DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Giriş Tarihi : 20-05-2021 19:23

UNESCO TARAFINDAN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINAN DEDE KORKUT …

Destanlarıyla ünlü ‘Dede Korkut’, 2018’de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi’ne kabul edilmişti.

2018 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması 13’üncü Hükümetlerarası Komite Toplantısı, Morityus Cumhuriyeti’nin başkenti Port Louis’de düzenlenmişti.

Toplantıda alınan karar göre destanlarıyla ünlü ‘Dede Korkut’, somut olmayan kültürel miras listesine alınmıştı.

Böylece Türkiye temsili listeye en çok unsur kaydettiren ilk beş ülke arasındaki yerini de korumuştu.

‘Dede Korkut: Destan, Masal ve Müzik’ dosyası Kazakistan’ın moderatörlüğünde, Azerbaycan ve Türkiye’nin katılımıyla çok uluslu olarak hazırlanarak UNESCO’ya başvurulmuştu.

Listede, Türkiye’nin bazıları ‘Dede Korkut’ gibi diğer ülkelerle ortak olunan değerler dahil toplamda 16 kültürel mirası bulunmaktadır.

Bunlardan bazıları Âşıklık Geleneği, Karagöz, Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali, Mesir Macunu Festivali, Meddahlık Geleneği ve Mevlevi Sema Törenleri.

Türk kültüründe önemli bir yer tutan ‘Dede Korkut’, bilge bir Türk büyüğü olarak kabul edilirken Türk devlet yapısına ilişkin söylediği sözlerle biliniyor.

Dede Korkut ile ilgili olarak geçmiş yılları şöyle bir hatırlayınız:

Bildiğiniz gibi Türkçe konuşan devlet başkanları zirvesi yıllar yılı yapıla gelmişti.

Bu zirve hakkında ve Dede Korkut hakkında çok şeyler yazılıp söylenmişti.

Ancak başta üniversitelerimiz olmak üzere okullartmızda ve bazı kesimlerce hala Dede Korkut anlaşılamamakta ve anlatılamamaktadır.

Unesco tarafından Kültürel miras listesine alınan Dede Korkut ile ilgili akla gelen sorular şu:

Dede Korkut Türk müdür, efsane midir, gerçek midir, Müslüman mıdır?

Evet…Dede Korkut Türktür ve Türklüğün sembolüdür.

Öyle ki, bundan 21 yıl önce bile 2000’li yıllarda Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de Dede Korkut destanının 1300’üncü yıldönümünde 3 gün süreyle yapılan “Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi”; Dede Korkut’un Türk milletlerine ve Türk topluluklarına verdiği birlik ve beraberlik konusundaki nasihatleri doğrultusunda yapılmıştı.

Bunu o dönemde Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev yaptığı konuşmada vurgulamıştı.

Türk dünyası her türlü entrikalara rağmen kurultaylarla, zirvelerle bir araya gelmekte ve gelecek için çok olumlu mesajlar verilmektedir.

“Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi” 2000 yılına kadar sırasıyla Ankara, İstanbul, Bişkek, Taşkent ve Astana’da 5 defa yapılmıştı.

Altıncısı Nisan 2000 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştı.

2000 yılında Türkçe Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesinin 6′ncısında Dede Korkut Destanı’nın 1300′üncü yıldönümü etkinlikleri de yapılmıştı.

Her iki etkinliğin bir arada düzenlenmesi çok anlamlı olmuş, Dede Korkut’u anma törenleri zirveye ayrı bir anlam kazandırmıştı.

Zirve;2001 yılında ikinci defa İstanbul’da yapılmıştı.

“Türkçe Konuşan Devlet Başkanları Zirvesi” , Türk dili konuşulan altı Türk ülkesi devlet başkanlarının ve üst düzey yetkililerinin katıldığı bir zirvedir.

1992 yılından bu yana belli aralıklarla yapılmaktadır.

Türkiye bu zirvelere hep katılmıştır.

1995 yılında Kırgızistan zirveye ev sahipliği yapmıştır.

1996 yılında zirve Özbekistan’da yapılmıştır.

Kazakistan 1998 yılında zirve’nin ev sahibi olmuştur.

Azerbaycan Ekim 2009’da yapılan 9’uncu zirve’nin ev sahipliğini yapmıştır.

Ve devam ede gelen Zirveler…

3 Ekim 2009 Nahcıvan anlaşmasıyla daimi sekretaryası kurulmuş ve adı “TÜRK KONSEYİ” olmuştur.

“Türk Konseyi”nin kurumsal merkezi İstanbul, akademik merkezi Kazakistan, Parlamenterler asamblesi “TÜRKPA” merkezi Bakü olmuştur.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi - TDİK), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı işbirliğini teşvik etmek amacı ile uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur.

Türk Konseyi`nin kurucu üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye`dir.

Türk Konseyi’nin temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul Bildirisi’ne göre, TDİK üyesi ülkeler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerinin yanı sıra uluslararası hukukun diğer evrensel olarak tanınan ilkelerini benimsemiştir.

Barış ve güvenliğin korunması ile iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesine ilişkin uluslararası normlar, Türk Konseyi çatısı altında yürütülecek işbirliğinin zeminini oluşturmaktadır.

Türk Konseyi, 1992 yılından beri toplanan, "Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri" sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi irade üzerine kurulmuştur.

Bu zamana kadar pek çok Zirve gerçekleşmiş olup, bunlardan İstanbul’da düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli son Zirvede TDİK’nın kuruluşu resmen ilan edilmiş, öncelikleri ve yol haritası ortaya konulmuştur.

Türk Konseyi’nin daimi bir yapı olarak kurulmasıyla birlikte yapılan Zirveler, Türk Konseyi Zirveleri olarak yeniden adlandırılmıştır.

Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde üye devletler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek, Türk Konseyi’nin temel amacını, Türk Dili Konuşan devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlamışlardır.

Üye ülkeler ayrıca, demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve iyi yönetişim gibi temel ilkelere bağlılıklarını ifade etmişlerdir.

Türk Konseyi kapsamındaki işbirliği, üye ülkeler arasındaki ortak tarih, kültür, kimlik ve Türk dili konuşan halkların dil birliğinden kaynaklanan özel dayanışma temelinde inşa edilmektedir.

Bu çalışmalar Türk Dünyasını layık olduğu yere getirecektir.

Unesco’nun listesine giren Dede Korkut; Oğuzların destan niteliğindeki hikâyelerini ilk anlatan kişidir.

Aynı zamanda bu hikâyelerin de kahramanıdır.

Dede Korkut; Hikâyelerinde“Velî” bir kişi olarak ortaya çıkar.

Oğuzlar; Önemli meselelerini ona danışırlardı.

Gelecekten haber verdiğine inanılır ve keramet sahibi bir kişi olarak tanınırdı.

Kopuz çalıp hikmetli sözler söylerdi.

Dede Korkut bu yönüyle en eski Türk halk şairi ve hikâyecilerinden biridir.

Bir görüşe göre; Miladın yedinci, sekizinci yüzyılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.

Başka bir tarihi araştırmaya göre dokuz ve on birinci yüzyılda Türkistan’ın Aral gölü bölgesinde Sir-Derya nehrinin Aral gölüne döküldüğü yerde doğduğu söylenmektedir.

Bu görüşü ortaya koyan tarihçiler; Ürgeç Dede adında bir oğlu olduğundan da söz ederler.

Yine bazı tarihçilerin belirttiği şekliyle Dede Korkut efsanevi bir Oğuz ozanıdır.

Bütün tarihçilerin birleştiği nokta da Dede Korkut’un bu bölgelerde hüküm süren Türk hakanlarına danışmanlık yaptığıdır.

Bu durum destanlarında da anlatılmaktadır.

“Kitabı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuz”da verilen bilgiye göre ise; Peygamber efendimizin yaşadığı döneme yakın bir dönemde yaşamıştır.

Ayrıca İshak Peygamberin soyundan olduğu da söylenmektedir.

Hikâyelere göre; Oğuzlar sık-sık ona akıl danışırlar, gelecekten haber verdiğine inanırlardı.

Oğuzname’ye ait metinlerde ve halk söylentilerinde Dede Korkut’un 295 yıl yaşadığı, Hz. Peygambere elçi olarak gönderildiği, Oğuzlar arasında İslamlığı yaydığı, şair, hâkim, ermiş olduğu ve Oğuz Han’a vezirlik yaptığı anlatılmaktadır.

Dede Korkut; her şeyi bilen ve gizlilerden haber veren bir ozandır.

Cenabı Allah’a ve Hz. Muhammed (SAV)’e yakınlığı ve dini bilgisi sebebiyle kutsal bir kişi haline gelmiştir.

Dedikleri hep keramet sayılmıştır.

Devlet işlerini, Oğuz törelerini, savaş ve barış nizamını bilen ve beylerin her müşkülatını çözen tecrübeli biridir.

Ozandır. Bütün hikâyelerinin sonunda, elinde kopuzuyla görünür.

Oğuzların Müslümanlığını tüm hikâyelerinde yansıtır.

Pek çok tarih kitaplarında adı geçen Dede Korkut’un 6 ayrı yerde mezarı gösterilmektedir.

Dede Korkut belki de yaşamış tarihi bir kişidir.

Fakat efsanelere karışmış gerçek şahsiyeti ortadan kalkmıştır.

Müslüman Oğuzların; Rum, Ermeni, Gürcü beyleriyle yaptıkları savaşları, Oğuz boylarının iç çekişmeleri ve tabiatüstü varlıklarla mücadeleyi anlatan “Kitabı Dede Korkut Ala Lisan-ı Taife-i Oğuz”; 12 destanı bünyesinde toplamıştır.

Dede Korkut, Müslüman ve Türk’tür

Türk Konseyi Zirveleri ve zirvelerde gündemden düşmeyen ve en son Unesco’nun Kültür mirası listesine giren Dede Korkut: Türklük dünyası için güvence kaynağı olmaktadır.

Geçmiş yıllarda TRT Çocuk’ta yayımlanan Dede Korkut Hikayelerine benzer çalışmalarla Dede Korkut daha geniş kitlelere tantılmalıdır.

Hoşça kalınız.

NELER SÖYLENDİ?
@
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

DİĞER YAZILARI YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR 02-09-2021 09:56 İNSANSIZ HAVA ARACI (TİHA) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ENVANTERİNDE… 30-08-2021 14:29 İSLAM’DA İLK ANARŞİSTLER… 26-08-2021 14:32 ÖN YARGILI VE PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAK CEHALETTİR… 25-08-2021 21:33 UNESCO TARAFTNDAN DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİNE ALINAN: ANAMUR MAMURE KALESİ… 16-08-2021 00:48 YÖRÜKLER: GEÇMİŞTE VE BUGÜN… 14-08-2021 08:43 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDEN BİR PORTRE: SOMUNCU BABA 13-08-2021 09:08 FAL VE FALCILIK NEDİR? FAL BAKANLARA İNANILABİLİR Mİ? 12-08-2021 12:17 GÖRSEL BİR SANAT DALIMIZ 12-08-2021 08:18 İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KURULAN VAKIF ESERLERİ VE SAĞLIKTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR… 09-08-2021 02:03 YENİ KİTABIM: DOLU DOLU YAŞADIKLARIM… 18-07-2021 16:21 20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: BİR ANIM 18-07-2021 09:24 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE ŞEHİTLERİMİZİN MANEVİ HUZURUNDA BİR ZİYARET… 14-07-2021 09:44 KADINLARIMIZI KORUYAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Mİ İSLAMIN ORTAYA KOYDUĞU GÖRÜŞLER Mİ? 12-07-2021 21:01 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN KADINLARIMIZ VE İSLAMDA KADIN… 11-07-2021 13:48 BİR SANAT HARİKASI: MISIR PİRAMİTLERİ 08-07-2021 23:51 GÜZEL SANATLAR VE İSLAMIN GÜZEL SANAT ANLAYIŞI 08-07-2021 00:29 62’İNCİ ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ… 04-07-2021 10:36 AÇLIK TEHLİKESİNE ÇARE: DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI MI?… 02-07-2021 09:40 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 OSMANLILAR DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN YÖRÜKLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 27-06-2021 11:16 MİLLİ BENLİKLERİMİZE VE KÜLTÜR VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ 23-06-2021 19:11 CEMİYETTE SOSYAL ADALET NASIL SAĞLANABİLİR? 22-06-2021 10:31 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ TUĞ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 19-06-2021 17:01 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 17-06-2021 23:54 BELEDİYELERİN GÖREVLERİ NELERDİR? CUMHURİYETTEN ÖNCE BELEDİYE TEŞKİLATI VAR MIYDI? 16-06-2021 10:31 SEVGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR? ÖZELLİKLE İSLAMDA SEVGİ TANIMI NASILDIR? 12-06-2021 08:26 YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMLERİNİN ŞIMARIKLIKLARI… 08-06-2021 09:28 AKDENİZ…SULARI BERRAK DENİZ…AKDENİZDE SULAR ISINIYOR MU? 07-06-2021 13:36 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN… 06-06-2021 10:27 HAYATIMIZDA YENİ DÖNEM: NORMALLEŞMEYE DOĞRU… 02-06-2021 22:31 UNESCO TARAFINDAN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINAN DEDE KORKUT … 20-05-2021 19:23 REENKARNASYON, RUH GÖÇÜ, TEKRAR DOĞUŞ… 18-05-2021 21:16 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: İSLAM BİLGİNLERİNİN TIP KONUSUNA NE GİBİ KATKILARI OLMUŞTUR? 05-05-2021 16:34 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: ALLAH VERGİSİ SEVGİ 15-04-2021 18:44 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 27 ) 12-11-2020 09:12 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 26 ) 08-11-2020 13:25 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 25 ) 04-11-2020 09:23 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 23 ) 29-10-2020 16:21 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 22 ) 29-10-2020 16:20 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 21 ) Yıl 1964… 28-10-2020 14:07 Orta Öğretim Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 15 ) 20-10-2020 10:12 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 14 ) 17-10-2020 08:28 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 13 ) 16-10-2020 10:32 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 12 ) 15-10-2020 09:47 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 10 ) 12-10-2020 16:46 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 9 ) 06-10-2020 15:14 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 8 ) 30-09-2020 15:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 6 ) 25-09-2020 19:20 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 4 ) 24-09-2020 08:48 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 3 ) 22-09-2020 11:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 2 ) 22-09-2020 11:44 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 1 ) 21-09-2020 13:07 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Koronavirüs Nedeniyle Uzaktan Eğitimle Başladı 02-09-2020 07:15 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Zaferlerimizin Kaynağı… 27-08-2020 20:20 Kurban Bayramınız Kutlu Olsun Gönülleriniz Nur İle Dolsun… 30-07-2020 09:20 Ayasofya İbadete Açılmış Cami Haline Dönüştürülmüştür... 13-07-2020 20:50 TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİ VE ANAMUR’DA TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI… 12-07-2020 01:00 İstanbul’un Fethinin 567.Yıl Dönümü Kutlamalarının Ardından… 30-05-2020 17:41 EVDE KUTLANACAK HÜZÜNLÜ BİR RAMAZAN BAYRAMI… 26-05-2020 10:57 İkinci Cihan Savaşının Bitmesinin  75. Yılı Kutlamalarının Ardından… 13-05-2020 12:18 Koronavirüsün Gölgesinde Kutlanan Hıdırellez: Bahar Bayramı… 07-05-2020 12:23 Antalya’da Yapılan 1.Uluslararası Yörük Sempozyumunun Düşündürdükleri 22-04-2020 13:49 İslamda Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı 15-04-2020 11:44 İslamda Hoşgörülü Olmak 12-04-2020 22:14 İslamın İlme Verdiği Önem 11-04-2020 13:57 İslamda Kadın Hakları Ve İslamın Kadınlara Verdiği Değer 09-04-2020 18:03 Allaha Ve Dine İnanmak…( 9 ) 30-03-2020 18:15 İlk, Orta, Lise Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine Katkı… 24-03-2020 15:18 Koronovirüs Tehlikesi Nedeniyle Okulların Tatil Edilmesi… 13-03-2020 14:49 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN: KADINLARIMIZIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ… 09-03-2020 10:03 Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup: Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Yıldız Sayısı Arttırılmalıdır. 03-03-2020 12:53 İDLİB ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET,KEDERLİ AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ. 29-02-2020 12:52 28 ŞUBAT DARBESİNİN İÇ YÜZÜ… 28-02-2020 13:56 Osmanlı’da İbretlik Bir Karar: Fatih Sultan Mehmed Yargılanıyor; Elinin Kesilmesine Karar Veriliyor... 07-02-2020 08:12 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖRÜKLER... 29-01-2020 17:58 ERKEK VE KADIN BİRBİRİNE YARDIMCI OLMALI... 13-01-2020 18:04 ONLAR BİRER ANNEYDİ: ŞEHİT EDİLDİLER 15-07-2019 17:52 II. İSTANBUL SEÇİMİ SONRASI KAVGA DEĞİL BARIŞ GEREK… 04-07-2019 10:36 Hayırlı Tatiller 04-05-2019 13:46
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İBB Ekrem İmamoğlu Adalar
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Advert
Betpaskalkinmaatolyesi.org

1xbet Restbetbetpas giriş
 restbet
   betpas
   restbet.com