DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Giriş Tarihi : 17-06-2021 23:54

TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ?

TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ?
Sayın Süleyman Meral soruyor:
Tarihî filmleri izlediğimizde örnek olarak Malkoçoğlu gibi filmlerde Akıncılar’dan söz ediliyor.
Akıncıların dur durak bilmeden tek başına at koşturmaları ve düşmanlarla çatışmaya girmeleri bana heyecan veriyor.
Akıncılar üzerine şiir yazan ünlü şairleri de hatırlıyorum.
“Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik…”diye başlayan dizelerde de kalabalık akıncı gruplarından söz ediliyor.
Akıncılar Osmanlı ordusunun parçası olan düzenli birlikler midir?
Yoksa bazılarının iddia ettiği gibi bir çapulcu grubu mudur?
Yoksa filmlerde gördüğümüz gibi vatan için tek başına düşman üzerine saldıran serdengeçtiler midir?
Akıncıları anlatır mısınız?’’
Akıncılar soruda bahsettiğiniz şekliyle pek çok Türk filmlerine konu olmuş kahramanlardır.
Akıncılığın temeli Osman Gazi döneminde Köse Mihal tarafından atılmıştır.
Akıncılığın bir ocak şeklinde kurulmasında da Evrenos beyin büyük emeği olmuştur.
İlk defa Osman Gazi piyade ve süvari askerlerini teşkil edinceye kadar Akıncılardan istifade etmiştir.
Osmanlı uç beyliğinin bir devlet haline gelmesinde Akıncıların çok büyük rolü vardır.
İlk zamanlarda akıncı beylerinin çoğu Osman Gazi’nin yoldaşları olan kumandanların çocuklarıydı.
Akıncı beyleri istediklerini ocağa alır, istemediklerini çıkarabilirdi.
Akıncı beyleri, emirleri doğrudan doğruya Padişah’lardan alırlardı.
Akıncılar; Osmanlıların teşkil ettiği ordu birliklerine mensup değildi. Akıncılar sınır boylarında, Rumeli’de, serhat boylarına yakın yerlerde otururlar ve zaman zaman düşman topraklarına akınlar düzenlerlerdi.
Akıncılar içinde fedai, dalkılıç, serdengeçti, deli, azap, gönüllü gibi şahıs ve gruplar vardı.
“Deli” adı verilen akıncılar düşmanı görünce adeta deliye dönerler ve hiç kimse onları durduramazdı.
Orduyla sefere katıldıkları zaman savaşın en ön safında yer alırlar ve düşmana ilk onlar saldırırlardı.
Bu grup hiç silah kullanmaz, sadece kendilerini savunmak için yanlarında kalkan bulundururlar,kalkanlarıyla düşman içine dalarlar,kendilerine yapılan kılıç hamlelerini kalkanlarıyla savuşturup,mermerlere vurarak sertleştirdikleri kocaman elleriyle düşmanın yüzünde OSMANLI TOKATI ile şimşekler çaktırırlardı.
Bir avuç “Deli” ile baş edemeyen düşman, Türk ordusunu görünce paniğe kapılıp gruplar halinde kaçarlar, savaşı terk ederlerdi.
“Deli” adı verilen akıncılar eğersiz ata binerler ve aylarca mermer gibi sert cisimlere vurarak ellerini kat kat nasır bağlatırlar düşman için kılıçtan daha etkili bir silah haline getirirlerdi.
15’inci yüzyılın sonundan itibaren Avrupa’daki sınır boylarına yerleştirilen akıncı deliler “Bayrak” adı altında 60’ar kişilik ocaklara ayrılırlardı.
Başlarındaki kumandana “Delibaşı” denirdi.
16’ıncı yüzyılda kurt, sırtlan, pars gibi vahşi hayvanların derilerinden yapılmış elbiseler giyen delilerin atları da her akıncıda olduğu gibi çevik ve dayanıklıydı.
Akıncılık genelde babadan oğul’a geçerdi.
Akıncı olabilmenin şartlarından biri de TÜRK olmaktı.
Devşirmelerden devletin her kademesine hatta Sadrazamlığa kadar yükselebilme imkânı varken AKINCI olmaları imkansızdı.
Akıncıların ne kışlası vardı, ne de devlet tarafından kendilerine silah, teçhizat, maaş verilirdi.
Akıncılar silahlarını kendileri temin ederler ve düşmanlardan aldıkları ganimetlerle geçimlerini sağlarlardı.
Akıncı olabilmenin bazı şartları vardı.
Akıncılar güçlü ve genç insanlardan seçilirdi. Akıncı adayı köyün imamını veya dürüst birini kefil göstermek zorundaydı.
Düzenli bir şeklinde Akıncı defteri tutulur ve bu defter saklanırdı.
Akıncı beyini devlet tayin ederdi. Ancak akıncılar merkezi idareye bağlı değillerdi. Sınır boylarında ocaklar halinde teşkilatlanmışlardı.
Akıncılar devlete vergi vermekten muaf tutulurdu.
Akıncıların da kendilerine göre kanunları ve ordu birlikleri vardı.
Akıncı kanununa göre; her on akıncıya onbaşı, yüz akıncıya subaşı, bin akıncıya ise binbaşı kumanda ederdi.
Bir hareketin akın adını alabilmesi için akıncı beyinin mutlaka bu harekete katılması gerekirdi.
Akıncılar barış zamanında kendi işleriyle meşgul olurlar, ancak devamlı at üstünde her türlü silahı kullanabilme, yüzme, güreş, sarp yerleri aşma talimleri yaparlardı.
Savaş sırasında asıl ordudan birkaç günlük mesafede önden giderler, keşif yaparlar, ordunun geçeceği yerleri emniyet altına alırlar, düşmana yapılacak yardımlara engel olurlar, yakaladıkları esirlerden aldıkları bilgileri kısa zamanda, gelmekte olan asıl birliklere ulaştırırlardı.
Akıncılar, Avrupalıların iddia ettikleri gibi sırf yağma yapmak için düşman topraklarına saldıran başıbozuk serseri güruhu değildir.
Akıncılar iyi bir plan program ve emir- komuta zinciri içinde görev yaparlardı.
Filmlerde izlediğimiz gibi Akıncıların düşman topraklarına dalışı kitle halinde olur, yol kavşağı, geçit ve köprülerde bölüklere ayrılırlardı.
Silah ve teçhizatları uygun olmadığı için kale kuşatmalarına katılmazlar ancak Akıncılardan; yerine göre serdengeçtiler, fedailer, dalkılıçlar, deliler, azaplar, gönüllüler kuşatılmış kalede yalın kılıç yada sadece kalkanlarıyla düşmanların arasına dalarlardı.
Bunlar çoğu zaman şehit olurlardı.
Silahları kılıç, kalkan, pala, mızrak ve topuzdan İbaretti.
Akıncılar, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Beyazıt ve Birinci Selim devirlerinde Anadolu’nun doğusundaki devletlerle yapılan savaşlarda aktif rol oynamışlardı.
Fetihler döneminin en gözde insanları akıncılardı.
Fetihler döneminin sona ermesiyle Akıncı sayılarında azalma görülmüş sayıları bazen elli bini bulan Akıncıların sayıları azalınca da eski Akıncılar görülmez olmuştu.
Osmanlılarda Akıncılık 1595 yılına kadar yaklaşık 250 sene devam etmiştir.
1595 yılında Veziriazam Koca Sinan Paşa’nın Eflak’ta Prens Mihal’e yenilmesi üzerine Tuna’nın öbür yakasında kalan binlerce Akıncı şehit olmuş, yüz binin üzerinde Akıncı atı telef olmuştu.
Akıncı atlıları uzun mesafeyi kısa sürede koşmak üzere ve pek çok meziyetlere sahip olarak yetiştiriliyordu.
Bu atların yüz binlercesinin yok olmasıyla da Akıncılık zayıflamıştı.
On altıncı yüzyıldan sonra sayıları iyice azalan Akıncılar geri hizmetlerde kullanılmaya başlanmış ve yerlerini kırım hanlarının emri altındaki Tatar askerleri almıştır.
Akıncı adı 1826′da tamamen ortadan kalkmış, dillere destan, türkü ve filmlere konu olan yiğitler tamamen tarihe karışmıştır.
Hoşça kalınız.
NELER SÖYLENDİ?
@
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

DİĞER YAZILARI YENİ KİTABIM: DOLU DOLU YAŞADIKLARIM… 18-07-2021 16:21 20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: BİR ANIM 18-07-2021 09:24 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE ŞEHİTLERİMİZİN MANEVİ HUZURUNDA BİR ZİYARET… 14-07-2021 09:44 KADINLARIMIZI KORUYAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Mİ İSLAMIN ORTAYA KOYDUĞU GÖRÜŞLER Mİ? 12-07-2021 21:01 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN KADINLARIMIZ VE İSLAMDA KADIN… 11-07-2021 13:48 BİR SANAT HARİKASI: MISIR PİRAMİTLERİ 08-07-2021 23:51 GÜZEL SANATLAR VE İSLAMIN GÜZEL SANAT ANLAYIŞI 08-07-2021 00:29 62’İNCİ ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ… 04-07-2021 10:36 AÇLIK TEHLİKESİNE ÇARE: DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI MI?… 02-07-2021 09:40 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 OSMANLILAR DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN YÖRÜKLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 27-06-2021 11:16 MİLLİ BENLİKLERİMİZE VE KÜLTÜR VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ 23-06-2021 19:11 CEMİYETTE SOSYAL ADALET NASIL SAĞLANABİLİR? 22-06-2021 10:31 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ TUĞ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 19-06-2021 17:01 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 17-06-2021 23:54 BELEDİYELERİN GÖREVLERİ NELERDİR? CUMHURİYETTEN ÖNCE BELEDİYE TEŞKİLATI VAR MIYDI? 16-06-2021 10:31 SEVGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR? ÖZELLİKLE İSLAMDA SEVGİ TANIMI NASILDIR? 12-06-2021 08:26 YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMLERİNİN ŞIMARIKLIKLARI… 08-06-2021 09:28 AKDENİZ…SULARI BERRAK DENİZ…AKDENİZDE SULAR ISINIYOR MU? 07-06-2021 13:36 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN… 06-06-2021 10:27 HAYATIMIZDA YENİ DÖNEM: NORMALLEŞMEYE DOĞRU… 02-06-2021 22:31 UNESCO TARAFINDAN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINAN DEDE KORKUT … 20-05-2021 19:23 REENKARNASYON, RUH GÖÇÜ, TEKRAR DOĞUŞ… 18-05-2021 21:16 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: İSLAM BİLGİNLERİNİN TIP KONUSUNA NE GİBİ KATKILARI OLMUŞTUR? 05-05-2021 16:34 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: ALLAH VERGİSİ SEVGİ 15-04-2021 18:44 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 27 ) 12-11-2020 09:12 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 26 ) 08-11-2020 13:25 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 25 ) 04-11-2020 09:23 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 23 ) 29-10-2020 16:21 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 22 ) 29-10-2020 16:20 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 21 ) Yıl 1964… 28-10-2020 14:07 Orta Öğretim Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 15 ) 20-10-2020 10:12 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 14 ) 17-10-2020 08:28 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 13 ) 16-10-2020 10:32 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 12 ) 15-10-2020 09:47 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 10 ) 12-10-2020 16:46 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 9 ) 06-10-2020 15:14 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 8 ) 30-09-2020 15:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 6 ) 25-09-2020 19:20 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 4 ) 24-09-2020 08:48 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 3 ) 22-09-2020 11:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 2 ) 22-09-2020 11:44 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 1 ) 21-09-2020 13:07 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Koronavirüs Nedeniyle Uzaktan Eğitimle Başladı 02-09-2020 07:15 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Zaferlerimizin Kaynağı… 27-08-2020 20:20 Kurban Bayramınız Kutlu Olsun Gönülleriniz Nur İle Dolsun… 30-07-2020 09:20 Ayasofya İbadete Açılmış Cami Haline Dönüştürülmüştür... 13-07-2020 20:50 TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİ VE ANAMUR’DA TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI… 12-07-2020 01:00 İstanbul’un Fethinin 567.Yıl Dönümü Kutlamalarının Ardından… 30-05-2020 17:41 EVDE KUTLANACAK HÜZÜNLÜ BİR RAMAZAN BAYRAMI… 26-05-2020 10:57 İkinci Cihan Savaşının Bitmesinin  75. Yılı Kutlamalarının Ardından… 13-05-2020 12:18 Koronavirüsün Gölgesinde Kutlanan Hıdırellez: Bahar Bayramı… 07-05-2020 12:23 Antalya’da Yapılan 1.Uluslararası Yörük Sempozyumunun Düşündürdükleri 22-04-2020 13:49 İslamda Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı 15-04-2020 11:44 İslamda Hoşgörülü Olmak 12-04-2020 22:14 İslamın İlme Verdiği Önem 11-04-2020 13:57 İslamda Kadın Hakları Ve İslamın Kadınlara Verdiği Değer 09-04-2020 18:03 Allaha Ve Dine İnanmak…( 9 ) 30-03-2020 18:15 İlk, Orta, Lise Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine Katkı… 24-03-2020 15:18 Koronovirüs Tehlikesi Nedeniyle Okulların Tatil Edilmesi… 13-03-2020 14:49 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN: KADINLARIMIZIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ… 09-03-2020 10:03 Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup: Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Yıldız Sayısı Arttırılmalıdır. 03-03-2020 12:53 İDLİB ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET,KEDERLİ AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ. 29-02-2020 12:52 28 ŞUBAT DARBESİNİN İÇ YÜZÜ… 28-02-2020 13:56 Osmanlı’da İbretlik Bir Karar: Fatih Sultan Mehmed Yargılanıyor; Elinin Kesilmesine Karar Veriliyor... 07-02-2020 08:12 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖRÜKLER... 29-01-2020 17:58 ERKEK VE KADIN BİRBİRİNE YARDIMCI OLMALI... 13-01-2020 18:04 ONLAR BİRER ANNEYDİ: ŞEHİT EDİLDİLER 15-07-2019 17:52 II. İSTANBUL SEÇİMİ SONRASI KAVGA DEĞİL BARIŞ GEREK… 04-07-2019 10:36 Hayırlı Tatiller 04-05-2019 13:46
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İBB Ekrem İmamoğlu Adalar
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Advert

1xbet

Restbetbetpas giriş
 restbet
   betpas
   restbet.com