GÜNCEL
Giriş Tarihi : 18-11-2022 12:10

Xi Jinping, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı’nda konuştu

29. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başladı.

Xi Jinping, APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı’nda konuştu

29. Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı Tayland’ın başkenti Bangkok’ta başladı. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping toplantıda “Ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik Topluluğu için sorumluluk üstlenmek ve dayanışma içinde birlikte çalışmak” başlıklı bir konuşma yaptı.

Xi'nin konuşmasının tam metni şöyle:

"Ortak bir geleceğe sahip Asya-Pasifik Topluluğu için sorumluluk üstlenmek ve dayanışma içinde birlikte çalışmak."

“COVID-19 salgınının sürekli dalgalandığı günümüzde dünya ekonomisinin toparlanması farklı sıkıntılarla karşılaşıyor. Tek taraflılık ve korumacılık arttığı için küresel sektör zinciri ve tedarik zinciri büyük zararlar görüyor. Enflasyon, gıda ve enerji güvenliği sorunları ciddileşiyor. Dünyanın bir kez daha tarihi bir dönemece ulaştığı şu günlerde Asya-Pasifik bölgesinin konumu daha önemli ve rolü daha büyüktür.

Eski bir Çinli bilgenin söylediği gibi: ‘Bilge kişi şüpheden, iyiliksever kaygıdan ve cesur kişi korkudan azadedir.’ Bu yeni koşullar karşısında Asya-Pasifik kader ortaklığını beraber inşa derek bölgenin işbirliği konusunda yeni başarılar kazanalım.

Birkaç öneri ileri sürmek istiyorum.

1-'Uluslararası adalet korunmalı, barışçıl ve istikrarlı bir Asya-Pasifik bölgesi inşa edilmeli'

Asya-Pasifik bölgesinin ekonomisi son yıllarda hızla büyüyor. Bu büyüme, barışçıl ve istikrarlı bir ortamdan ayrı düşünülemez. Bu da bize gösteriyor ki karşılıklı saygı, dayanışma ve iş birliği kuralını izlemeliyiz. Sorunları müzakereyle çözmeliyiz. Her devletin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeliyiz ve başka ülkelerin içişlerine karışmamalıyız. Küresel yönetişim çalışmasına aktif bir şekilde katılarak dünya düzenini daha adaletli ve rasyonel yönde geliştirmeliyiz. Asya-Pasifik bölgesi ve dünyanın barış ve istikrarının korunmasına destek olmalıyız.

2- 'Açıklık ve kapsayıcılığa bağlı kalarak Asya-Pasifik'te herkes için refah sağlamak'

Dışa açılan bir bölgeselciliğe sadık kalınarak makroekonomik politika koordinasyonu güçlendirilmeli, daha yakın bir bölgesel endüstriyel zincir ve tedarik zinciri kurulup ticaret ve yatırımın serbestleştirilmesi ve kolaylaştırılması ilerletilmeli, bölgesel ekonomik entegrasyon süreci istikrarlı bir şekilde hızlandırılarak yüksek seviyede bir Asya-Pasifik Serbest Ticaret Bölgesi inşa edilmeli.

Asya-Pasifik bölgesindeki tüm insanlar için ortak refahı teşvik etmek amacıyla, kalkınma meyvelerinin tüm insanlar tarafından paylaşılması sağlanmalı.

Çin, ilgili taraflarla birlikte "Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nı (RCEP) kapsamlı ve yüksek nitelikli bir şekilde uygulayarak Kapsamlı ve Aşamalı Trans-Pasifik Ortaklığı Anlaşması (CPTPP) ile 'Dijital Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na katılım için çabaları sürdürüp bölgesel entegrasyon ve kalkınmayı ilerletecek.

Önünüzdeki yıl Çin, Asya-Pasifik'in ve dünyanın kalkınmasına ve refahına yeni bir ivme kazandırmak amacıyla, 3. Kuşak ve Yol Uluslararası İşbirliği Forumu'na ev sahipliği yapmayı planlamaktadır.

3- 'Yeşil ve düşük karbonlu kalkınmaya bağlı kalınarak temiz ve güzel bir Asya-Pasifik bölgesi inşa edilecek'

Ekonomik ve teknolojik işbirliği güçlendirilerek dijitalleşme ve yeşillendirmenin koordineli gelişimi hızlandırılacak, enerji kaynaklarının, endüstriyel yapının ve tüketim yapısının dönüşümünü ve iyileştirilmesi ilerletilecek, ayırca eknomi ve toplumun yeşil kalkınması geliştirilecek.

Bu yıl, Bangkok'ta biyo-döngüsel bir yeşil ekonomi hedefini ortaklaşa formüle edip ortaklaşa ekolojik çevre koruma ve ekonomik kalkınmanı koordineli bir şekilde ilerletiyoruz. 

Çin, Bangkok hedefinin uygulanması için destek sağlayacak. Geçen yıl, yoksulluğun azaltılması, gıda, enerji ve sağlık gibi alanlarda pragmatik iş birliğinin güçlendirilmesi ve BM 2030 Sürdürülebilir Gündemi'nin uygulanmasının hızlandırılması amacıyla Birleşmiş Milletler’de Küresel Kalkınma İnisiyatifi’ni ortaya koydum. Asya Pasifik ülkelerini buna olumlu katılmaya davet ediyorum.

4- 'Ortak kadere bağlı kalınmalı ve birbirini destekleyen bir Asya-Pasfik inşa edilmelidir'

Asya-Pasifik işbirliğine stratejik uzun vadeli bir bakış açısıyla bakılmalıdır. APEC’in bölgesel işbirliğinde ana kanal olma konumu ve Asya-Pasifik işbirliğinin doğru yönü sürdürülmelidir. APEC’in amaç ve ilkelerine bağlı kalınmalı ve karşılıklı güven, hoşgörü, işbirliği ve kazan-kazan ilkelerine dayalı Asya-Pasifik ortaklığı derinleştirilmelidir. 'Büyük aile ruhu'nu ileriye taşımalı, birbirimize yardım etmeli ve Asya-Pasifik ortak kader topluluğunu inşa etmeye devam etmeliyiz.

Çin Komünist Partisi’nin (ÇKP) 20. Ulusal Kongresi geçen ay başarıyla düzenlendi. Çin’in şu anki ve gelecekteki gelişimi için yön ve plan belirlendi. Çin, tüm ülkelerle birlikte karşılıklı saygı, eşitlik ve yarar temelinde barış içinde bir arada bulunmaya ve ortaklaşa gelişmeye hazırdır. Çin, daha geniş, daha kapsamlı ve daha derin dışa açılmayı uygulamaya, Çin tarzı modernleşme yoluna bağlı kalmaya, yeni bir üst düzey açık ekonomik sistem kurmaya, Çin’in kalkınma fırsatlarını dünyayla ve özellikle Asya-Pasifik ile paylaşmaya devam edecektir."

Kaynak: Çin Uluslararası Radyosu
Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi