DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Advert
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Giriş Tarihi : 07-05-2020 12:23

Koronavirüsün Gölgesinde Kutlanan Hıdırellez: Bahar Bayramı…

Koronavirüs nedeniyle bu yıl 5-6 Mayıs 2020’de Baharın başlangıcı olarak kabul edilen Hıdrellez, buruk bir şekilde devletçe kutlanmakta/kutlanacaktır..
Anadolu'da, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğuna inanılan Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas peygamberlerin yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülen baharın habercisi "Hıdırellez", asırlardır nesilden nesile aktarılıyor.
Hızır ve İlyas kelimelerinin birleştirilmesi sonunda ortaya çıkan "Hıdırellez", Anadolu, Kırım ve Azerbaycan ile Orta Doğu ve Balkan ülkelerinde "bayram" olarak kutlanıyor.
Halk inancına göre, peygamber olan Hızır ile İlyas, her yıl sadece bir kez buluşuyor. Hızır peygamberin karada darda kalan kişilere yardım ve kılavuzluk ettiği, aynı zamanda bolluk getirdiğine, İlyas peygamberin de suların koruyucusu olduğuna inanılıyor.
İnanışa göre, bolluk ve bereketi simgeleyen kişiler oldukları için onların ayaklarını bastığı her yerin yeşerdiği, temas ettikleri her şeyin bereketlendiği ve şifa dağıttıkları kabul ediliyor.
Bu yıl pek az da olsa bazı televizyonlarda Hıdrellezle ilgili programlar yapılmaktadır..
Bazı programlarda Hıdrellez’in dini bir gün olarak kabul edildiği belirtilmiştir.
İzlediğimiz bir Hıdrellez günü programında Hızır Peygamberin sağ mı ölü mü olduğu da tartışılmıştı.
İzlediğin bir programda; Programın akışı içerisinde dinleyicilerden bir soru gelmişti ve oldukça düşündürücüydü.
Soru şuydu: “Bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed’den sonra Hızır Peygamber yaşıyorsa bu
Kur’an-ı Kerim’deki ayetlerle çelişkiye düşmüyor mu?”
Gerçekten düşündürücü bir yaklaşımdı.
Programdaki konuşmacılar soruya net bir cevap da verememişlerdi.
…Ve devam eden programlar…
Bugünkü sohbetimde Hıdrellez’le ilgili düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum:
Bütün Türk dünyasında kutlanan mevsimlik bayramlarımızdan olan Hıdrellez; Hızır ve İlyas (a.s)’in her bahar başlangıcı buluşarak sohbet ettiklerine inanılan Miladi 6 Mayıs, Rumi 23 Nisan’a rastlayan güne verilen isimdir.
Hızır Günü olarak adlandırılan bu gün Hızır ve İlyas sözcüklerinin birleşmesiyle “Hıdrellez” şeklini almıştır.
Orta Asya’daki Türklerin mevsimlik bayramları hakkındaki bilgileri Çin kaynaklarından öğrenmekteyiz.
III. Yüzyılda Çin kaynaklarında Türklerin bahar bayramlarından bahsedilir.
Bu bilgilere göre; Göğe ve yere kurbanlar sunulur. At koşturulur, cirit oynanır, ağaç ve koruluk etrafında dönülür.
Her yıl ecdat mağaralarında yılın beşinci yarısında Tanrı’ya kurban kesilir. Kımız içilir, ayak topu oynanır, şarkılar söylenir.
Yılın birinci, beşinci ve dokuzuncu aylarında Türklerin bayramları olduğu, yılın beşinci ayındaki bayramın en önemli bayramı olduğu, bu bayram şenliklerine halkla birlikte hakanın da katıldığı bilinmektedir.
Orta Asya’da Türklerin Hıdrellez şenlik ve törenlerini İslamileştirerek yaşattıklarını görmekteyiz.
Orta Asya’da İslami dönemde bizdeki Hıdrellez şenlik ve merasimleri gibi şenlikler yapıldığı görülmektedir.
Bahar ve yaz aylarında kutlanan bu tür eski geleneklere o dönemde İslami bir kimliğin verildiği de bilinmektedir.
Hıdrellez törenleri Anadolu Selçukluları zamanında gelenekselleşmiştir.
İslami açıdan sakınca bulunmadığını ünlü Osmanlı Şeyhülislamı Ebu Suud Efendi fetvasında,” Hızır-İlyas (Hıdrellez) günü gezinti ve eğlenceye çıkan Müslümanlar, özel olarak bugüne saygı olsun diye bunu yapıyorlarsa bir mahzuru yoktur,” demiştir.
Anadolu ve Anadolu dışındaki Türkler arasında Hıdrellez çok canlı ve görkemli bir şekilde kutlamalara devam etmektedir.
Hızır-İlyas, sıkıntıya düşüldüğünde yardım istenen, gerçekleşmesi için de çeşitli etkinliklere başvurulan, insanüstü manevi bir güç olmuştur.
Hızır, bütün ihtimallerin tükenip çaresiz kalındığında yardım çağrılan, çağrıldığında da muhakkak geleceğine inanılan, sonsuz güce sahip semavi bir kurtarıcıdır.
Ülkemizde Hızır, zor durumda kalanların yardımına koşar. Uğradığı yerlere bolluk, bereket, zenginlik getirir. Dertlilere derman, hastalara şifa verir.
Bitkilerin yeşermesini, hayvanların üremesini, insanların güçlenmesini sağlar. İnsanların şanslarının açılmasına yardım eder. Uğur ve kısmet sembolüdür. Mucize ve keramet sahibidir.
Hıdrellez çok eski bir geleneğin günümüzde de törenlerle kutlanan bir örneğidir.
Hıdrellez halkın ortak duygu ve düşüncesini dile getiren, Türk kültürünün korunup yaşatılması bakımından önemli mevsimlik bayramlarımızdandır.
Her yıl yapılmakta olan Hıdrellez günü etkinliklerinin aslında dinimize göre herhangi bir dini hüviyeti ve dini kutsiyeti yoktur.
Hıdrellez etkinlikleri adını dini bir hüviyete büründürmek uygun değildir.
Dinin yasak ettiği, haram kabul ettiği hareketleri yapmadan eğlenmenin ise sakıncası yoktur.
Hızır, yeşillik anlamına gelmektedir.
Peygamberimiz kendisine bu ismin verilmesini şöyle açıklamıştır:
“Hızır; otsuz, kuru bir yerde oturdu da ansızın o otsuz yer yeşillenerek peşi sıra dalgalanırdı.”
Kuran-ı Kerimde ismi geçmemesine rağmen, bilginlerimizden pek çoğu Hızır Aleyhisselamın Peygamber olduğu görüşündedir.
Bir kısım din bilginleri ise onun veli olduğu görüşündedir.
Kuran-ı Kerim’de Hızır (AS) ile ilgili bir kıssa vardır.
Bu kıssaya göre;
Hz. Musa, yanındaki delikanlı ile iki denizin birleştiği yere doğru yola çıkar.
Buraya geldikleri zaman beraberlerindeki balığı unuttuklarını anlarlar.
Balık, suya atlayıp gitmiştir.
Balığı ararlarken, Allah’ın kendisine rahmet ve hususi ilim verdiği bir kişi ile karşılaşırlar. (Karşılaşılan bu kişi müfessirlere göre Hızır’dır.)
Hz. Musa ondan, kendisine verilen hususi ilimden öğretmesini ister.
Onunla beraber bir yolculuğa çıkarlar.
Hızır’ın yaptığı bazı işler karşısında, Hz. Musa, başta verdiği sözü tutamaz ve Hızırın yaptıklarını anlamak ister.
Böylece yolculuk sona erer..
Kur’anda Hızır (AS) ile ilgili bilgi bu kadardır.
Burada onun Peygamberliğinden değil, Allah’ın büyük kullarından bir kul olduğu ifade edilmektedir.
Hayatta olup olmadığı konusuna gelince:
Yaptığımız araştırma sonunda Hz. Hızır (AS)ın hayatta olup olmadığı konusunda ihtilaf olduğu görülmüştür.
Bazı bilginler yaşadığını, bazıları öldüğünü söylüyorlar.
İmam Nevevi “Tehzib ül-Esma vel-lügat” isimli kitabında Hz. Hızır’ın ölmediğini ve kıyamete kadar yaşayacağını beyan ediyor.
Buhari, Müslim gibi pek çok alimler de “Hızır (AS)’ın yaşadığı kabul edilseydi, Peygamberimiz zamanında onun dinine hizmet için ortaya çıkar cenazesinde bulunurdu.” Görüşündedirler ve öldüğünü belirtirler.
Hızır (AS), Peygamber olarak kabul edilmişse, şu ayete göre vefat etmiş sayılırdı:
“Bir de habibim biz senden önce gelip geçen hiçbir Peygamber için ebedi hayat müyesser kılmadık.”
Koronavirüsün gölgesinde Ramazan gününde Hıdrellez bayramının Türk dünyasına ve özellikle ülkemize mutluluk getirmesini diliyorum.
Hoşça kalınız.  

NELER SÖYLENDİ?
@
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

DİĞER YAZILARI YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR 02-09-2021 09:56 İNSANSIZ HAVA ARACI (TİHA) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ENVANTERİNDE… 30-08-2021 14:29 İSLAM’DA İLK ANARŞİSTLER… 26-08-2021 14:32 ÖN YARGILI VE PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAK CEHALETTİR… 25-08-2021 21:33 UNESCO TARAFTNDAN DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİNE ALINAN: ANAMUR MAMURE KALESİ… 16-08-2021 00:48 YÖRÜKLER: GEÇMİŞTE VE BUGÜN… 14-08-2021 08:43 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDEN BİR PORTRE: SOMUNCU BABA 13-08-2021 09:08 FAL VE FALCILIK NEDİR? FAL BAKANLARA İNANILABİLİR Mİ? 12-08-2021 12:17 GÖRSEL BİR SANAT DALIMIZ 12-08-2021 08:18 İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KURULAN VAKIF ESERLERİ VE SAĞLIKTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR… 09-08-2021 02:03 YENİ KİTABIM: DOLU DOLU YAŞADIKLARIM… 18-07-2021 16:21 20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: BİR ANIM 18-07-2021 09:24 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE ŞEHİTLERİMİZİN MANEVİ HUZURUNDA BİR ZİYARET… 14-07-2021 09:44 KADINLARIMIZI KORUYAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Mİ İSLAMIN ORTAYA KOYDUĞU GÖRÜŞLER Mİ? 12-07-2021 21:01 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN KADINLARIMIZ VE İSLAMDA KADIN… 11-07-2021 13:48 BİR SANAT HARİKASI: MISIR PİRAMİTLERİ 08-07-2021 23:51 GÜZEL SANATLAR VE İSLAMIN GÜZEL SANAT ANLAYIŞI 08-07-2021 00:29 62’İNCİ ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ… 04-07-2021 10:36 AÇLIK TEHLİKESİNE ÇARE: DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI MI?… 02-07-2021 09:40 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 OSMANLILAR DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN YÖRÜKLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 27-06-2021 11:16 MİLLİ BENLİKLERİMİZE VE KÜLTÜR VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ 23-06-2021 19:11 CEMİYETTE SOSYAL ADALET NASIL SAĞLANABİLİR? 22-06-2021 10:31 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ TUĞ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 19-06-2021 17:01 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 17-06-2021 23:54 BELEDİYELERİN GÖREVLERİ NELERDİR? CUMHURİYETTEN ÖNCE BELEDİYE TEŞKİLATI VAR MIYDI? 16-06-2021 10:31 SEVGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR? ÖZELLİKLE İSLAMDA SEVGİ TANIMI NASILDIR? 12-06-2021 08:26 YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMLERİNİN ŞIMARIKLIKLARI… 08-06-2021 09:28 AKDENİZ…SULARI BERRAK DENİZ…AKDENİZDE SULAR ISINIYOR MU? 07-06-2021 13:36 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN… 06-06-2021 10:27 HAYATIMIZDA YENİ DÖNEM: NORMALLEŞMEYE DOĞRU… 02-06-2021 22:31 UNESCO TARAFINDAN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINAN DEDE KORKUT … 20-05-2021 19:23 REENKARNASYON, RUH GÖÇÜ, TEKRAR DOĞUŞ… 18-05-2021 21:16 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: İSLAM BİLGİNLERİNİN TIP KONUSUNA NE GİBİ KATKILARI OLMUŞTUR? 05-05-2021 16:34 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: ALLAH VERGİSİ SEVGİ 15-04-2021 18:44 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 27 ) 12-11-2020 09:12 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 26 ) 08-11-2020 13:25 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 25 ) 04-11-2020 09:23 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 23 ) 29-10-2020 16:21 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 22 ) 29-10-2020 16:20 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 21 ) Yıl 1964… 28-10-2020 14:07 Orta Öğretim Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 15 ) 20-10-2020 10:12 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 14 ) 17-10-2020 08:28 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 13 ) 16-10-2020 10:32 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 12 ) 15-10-2020 09:47 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 10 ) 12-10-2020 16:46 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 9 ) 06-10-2020 15:14 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 8 ) 30-09-2020 15:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 6 ) 25-09-2020 19:20 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 4 ) 24-09-2020 08:48 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 3 ) 22-09-2020 11:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 2 ) 22-09-2020 11:44 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 1 ) 21-09-2020 13:07 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Koronavirüs Nedeniyle Uzaktan Eğitimle Başladı 02-09-2020 07:15 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Zaferlerimizin Kaynağı… 27-08-2020 20:20 Kurban Bayramınız Kutlu Olsun Gönülleriniz Nur İle Dolsun… 30-07-2020 09:20 Ayasofya İbadete Açılmış Cami Haline Dönüştürülmüştür... 13-07-2020 20:50 TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİ VE ANAMUR’DA TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI… 12-07-2020 01:00 İstanbul’un Fethinin 567.Yıl Dönümü Kutlamalarının Ardından… 30-05-2020 17:41 EVDE KUTLANACAK HÜZÜNLÜ BİR RAMAZAN BAYRAMI… 26-05-2020 10:57 İkinci Cihan Savaşının Bitmesinin  75. Yılı Kutlamalarının Ardından… 13-05-2020 12:18 Koronavirüsün Gölgesinde Kutlanan Hıdırellez: Bahar Bayramı… 07-05-2020 12:23 Antalya’da Yapılan 1.Uluslararası Yörük Sempozyumunun Düşündürdükleri 22-04-2020 13:49 İslamda Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı 15-04-2020 11:44 İslamda Hoşgörülü Olmak 12-04-2020 22:14 İslamın İlme Verdiği Önem 11-04-2020 13:57 İslamda Kadın Hakları Ve İslamın Kadınlara Verdiği Değer 09-04-2020 18:03 Allaha Ve Dine İnanmak…( 9 ) 30-03-2020 18:15 İlk, Orta, Lise Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine Katkı… 24-03-2020 15:18 Koronovirüs Tehlikesi Nedeniyle Okulların Tatil Edilmesi… 13-03-2020 14:49 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN: KADINLARIMIZIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ… 09-03-2020 10:03 Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup: Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Yıldız Sayısı Arttırılmalıdır. 03-03-2020 12:53 İDLİB ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET,KEDERLİ AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ. 29-02-2020 12:52 28 ŞUBAT DARBESİNİN İÇ YÜZÜ… 28-02-2020 13:56 Osmanlı’da İbretlik Bir Karar: Fatih Sultan Mehmed Yargılanıyor; Elinin Kesilmesine Karar Veriliyor... 07-02-2020 08:12 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖRÜKLER... 29-01-2020 17:58 ERKEK VE KADIN BİRBİRİNE YARDIMCI OLMALI... 13-01-2020 18:04 ONLAR BİRER ANNEYDİ: ŞEHİT EDİLDİLER 15-07-2019 17:52 II. İSTANBUL SEÇİMİ SONRASI KAVGA DEĞİL BARIŞ GEREK… 04-07-2019 10:36 Hayırlı Tatiller 04-05-2019 13:46
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İBB Ekrem İmamoğlu Adalar
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Advert
Betpas

1xbet Restbetbetpas giriş
 restbet
   betpas
   restbet.com