GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-12-2022 17:00   Güncelleme : 07-12-2022 17:00

Yeşil dönüşüme hakim finans profesyonelleri fark yaratacak

ACCA, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nin konuğu oldu. ACCA Sürdürülebilirlik Başkanı Emmeline Skelton, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yeşil finansta beceri eksikliğinin kuruluşların net sıfıra ulaşmasıyla ilgili birincil endişesi olduğunu vurguladı.

Yeşil dönüşüme hakim finans profesyonelleri fark yaratacak

ACCA Sürdürülebilirlik Başkanı Emmeline Skelton, 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde yaptığı konuşmada, yeşil finansta beceri eksikliğinin kuruluşların net sıfıra ulaşmasıyla ilgili birincil endişesi olduğunu vurguladı. Skelton, “ACCA olarak, karbon muhasebesi ve fiyatlandırmasının temellerine hakim olan finans ve muhasebe profesyonellerinin kurumların iyi yapılandırılmış ve riskli sürdürülebilir kalkınma girişimleri ve daha yeşil varlık portföyleri geliştirmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.” dedi.

Dünyanın 178 ülkesinde 241 binden fazla üyesi ve 542 binden fazla adayı bulunan küresel bir finans ve muhasebe meslek kuruluşu olan ACCA, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından 'Finansın Ötesi: Dünyanın Geleceğine Yatırım' başlığı altında düzenlenen 6. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’ne katıldı.

Net Sıfır Finans panelinde konuşan ACCA Sürdürülebilirlik Başkanı Emmeline Skelton, yeşil finansta beceri eksikliğinin kuruluşların net sıfıra ulaşmasıyla ilgili birincil endişesi olduğunu vurgulayarak ACCA’in gerçekleştirdiği küresel araştırma ve anketlerden şu verileri paylaştı:

“Finans ve muhasebe profesyonellerinin yüzde 41'i yeşil finans kullanmayı düşünebileceklerini belirtiyor. Yüzde 39'u karbon kredileri hakkında, yüzde 35'i yeşil yatırım fonları hakkında, yüzde 32'si ise yeşil tahviller hakkında temel bilgiye sahip. Yüzde 33'ü gerekli altyapı, teknoloji ve beceri eksikliğinin yeşil finansın kullanımı söz konusu olduğunda ele alınması gereken en önemli endişeleri olduğunu belirtiyor. ACCA olarak, karbon muhasebesi ve fiyatlandırmasının temellerine hakim olan finans ve muhasebe profesyonellerinin, kurumların iyi yapılandırılmış ve riskli sürdürülebilir kalkınma girişimleri ve daha yeşil varlık portföyleri geliştirmelerine yardımcı olmada önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz.”

İklim değişikliği ve net sıfıra yolculuğun, önümüzdeki yıllarda ekonomilere önemli maliyetler getireceğini vurgulayan Emmeline Skelton, sözlerine şöyle devam etti:

“Ülkeler arasında ve içinde toplam maliyetler ve bu maliyetlerinin tahsisi oldukça belirsiz olsa da bunun kısa, orta veya uzun vadede ekonomi genelindeki kuruluşlar için önemli riskler ve fırsatlar oluşturacağı açıktır. İklim değişikliği ve net sıfıra yolculuk, kuruluşların konumu, performansı veya gelecekteki görünümü üzerinde finansal etkilere sahip olacağından, bir kuruluşun stratejik planlama ve risk yönetimi süreçlerinin bir parçası olarak kapsamlı bir şekilde düşünülmelidir. Basitçe ifade edecek olursak, net sıfır hedefine adil bir geçiş, çevreyi kirleten endüstrilerdeki işçileri, çalışanları geride bırakmadan çevresel olarak sürdürülebilir bir ekonomiye geçmekle ilgilidir. Çevreyi kirleten endüstriler gerilerken ve diğerleri genişlerken daha adil ve daha eşit bir toplum yaratarak kaliteli işleri ve insana yakışır geçim kaynaklarını desteklemeyi amaçlamak da net sıfıra geçişi adil hale getirir.”

Net Sıfır Finans konusunda görüşlerini dile getiren ACCA Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Bölge Başkanı Filiz Demiröz ise tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyacın arttığını işaret ederek şunları söyledi: 

“Geçen sene düzenlenen COP 26 zirvesinden itibaren sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelede atılan adımlar, mevzuat değişiklikleri, kurulan uluslararası standart koyucu kurumlar, gerçekleştirilen farkındalık çalışmaları tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de finansal ve düzenleyici yeniliklere hakim, iklim değişikliği ve net sıfıra dair risk ve fırsatların yönetimi hakkında bilgili, kurumlarının bu konulara dair karşılaştırılabilir, tutarlı bilgileri raporlayıp yatırımcılara paylaşabilecek tam donanımlı finans ve muhasebe profesyonellerine ihtiyacın arttığına işaret ediyor. Son birkaç senede Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sektörel derneklerin, akademi dünyasının sivil toplum kuruluşlarının sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği ile mücadelede seferber olduklarını mutlulukla takip ediyoruz.  ACCA olarak, dünyada olduğu gibi ülkemizde de iklim değişikliği ile mücadele ve sürdürülebilirlik konuları hakkında aday ve üyelerimize ihtiyaçları olan mesleki ve teknik eğitim ve desteği ACCA Ruhsatı başta olmak üzere, Finans için Sürdürülebilirlik, Entegre Raporlama ve İklim Finansı Sertifika programları ile birlikte küresel araştırma raporlarımız ile sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz.”

ACCA hakkında

ACCA (Fermanlı Ruhsatlı Muhasebeciler Birliği) muhasebe meslek mensupları için küresel bir kuruluştur. ACCA bugün 178 ülkeden 241 bin üye ve 542 bin adaydan oluşan, en yüksek mesleki ve etik değerleri savunan küresel bir topluluktur. Muhasebenin, kamu ve özel sektörü destekleyen, toplumun temel taşlarından biri olduğuna inanan ACCA, muhasebe mesleğinin küresel olarak güçlendirilip geliştirilmesi ve böylelikle toplumlara ve bireylere fayda sağlaması için çalışmaktadır.

ACCA, kurulduğu 1904 yılından itibaren, kamu yararı için bir güç olmayı kurumsal bir amacı haline getirmiştir. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan ACCA, edindiği tüm kazanımları üyelerine değer sağlamak ve muhasebe mesleğini sonraki nesiller için geliştirmek için yatırıma dönüştürerek muhasebe mesleğinin küresel ve sürdürülebilir şekilde inşa edilmesine katkıda bulunur.

ACCA Ruhsatı, tüm dünyada herkese muhasebe, finans ve yönetim alanlarında uluslararası geçerli, prestijli bir kariyere sahip olma fırsatını sunmaktadır. ACCA, dünya çapındaki araştırmaları ile de muhasebe alanına dair bugünün sorularına cevap verirken, yarının dünyasına da hazırlayarak muhasebe mesleğine yön vermektedir. ACCA’nın hizmetleri, ruhsatlandırma süreci, sertifika programları, üyelik gibi konularda daha fazla bilgiye www.accaglobal.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi