DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )
Giriş Tarihi : 06-06-2021 10:27

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN…

5 Haziran 2021’de dünyada ve özellikle Türkiye’de Dünya Çevre Günü kutlamaları yapıldı.

Kutlamalar bu yıl koronavirüse rağmen İl ve İlçelerimizde çok anlamlı şekilde kutlandı.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü mesajında "Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

İnsanlığın tüm unsurlarıyla doğanın korumasının bir tercih değil zorunluluk olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanımız , "Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır" dedi.

"Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın

ortak meselesidir" diyen Sayın Erdoğan, Türkiye'nin doğayı koruyan öncü bir rol üstlendiğini hatırlattı.

Cumhurbaşkanımızın mesajı özetle şu şekilde:

‘’.. .Tabiat, ilahi bir tecelli olarak insanlara emanet edilmiş canlı bir varlıktır.

İnsanlık için tüm unsurlarıyla doğanın korunması bir tercih değil bir

zorunluluktur. Özellikle son iki asırda tüm dünyada sanayi ve teknolojideki gelişmeler, insan ile doğa arasındaki ilişki ve anlayışta da değişiklikleri beraberinde getirmiştir.

Sınırsız tüketim ve doğaya tahakküm etme zihniyeti en büyük zararı yine

insana, çevreye ve geleceğe vermektedir.

Dünya genelinde kirlenen denizler, kuruyan su kaynakları, azalan orman varlığı, verimsizleşen topraklar hepimiz için bir tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle yaşanabilir bir dünya için tabiata, çevreye ve hayata bakış açımızın düzeltilmesi gerekmektedir.

Çevrenin korunması bütün bireylerin, bütün ülkelerin ve bütün insanlığın

ortak meselesidir. Bu noktada çevreye duyarlı ve kanaati esas alan bir anlayışla hareket edilmesi önemlidir.

Aksi takdirde çevre felaketi, kirlilik, salgın hastalıklar, kıtlık ve yoksulluk

gibi küresel sorunların çözümü mümkün olamayacaktır. Ekosistemin korunması ve geliştirilmesi kadar, oluşan tahribatın onarılması da atılacak önemli adımlardan birisi olmalıdır.

Türkiye olarak doğayı koruyan, çevre kirliliğini önleyen ve çevre bilinci

kazandıran çalışmalarda öncü bir rol üstleniyoruz. Çevre dostu bir yaklaşımla doğal varlıklarımızın korunması, planlı şehirleşme çalışmaları, ağaçlandırma seferberlikleri ve çevre kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla gerçekleştirilen projelere özel bir önem veriyoruz.

Erozyonla mücadelede dünya lideri olan Türkiye, orman alanını artıran

nadir ülkelerden biri konumundadır.

Son 19 yılda ağaçlandırma yapılan alan miktarını 3,6 milyon hektardan 9,2

milyon hektara, orman varlığımızı ise 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon

hektara çıkardık.

2023 yılına kadar 81 ilimizde 81 milyon metrekare Millet Bahçesi hedefimiz

kapsamında bugüne kadar 61 Millet Bahçemizi vatandaşlarımızın hizmetine

sunduk. 324 Millet Bahçesinde ise çalışmalarımız devam ederken, tabiat

parklarımızın sayısını 17’den 250’ye çıkardık.

Yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji üretimimizin yüzde 40’ına,

atık su arıtma tesisi sayımızı 145’ten 1.170’e ulaştırdık.

Mavi bayraklı plaj sayımızı 127’den 519’a çıkararak bu alanda da ilk

sıralardaki yerimizi korumayı sürdürüyoruz.

Bütün bu projelerin çevre için oluşturduğu değerin yanı sıra çocuklarımız

ve gençlerimiz başta olmak üzere bütün vatandaşlarımızın artan çevre

duyarlılığından büyük bir memnuniyet duyuyorum.

Hem ülkemizi ve hem de dünyayı daha yaşanabilir ve temiz çevre ile

buluşturmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dünya Çevre Günü vesilesiyle, çevrenin ve doğal zenginliklerimizin korunması konusunda herkesi duyarlı olmaya davet ediyor, bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum’’

Cumhurbaşkanımızın mesajı bu…

Yaşadığımız her yer, tabiatın bir parçasıdır.

Buradaki dağlar, yaylalar, çayırlar, bağlar, bahçeler, dereler, ırmaklar, göller, denizler, ormanlar ağaçları, çiçekleri, hayvanları ve insanları ile doğal çevremizi meydana getirir.

Tabiatın süsü ve zenginlik kaynağı olan çevremizi korumak amacı ile her yıl Haziran ayının ilk haftası ile başlayan haftayı, “ÇEVRE KORUMA HAFTASI” olarak kutlar ve değerlendiririz.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerde ve yurdumuzda Haziran ayının ikinci pazartesi günü ile başlayan hafta, Çevre Koruma Haftası olarak değerlendirilir.

Çevremizi koruma, insanların ve bütün canlıların sağlıklı ve mutlu yaşaması için önde gelen bir görevdir.

Devletimiz, Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı kurarak çevreyi korumayı bir devlet görevi saymıştır.

Anayasamızın 56.Maddesinde “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” hükmü yer almaktadır.

Çevreyi korumak, tabii çevrenin dengesini bozmamak, çevre sağlığını korumak, çevrenin kirlenmesini önlemek ve yaşadığımız çevreyi geliştirmek devletin olduğu kadar hepimizin görevidir.

Çevre Koruma Haftasında gazetelerde, radyo ve televizyonda çevre güzellikleri ve bunların nasıl kirletildiği ile ilgili yayınlar yapılmalıdır.

İnsan sağlığını doğrudan doğruya olumsuz yönde etkileyen bu durumdan kurtulmamız veya bu durumlara düşmemek için nelerin yapılması gerektiği anlatılmalıdır. Örnekler verilmelidir.

Herkes tabii çevreyi korumaya çağrılmalıdır.

Çevre kirliliği yalnız bizim değil, dünyadaki bütün insanlığın sorunudur. Tabiatın bütünü ile korunmasında milletlerarası yardımlaşmalar yapılmalıdır.

Okullarımızda da bu konuda konuşmalar yapılmalı’ Kompozisyon, şiir, resim yarışmaları yapılmalıdır. Şiirler okunmalı, şarkılar söylenmelidir. Sağlığımız, mutluluğumuz, zenginliğimiz ve gelecek kuşakların da mutlu yaşaması için çevreyi korumak insanlık, vatandaşlık görevimizdir.

Çevre haftası kutlamalarının vermek istediği mesaj iyi anlaşılmalıdır.

Bu mesaj insanlık içindir…

Nedir Çevre?

Nedir Çevrecilik?

Çevre; kendi atıklarını Allah'ın tespit ettiği bir plan dâhilinde fiziksel, kimyasal ve biyolojik olaylarla temizlemektedir.

Çevre'de görülen düzensizlikler insanlarımızın yaptığı işlemlerden kaynaklanmaktadır.

Çevre'nin kendi atıklarını temizleme kapasitesinin de bir sınırı vardır.

Çevredeki düzensizlikler bu sınır zorlandığı zaman ortaya çıkmaktadır.

Ozon tabakasını etkileyen zehirli gaz, ağır taşıtlardan püskürtülen milyonlarca ton kükürt dioksit'in havayı zehirlemesi, alerjik hastalıklara sebep olan konserve maddeleri, okulda ve evlerimizdeki ahşap möble'yi koruyucu kimyasal maddeler, reçellere şekerlere, çikletlere katılan boyalı maddeler bu düzensizliklerin başta gelen sebepleridir.

Yediğimiz yiyeceklerde, diş macunlarında, balıklarda, çimenlerde, kumlarda bulunan kurşun, alüminyum, cıva, nikel, kadmiyum gibi zehirli maddeler; astım, kanser, deri alerjileri, kronik burun tıkanıklığı, yoğunlaşma bozukluklarına sebep olmaktadır.

Çocuklarımızda görülen öğrenme zorluğu, karın ve baş ağrıları gibi belirtilerin sebebi de sütten yapılan ürünlerde, tatlı ve şekerlemelerde, fındık, ceviz gibi paketlenmiş kuru yemişlerde, cips, sosis ve salamlardaki fosfat katkı maddeleridir.

Neredeyse çevremizde dokunduğumuz, yediğimiz, içtiğimiz her şeyde zehir var...

Bu zehirli maddelerin tek sebebi çevre eğitimsizliğinden doğan ihmallerdir.

Bu olumsuz etkilerin giderilmesi, çevrenin özelliklerinin korunması ve geliştirilmesi gelecek nesillerimiz için çok önemlidir.

İnsanlığın daha iyi bir ortamda sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşayabilmesi için her ferdin üzerine düşen görevi yerine getirme zorunluluğu vardır.

Çevre'yi olumsuz yönde etkileyen düzensizliklerin giderilmesi için insanlarımızın eğitilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde çevre'yi korumaya ve çevre eğitimini sağlamaya yönelik 2872 sayılı ÇEVRE KANUNU çıkmış, bu kanunu destekleyen HAVA KALİTESİNİN KORUNMASI YÖNETMELİĞİ, GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ, SU KİRLİLİĞİ KONTROL YÖNETMELİK'leri yayımlanmıştır.

Yönetmelikleri yayımlamak yeterli değildir.

Önemli olan bu hukuki düzenlemelerin uygulanmasını sağlamak, bunu uygulayacak olanları eğitmek, denetlemek ve gerekirse cezalandırmaktır.

Biz Türkiye’mizin doğal güzelliklerini gereği gibi koruyamadık...

Ormanlarımızı yaktık...

Denizlerimizi, göllerimizi, nehirlerimizi kirlettik...

Topraklarımızı çoraklaştırdık...

Şimdi bu acı tabloyu düzeltmeye çalışıyoruz.

"ÇEVRE ÇOCUK KULÜPLERİ" nin kurulması ve bu kulüplere üye olanların "ÇEVRE İZCİSİ" sıfatı ile görev yapması bunun için öngörülmüştür.

ÇEVRE İZCİ Andı’nda aynen şöyle denilmektedir:

"Allah'ıma, vatanıma ve milletime karşı sorumluluklarımı yerine getireceğime, çevremdeki güzellikleri sağlayan ve yaşama sevinci veren havayı, çiçekleri, ağaçları, dağları, taşları, suları ve tüm doğayı daima temiz tutacağıma ve koruyacağıma şerefim üzerine and içerim."

Önce Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek...

Sonra vatana ve millete karşı sorumluluklarını yerine getirmek...

İşte çevrecilikteki sır budur...

Bu sır anlaşıldığı gün her türlü çevre düzensizlikleri ortadan kalkacaktır.

Ülkemizde ÇEVRE EĞİTİMİ konusunda yapacak çok büyük çalışmalar vardır.

Kanunlar, yönetmelikler çıkarmak, TEMA VAKFI’NIN çalışmaları yeterli değildir.

Çevre eğitimi, çevre sağlığı konusunda stratejiler tespit edilirken dinimiz, sanatımız, edebiyatımız, tarihimiz, örf, adet ve geleneklerimiz göz ardı edilmemelidir...

Çevre eğitiminin temeli insandır.

NELER SÖYLENDİ?
@
Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

Gazi MERT ( Sohbet Köşesi )

DİĞER YAZILARI YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLIYOR 02-09-2021 09:56 İNSANSIZ HAVA ARACI (TİHA) TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ ENVANTERİNDE… 30-08-2021 14:29 İSLAM’DA İLK ANARŞİSTLER… 26-08-2021 14:32 ÖN YARGILI VE PEŞİN HÜKÜMLÜ OLMAK CEHALETTİR… 25-08-2021 21:33 UNESCO TARAFTNDAN DÜNYA MİRAS GEÇİCİ LİSTESİNE ALINAN: ANAMUR MAMURE KALESİ… 16-08-2021 00:48 YÖRÜKLER: GEÇMİŞTE VE BUGÜN… 14-08-2021 08:43 OSMANLI DEVLETİ DÖNEMİNDEN BİR PORTRE: SOMUNCU BABA 13-08-2021 09:08 FAL VE FALCILIK NEDİR? FAL BAKANLARA İNANILABİLİR Mİ? 12-08-2021 12:17 GÖRSEL BİR SANAT DALIMIZ 12-08-2021 08:18 İNSAN SAĞLIĞI İÇİN KURULAN VAKIF ESERLERİ VE SAĞLIKTA UYULMASI GEREKEN KURALLAR… 09-08-2021 02:03 YENİ KİTABIM: DOLU DOLU YAŞADIKLARIM… 18-07-2021 16:21 20 TEMMUZ KIBRIS BARIŞ HAREKATININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ: BİR ANIM 18-07-2021 09:24 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ VE ŞEHİTLERİMİZİN MANEVİ HUZURUNDA BİR ZİYARET… 14-07-2021 09:44 KADINLARIMIZI KORUYAN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ Mİ İSLAMIN ORTAYA KOYDUĞU GÖRÜŞLER Mİ? 12-07-2021 21:01 15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNDE ŞEHİT DÜŞEN KAHRAMAN KADINLARIMIZ VE İSLAMDA KADIN… 11-07-2021 13:48 BİR SANAT HARİKASI: MISIR PİRAMİTLERİ 08-07-2021 23:51 GÜZEL SANATLAR VE İSLAMIN GÜZEL SANAT ANLAYIŞI 08-07-2021 00:29 62’İNCİ ULUSLARARASI NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ… 04-07-2021 10:36 AÇLIK TEHLİKESİNE ÇARE: DÜNYA GIDA GÜNÜ KUTLAMALARI MI?… 02-07-2021 09:40 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 UZAY YARIŞINDA BİZ DE VARIZ: TÜRK UYDULARI UZAYDA… 30-06-2021 09:04 OSMANLILAR DÖNEMİNDE VE GÜNÜMÜZDE YAŞAYAN YÖRÜKLER İLE İLGİLİ BİLGİ VERİR MİSİNİZ? 27-06-2021 11:16 MİLLİ BENLİKLERİMİZE VE KÜLTÜR VARLIKLARIMIZA SAHİP ÇIKMALIYIZ 23-06-2021 19:11 CEMİYETTE SOSYAL ADALET NASIL SAĞLANABİLİR? 22-06-2021 10:31 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ TUĞ İLE İLGİLİ BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 19-06-2021 17:01 TARİHİ FİLİMLERDE İZLEDİĞİMİZ AKINCILAR HAKKINDA BİLGİ VERİRMİSİNİZ? 17-06-2021 23:54 BELEDİYELERİN GÖREVLERİ NELERDİR? CUMHURİYETTEN ÖNCE BELEDİYE TEŞKİLATI VAR MIYDI? 16-06-2021 10:31 SEVGİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİZ NEDİR? ÖZELLİKLE İSLAMDA SEVGİ TANIMI NASILDIR? 12-06-2021 08:26 YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMLERİNİN ŞIMARIKLIKLARI… 08-06-2021 09:28 AKDENİZ…SULARI BERRAK DENİZ…AKDENİZDE SULAR ISINIYOR MU? 07-06-2021 13:36 DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN… 06-06-2021 10:27 HAYATIMIZDA YENİ DÖNEM: NORMALLEŞMEYE DOĞRU… 02-06-2021 22:31 UNESCO TARAFINDAN KÜLTÜR MİRASI LİSTESİNE ALINAN DEDE KORKUT … 20-05-2021 19:23 REENKARNASYON, RUH GÖÇÜ, TEKRAR DOĞUŞ… 18-05-2021 21:16 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: İSLAM BİLGİNLERİNİN TIP KONUSUNA NE GİBİ KATKILARI OLMUŞTUR? 05-05-2021 16:34 İSLAMIN GETİRDİKLERİ: ALLAH VERGİSİ SEVGİ 15-04-2021 18:44 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 27 ) 12-11-2020 09:12 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 26 ) 08-11-2020 13:25 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 25 ) 04-11-2020 09:23 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 23 ) 29-10-2020 16:21 ÜNİVERSİTE YILLARIMDA TÜRKİYE VE DÜNYA MANZARALARI ( 22 ) 29-10-2020 16:20 Üniversite Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 21 ) Yıl 1964… 28-10-2020 14:07 Orta Öğretim Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 15 ) 20-10-2020 10:12 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 14 ) 17-10-2020 08:28 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 13 ) 16-10-2020 10:32 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 12 ) 15-10-2020 09:47 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 10 ) 12-10-2020 16:46 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 9 ) 06-10-2020 15:14 Çocukluk Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 8 ) 30-09-2020 15:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 6 ) 25-09-2020 19:20 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 4 ) 24-09-2020 08:48 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 3 ) 22-09-2020 11:45 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 2 ) 22-09-2020 11:44 Doğum Yıllarımda Türkiye Ve Dünya Manzaraları ( 1 ) 21-09-2020 13:07 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Koronavirüs Nedeniyle Uzaktan Eğitimle Başladı 02-09-2020 07:15 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlamaları ve Zaferlerimizin Kaynağı… 27-08-2020 20:20 Kurban Bayramınız Kutlu Olsun Gönülleriniz Nur İle Dolsun… 30-07-2020 09:20 Ayasofya İbadete Açılmış Cami Haline Dönüştürülmüştür... 13-07-2020 20:50 TÜRKİYE’DE MAĞARA TURİZMİ VE ANAMUR’DA TÜRKİYE’NİN EN DERİN MAĞARASI… 12-07-2020 01:00 İstanbul’un Fethinin 567.Yıl Dönümü Kutlamalarının Ardından… 30-05-2020 17:41 EVDE KUTLANACAK HÜZÜNLÜ BİR RAMAZAN BAYRAMI… 26-05-2020 10:57 İkinci Cihan Savaşının Bitmesinin  75. Yılı Kutlamalarının Ardından… 13-05-2020 12:18 Koronavirüsün Gölgesinde Kutlanan Hıdırellez: Bahar Bayramı… 07-05-2020 12:23 Antalya’da Yapılan 1.Uluslararası Yörük Sempozyumunun Düşündürdükleri 22-04-2020 13:49 İslamda Millet Ve Milliyetçilik Anlayışı 15-04-2020 11:44 İslamda Hoşgörülü Olmak 12-04-2020 22:14 İslamın İlme Verdiği Önem 11-04-2020 13:57 İslamda Kadın Hakları Ve İslamın Kadınlara Verdiği Değer 09-04-2020 18:03 Allaha Ve Dine İnanmak…( 9 ) 30-03-2020 18:15 İlk, Orta, Lise Öğrencilerinin Uzaktan Eğitimine Katkı… 24-03-2020 15:18 Koronovirüs Tehlikesi Nedeniyle Okulların Tatil Edilmesi… 13-03-2020 14:49 DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMALARININ ARDINDAN: KADINLARIMIZIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ… 09-03-2020 10:03 Cumhurbaşkanımıza Açık Mektup: Cumhurbaşkanlığı Forsundaki Yıldız Sayısı Arttırılmalıdır. 03-03-2020 12:53 İDLİB ŞEHİTLERİMİZE ALLAH’TAN RAHMET,KEDERLİ AİLELERİNE BAŞ SAĞLIĞI DİLİYORUZ. 29-02-2020 12:52 28 ŞUBAT DARBESİNİN İÇ YÜZÜ… 28-02-2020 13:56 Osmanlı’da İbretlik Bir Karar: Fatih Sultan Mehmed Yargılanıyor; Elinin Kesilmesine Karar Veriliyor... 07-02-2020 08:12 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YÖRÜKLER... 29-01-2020 17:58 ERKEK VE KADIN BİRBİRİNE YARDIMCI OLMALI... 13-01-2020 18:04 ONLAR BİRER ANNEYDİ: ŞEHİT EDİLDİLER 15-07-2019 17:52 II. İSTANBUL SEÇİMİ SONRASI KAVGA DEĞİL BARIŞ GEREK… 04-07-2019 10:36 Hayırlı Tatiller 04-05-2019 13:46
NAMAZ VAKİTLERİ
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
İBB Ekrem İmamoğlu Adalar
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Advert
Betpaskalkinmaatolyesi.org

1xbet Restbetbetpas giriş
 restbet
   betpas
   restbet.com