GÜNCEL
Giriş Tarihi : 25-01-2023 09:17   Güncelleme : 25-01-2023 09:39

Yeni Hak Sahiplerinin Hakları Nasıl Etkileniyor?

ISSEN… Şirketin; Avrupa ve Kuzey Afrika'daki Pazar payını arttırmak, bu bölgedeki nihai tüketiciye daha yakın olmak ve daha hızlı servis vermek için Fransa'da satış ve pazarlama şirketi kurma çalışmalarını başlatmıştır.

Yeni Hak Sahiplerinin Hakları Nasıl Etkileniyor?

Yeni Hak Sahiplerinin Hakları Nasıl Etkileniyor?
GLRYH… Şirket bağlı ortaklıklarından A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 24.01.2022 tarihli yönetim kurulu kararında özetle; 1) Şirket'in 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 100.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, 25.000.000 TL tutarında artırılarak 125.000.000 TL'ye çıkartılmasına, 2) İhraç edilecek 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde halka arz edilmesine, 3) Yukarıdaki maddeler kapsamında 25.000.000 TL nominal değerli (B) Grubu payların halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına karar verilmiş olup, söz konusu karar kapsamında gerekli başvurular yapılmıştır.
Türk şirketin sermaye Artışında Ne oldu?
PRDGS… Şirketin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan Turknet İletişim Hizmetleri AŞ (Turknet) tarafından yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında şirket sermayesinin 26.666.667 TL'den 31.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Şirket tarafından söz konusu sermaye artırımına Turknet sermayesindeki payı (%4,92) oranında katılınmış ve sermaye artımına ilişkin ödeme 24.01.2023 itibarıyla yapılmıştır.

ISSEN… Şirketin; Avrupa ve Kuzey Afrika'daki Pazar payını arttırmak, bu bölgedeki nihai tüketiciye daha yakın olmak ve daha hızlı servis vermek için Fransa'da satış ve pazarlama şirketi kurma çalışmalarını başlatmıştır.

PSGYO… Şirketin İstanbul ili Eyüp Sultan İlçesi 244 Ada 1 Parsel ve 246 Ada 5 Parsel'de bulunan arsaları için devam eden ruhsat çalışmaları tamamlanmış olup, yapı ruhsatları alınmıştır. Bununla birlikte söz konu arsaların bulunduğu bölgenin imar planları ile ilgili devam eden hukuki süreçler olduğu ve bu nedenle işbu arsaların yatırım amaçlı gayrimenkuller sınıfında takibi konusunda 21.07.2022 ve 23.08.2022 tarihli KAP duyuruları ile kamuoyuna bilgi verilmişti. Bu kapsamda bölgenin imar planlarının iptal edildiğine yönelik mahkeme kararı şirkete tebliğ edilmiş olup, yeni imar planı hazırlıklarının devam ettiği bilgisi edinilmiştir.
Şirketin güneş enerji Santral Yerleri Arasında Hani İller Var?
ESEN…NATEN…15.04.2022 tarihli KAP açıklamasında; belirttiği üzere, Şirketin Güneş Enerji Santralleri müteahhitlik faaliyetleri kapsamında, Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. ile MEFA Endüstri A.Ş. arasında Ankara, Bolu ve Tekirdağ illerinde gerçekleşmek üzere "Çatı Öztüketim Güneş Santrali" kurulumu için KDV hariç 2.204.510,84 USD bedelle sözleşme imzalanmıştı. Sözleşmeye konu Ankara ili için ÇATI GÜNEŞ SANTRALİ tamamlanmış ve TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.) kabulü yapılmıştır.

CEMTS… Şirketin bulunan vinçlerin revizyonu ve planlı bakım çalışmalarının yapılması nedeniyle, ayrıca mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması amacıyla, 25 Ocak – 1 Şubat tarihleri arasında Çelikhane ve Haddehane Ünitemizde 6 iş günü üretime geçici olarak ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitesi üretime devam edecektir.

PSGYO… Şirketin, Merkez Ankara Projesi içerisinde yer alan AVMnin işletilmesi amacıyla Emlak Konut GYO A.Ş. ile birlikte Ankara Ticaret Sicili nezdinde Merkez Cadde Yönetim A.Ş. unvanlı ve 2.000.000 TL sermayeli yeni kurulacak şirkete 1.400.000 TL sermaye ile ortak olunmasına karar verilmiştir.

BALAT… Balatacılar Balatacılık A.Ş. ve bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. olarak; Şirketin sahip olduğu "ERKA, BEŞYILDIZ ve SAFETEX" ve yeni üreteceği diğer markaları altında üretim ve ticareti yapılan ağır ticari vasıta disk fren balatalarının yurtiçi ve yurtdışında satış ve pazarlama faaliyetlerini yürütmek üzere Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve yurtdışına ihracat bağlantıları bulunan Otosemih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri San. Tic. A.Ş. şirketi ile distribütörlük görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. 37 yıllık iş tecrübesiyle Sakarya merkezli olarak tüm Türkiye genelinde faaliyet gösteren ve İstanbul-Ankara otoyolu üzerinde Türkiye'nin en büyük ağır ticari vasıta fren mekanik servislerinden birine sahip olan Otosemih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri San. Tic. A.Ş., tır-dorse-kamyon vb. ağır tonajlı araçların fren bakımlarını TÜVTÜRK standartlarında yapmakla beraber Türkiye'nin 81 iline ve yurtdışında 8 ülkeye başta balata olmak üzere otomotiv sektöründeki bir çok yedek parça ürününün perakende ve toptan satışını da gerçekleştirmektedir. Otosemih Motorlu Araçlar Servis Hizmetleri San. Tic. A.Ş., taraflar arasında yürütülecek distribütörlük görüşmelerinin hemen öncesinde iyi niyet göstergesi olarak şirketten, hazırdaki stoklarımızın yaklaşık olarak %50'sine denk gelen 2109 takım disk fren balatasını bugün tek kalemde ve peşin olarak satın almıştır.

PSGYO… Şirket 15.12.2022 tarihinde, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü" ihalesinin 2. oturumuna katılmış olup, en iyi teklif ortaklığı tarafından verilmiştir. Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (ASKSTG): 7.770.000.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri (ASKŞPTG): 3.496.500.000 TL Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı: %45 23/01/2023 tarihli yazı ile ihalenin tarafımıza bırakıldığı bildirilmiştir.

ORGE… 20.09.2022 tarihli açıklamasında, Kocaeli ilinde inşası devam etmekte olan Gebze - Darıca Metro Projesi'nin OG&CER Odaları ve Depo ile Gar Arası Çift Tüneller Elektrik İşleri'nin yapımına yönelik olarak, İşveren Eze İnşaat A.Ş. ile 2.685.000 EUR+KDV ve 23.950.000 TL+KDV tutarında sözleşme imzalandığı kamuya duyurulmuştu. 12.01.2023 tarihli açıklamasında ise, mevcut sözleşme bedelinin 2.685.000 EUR+KDV ve 31.793.510 TL+KDV olarak revize edildiğinin İşveren tarafından Şirkete tebliğ edildiği, sözleşme zeyilnamesinin imzalanması sonrasında gerekli açıklamaların yatırımcılarımız ve kamuoyu ile paylaşılacağı kamuya duyurulmuştu. Bahsi geçen zeyilname imza süreci tamamlanmıştır.

ADESE… ITTFH… Grup şirket bünyesinde kullanılan araçların merkezi olarak satın alınması ve ilgili şirketlere kiralanması amacıyla İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. 'nin kurulmasına karar verilmiş olup, şirket kuruluşu 24.01.2023 tarih ve 10754 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazatesi'nde ilan edilmiştir. Şu an için gündemde olmamakla beraber söz konusu şirketin ilerleyen dönemlerde diğer 3. kişilere de araç kiralama hizmeti sunabilmesi mümkündür.

PAGYO… 2022 yılına ilişkin olarak sabit kira bedeli ve/veya ciro üzerinden kira sözleşmesi imzalanan birden fazla kiracının bulunduğu Panora AVM'ye ilişkin olarak kira ekspertiz bedeli ve toplam kira bedellerine ilişkin yapılan karşılaştırma sonucunda, kira ekspertiz bedelinin altında gelir elde edilmediği tespit edilmiştir. Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 34/3 maddesi uyarınca kira ekspertiz değeri bütün yapı için tek bir değer olarak tespit edilen Panora AVM'de, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde ikisini geçmeyen bireysel kiralama işlemleri kapsamında 2022 yılında sözleşmede asgari kira bedeli olan ve ciroya bağlı 10 adet, sözleşmede asgari kira bedeli olmayan ve ciroya bağlı 1 adet kira sözleşmesi düzenlenmiş olup, düzenlenen sözleşmelere ilişkin ilk yıl toplam asgari kira bedellerinin tutarı 2.991.600 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir. Ancak ilgili kira dönemi süresince ciroya bağlı kira bedellerinin asgari kira bedeli tutarından yüksek gerçekleşmesi halinde, asgari kira bedeli tutarı yerine ciroya bağlı kira bedellerinin tahsili söz konusu olmaktadır.

MGROS… Elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla 21.10.2022 tarihinde kurulan Şirketin bağlı ortaklığı Migen Enerji ve Elektrikli Araç Şarj Hizmetleri A.Ş.'nin ("Migen Enerji"), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na yaptığı "şarj ağı işletmeci lisansı" başvurusu olumlu sonuçlanmıştır.

POLHO… Şirket ve bağlı ortaklıklarından Poliport Kimya San. ve Tic. A.Ş. ("Poliport") ile DOP Yapı Mimarlık İnşaat Gıda Turizm Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. ve DAP Yapı İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ("Ortak Girişim") arasında Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı ve Hasılat Karşılığı İnşaat Yapımı sözleşmesi imzalanmış ve 05.03.2015 tarihli sözleşme yürürlükten kalkmıştır. İmzalanan sözleşme ile Poliport'a ait Pendik İlçesi Yayalar mahallesi 10724 Ada 2 Parsel; 10723 Ada 3 ve 4 Parsel ve yine Poliport ve Polisan Holding'e ait Şeyhli Mahallesi Örenler Mevkii 10722 Ada 2 Parsel üzerinde geliştirilecek Pendik Projesinin hasılatı taraflar arasında %26,5 Poliport ve %73,5 Ortak Girişim oranıyla paylaşılacaktır. İmzalanan yeni sözleşme ile arsa payları çerçevesinde Poliport'un ve Şirket'imizin projeden elde edeceği gelirin nakit girişleri öne çekilecek olup, projenin lansmanı ve projeden yapılacak satışlara 2023 yılı içerisinde başlanması hedeflenmektedir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi