GÜNCEL
Giriş Tarihi : 23-01-2023 22:11   Güncelleme : 23-01-2023 22:11

İşbir Sentetik'ten bedelsiz sermaye artırımı

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş, sermaye artırımı - azaltımı işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

İşbir Sentetik'ten bedelsiz sermaye artırımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 02.11.2022 Tarih ve 890 sayılı yönetim kurulu Kararı ile 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 311.225.186,624 TL artırılarak 452.691.180,54 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 119.872.698,16 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 187.739.072,424 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 311.225.186,624 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine bu kapsamda; a. Esas Sözleşmenin sermaye ile ilgili 6. Maddesinin tadili için ekli tasarının kabul edilmesine, b. Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli izinlerin alınması ve işlemlerin yapılması hususunda Şirket yönetiminin yetkili kılınmasına karar verilmiş idi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile yapılan değerlendirmeler neticesinde yönetim kurulumuz bugün yapmış olduğu toplantıda; 02.11.2022 tarih ve 890 sayılı kararının iptaline ve pay tebliği 5. bölüm Madde 16 uyarınca, Şirket yasal kayıtları ve Sınırlı Bağımsız Denetimden geçmiş Konsolide Finansal Durum Tablosunda yer alan tutarlar karşılaştırılarak Sermayeye Eklenebilecek iç kaynaklar değerlendirildiğinde; şirketimizin 141.465.993,92 TL olan ödenmiş sermayesinin 282.931.987,84 TL artırılarak 424.397.981,760 TL'na çıkarılmasına, artırılan sermayenin 3.613.416,04 TL lik kısmının "Özsermaye enflasyon düzeltme farkları" hesabından, 136.453.009,80 TL lik kısmının "Olağan Üstü Yedek Akçe" hesabından, 142.865.562,00 TL lik kısmının Emisyon Primi hesabından karşılanmasına, artırılan 282.931.987,84 TL sermayeyi temsil eden payların pay sahiplerine bedelsiz olarak verilmesine, söz konusu düzeltme işlemleriyle ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda gerekli düzeltmelerin yayınlanmasına, oy birliği ile karar verildi."

Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi