YEREL
Giriş Tarihi : 05-10-2019 09:38

Yeşilboğaz: “Hayvanların Da Nefes Aldığı Unutulmamalı”

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonumuz ile birlikte, 4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Yeşilboğaz: “Hayvanların Da Nefes Aldığı Unutulmamalı”

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Ahmet Orçun Özekenci, yönetim kurulu, Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri ve avukatların katılımıyla, Mersin Baro Odasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz,  4 Ekim Dünya Hayvan Hakları Günü’nde, yok sayılan hayvan haklarını yeniden hatırlatıp, haklarının korunup yasalarla güvence altına alınması gerektiğine bir kez daha dikkat çekmek istediklerini ifade ederek, “Bu dünya yalnız bizim değil. Hayvanların da nefes aldığı unutulmamalı” dedi.

“HAYVANA KÖTÜ MUAMELENİN CEZASININ 625 TL”

Açıklamasında; hayvanların, dünyayı birlikte paylaştığımız, doğanın dengesinin korunmasını sağlayan ve bizler gibi yaşam hakkı olan varlıklar olduğunu söyleyen Yeşilboğaz, “Ancak son zamanlarda, hayvanlara yapılan şiddet, toplumsal şiddetle birlikte artış göstermektedir ve hayvanlara karşı yapılan şiddet maalesef cezasız bırakılmaktadır. 2018 yılı itibariyle, hayvana yönelik kötü muamele, şiddet, cinsel istismar ile hayvanı aç ve susuz bırakmanın, kısacası hayvana kötü muamelenin cezası sadece 625 lira idari para cezası olmuştur. Bu ceza ödenmediği takdirde, faillerine hiçbir yaptırım da uygulanmıyor. Bu da apayrı bir sorun teşkil etmektedir. Türkiye’de hayvana yapılan şiddetin bu kadar fazla olmasının nedeni, verilen cezaların caydırıcı olmamasıdır. Hayvana kötü muamele yapmanın cezasının 625 TL olduğu bir ülkede, hayvan haklarının ne kadar önemsiz olduğunun, yok sayıldığının net göstergesidir. Avrupa ülkelerinde hayvana kötü muamele, işkence, hayvan dövüşlerinde kişiye caydırıcı para ve hapis cezası verilirken, ülkemizdeki hayvan haklarını düzenleyen 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu, hayvanları koruma konusunda oldukça yetersiz. Örneğin, sahipli hayvanların öldürülmesinin yaptırımı hapis cezası iken, sokak hayvanları için idari yaptırım öngörülmüş olması, Hayvanları Koruma Kanunu’ndaki düzenlemeye açıkça aykırıdır. Bu noktada canlılar arasında ayrım yapılmaktadır. Bu durum açıkça eşitlik ilkesinin ihlalidir” diye konuştu.

“BELEDİYELER DE CEZA KAPSAMINA ALINMALI”

Türkiye’de birçok barınağın içler acısı durumda olduğunu vurgulayan Yeşilboğaz, “Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı’nda sadece şahıslara ceza var. Belediyelere ceza yok. Her belediyenin veteriner gözetiminde, hayvanların aşı, tedavi, kısırlaştırma ve küpeleme gibi ihtiyaçlarının karşılanacağı, uluslararası standartlara uygun barınaklar oluşturması yasa gereğidir. Hayvanları vuran, öldüren, canlı canlı gömen, barınaklarda hayvanlara hukuka uygun yaşam standardı sağlamayan, dilekçeleri ve sözlü görüşmeleri dikkate almayan belediyeler de ceza kapsamına alınmalı.

BM Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelerle bu alanda çalışma yapan örgütlerin talepleri doğrultusunda, yeni düzenlemeler yapılması şarttır. Hazırlanacak kanun tasarısı ve teklifinin, baroların, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak, hayvanları gerçekten koruyacak şekilde yapılmasını talep ediyoruz. Biz avukatlar sadece insan haklarının değil, bütün canlıların hak savunucusuyuz. Çünkü yaşama hakkı sadece insanlara ait değil, nefes alan her canlı yaşama ve korunma hakkına sahiptir” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Hayvan Hakları Komisyonu olarak, ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, sokak hayvanlarının iyi koşullarda yaşam hakkını sağlamak için çalıştıklarını sözlerine ekleyen Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, “Barınaklarda tutulan hayvanların iyi koşullarda yaşatılması, sağlık, beslenme ve temizlik koşullarının hukuk kurallarına ve uluslararası standartlara uygun biçimde sağlanması için, Hayvan Hakları Komisyonumuz belirli periyotlarda barınakları ziyaret ediyor, hukukçu gözüyle gördükleri eksikliklerin tamamlanmasını talep ediyor.

“HAYVAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ UYGULANMALI”

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi uygulanmalı, hayvan hakları da, insan hakları gibi yasayla korunmalıdır. Hiçbir canlı alması gereken hizmetten, yardımdan, bakımdan muhtaç bırakılamaz, bırakılmamalı. İnsan olmanın ayrıcalığı ve üstünlüğü ile bizler, bakım ve şefkatine muhtaç hayvanlara hakkı olan hizmeti mutlaka vermeliyiz, yaşam haklarını korumalıyız. Bu bir insanlık görevidir. Dilsiz hayvanların sesi olmak, başta devlet olmak üzere, herkesin görevidir. Hayvanların da nefes aldığının unutulmamasını diliyor, hayvanlarına huzur vermeyen toplumların da huzur bulmayacağının bilincine varılmasını ümit ediyorum” şeklinde konuştu.