GÜNCEL
Giriş Tarihi : 14-01-2021 12:00   Güncelleme : 14-01-2021 12:05

Taşkın:'Bu Düzenleme İş Barışını Bozar'

​​​​​​​Haber Merkezi-Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün “Covıd-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Tesislerinde Yapılacak Ek Ödeme” konulu yazı 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. 13.01.2021 tarihinde akşam saatlerinde yeni bir yazı yayınlandı. Her iki yazının da sağlık çalışanlarını memnun etmekten uzak olduğunu belirtiliyor.

Taşkın:'Bu Düzenleme İş Barışını Bozar'

Haber Merkezi-Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Necip Taşkın, Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün 81 İl Valiliğine gönderdiği yeni ek ödeme talimatının adil olmadığını ve sağlık teşkilatlarında çalışan herkesin memnun edecek yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.  "Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünün “Covıd-19 Pandemisi Nedeniyle Sağlık Tesislerinde Yapılacak Ek Ödeme” konulu yazı 81 İl Sağlık Müdürlüklerine gönderildi. 13.01.2021 tarihinde akşam saatlerinde yeni bir yazı yayınlandı. Her iki yazının da sağlık çalışanlarını memnun etmekten uzak olduğunu belirtiliyor." siyen taşkın açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi. 

Bu Düzenleme Sağlık Çalışanlarının Moral ve Motivasyonunu Bozar

Yazı da sağlık teşkilatlarınca sunulan hizmetin önceliğinin hastalığın önlenmesi, teşhisi ve tedavisine yönlendirildiği belirtilirken, bu süreçte “özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarının herhangi bir maddi kayba uğramalarının önlenmesi, motivasyon ve teşviki amacıyla Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında bulunan personele, 01.11.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere iki ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılmasına dair 12.01.2021 tarihli makam onayı alındığı” belirtiliyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık teşkilatlarının çalışanlarıyla bir bütün olduğunu ve salgın hastalık gibi bir süreç yaşanırken çalışanların kadro ve unvanlarına göre ayrılmasının yanlış olduğunu belirterek, sağlık çalışanlarının moral, motivasyonu ve teşvikinin bu şekilde sağlanamayacağını, aksine sağlık teşkilatlarında çalışanların moral, motivasyon ve iş barışını bozduklarını söyledi.

Fiilen Görev Yapılan Süreler İçin Ek Ödeme Yapılacak

Yazı da, Covıd-19 hasta takip ve tedavisi, PCR testi, poliklinik, servisler, alanlar, ev de sağlık hizmetlerinde görevli olanlara fiilen göre yaptıkları süreler için %100, Tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden Covıd-19 hastası takip ve tedavisi yapılan, PCR testi, mikrobiyoloji laboratuvarı, poliklinikler, servisler, yoğun bakım ve görüntüleme alanları ve evde sağlık hizmet sunmak üzere görevlendirilenlere fiilen görev yaptıkları süreler için %100, tabip dışı sağlık hizmetleri sınıfı personelden (b) fıkrasında sayına yerlerde görevlendirilenlere fiilen görev yaptıkları süreler için tavan ek ödeme tutarı esas katsayısının 2 olarak alınacağı ve hesaplamalarda aktif çalışma gün katsayısının kullanılacağının belirtildiğine dikkat çeken Necip Taşkın, bu birim, görev ve alanların dışında çalışanların yararlanamayacağını belirtti. 13.01.2021 tarihinde akşam saatlerinde gelen ikinci yazıda da; saha filyasyon ekiplerine, il çağrı merkezi filyasyon ekiplerine, Covıd-19 operasyon merkezi ve bu merkezde görev alanlara, Halk Sağlığı Laboratuvarı, PCR testi çalışılmak üzere ayrılan birim personeline, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları ve İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi, il ve ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurul üyelerine, yurtlara ve vaka çıkması halinde okul, askeri birlikler, cezaevleri, sevgi evleri, engelli bakım merkezleri ve huzurevlerinde görevlendirilenlere, ilçe Entegre Hastanelerinde görev yapıp evde sağlık hizmetlerinde görevli personele fiilen görev yaptıkları süreler için ek ödeme verileceğini ancak diğer birimlerde çalışan Hemşireler ve diğer görevlilerin bundan yararlanamayacağını belirten Necip Taşkın şunları söyledi:

Alt Kadrolarda Görev Yapanlar Yararlanamıyor

“Sağlık teşkilatlarının farklı birimlerinde görev yapan Hemşire ve Ebe gibi sağlık çalışanları, idari birimlerde, teknik kadrolarda, güvenlik ve hizmetli kadrolarında çalışanların moral ve motivasyonu hiç dikkate alınmamış! Bunların maddi ve manevi kayıpları düşünülmemiş! Sağlık teşkilatlarında çalışıp Covıd-19 riskiyle karşılaşmayan var mı? Biz, tüm sağlık çalışanlarını memnun edecek adil bir düzenleme beklerken karşımıza çıkan sonuçla yine hüsrana uğradık! Bakınız; sağlık çalışanlarının ‘havanda su dövmek’ diye tanımladığı karar yazısında, “yapılacak olan ek ödemelerde aktif çalışma süresi gözetilecek olup, en fazla 5 güne kadar yılda toplam 12 güne kadar olan yıllık izin süreleri ve süt izninde geçirilen süreler ile salgın hastalık nedeniyle karantinada geçen süreler ve tedavi sürelerinin Başhekimce belgelendirilmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri hariç olmak üzere bütün izinler (idari izinler dahil) çalışılmayan gün olarak değerlendirileceği” belirtiliyor. Sağlık Bakanlığı’nın ne yapmaya çalıştığını anlayabilmiş değiliz. Alt kadrolarda çalışanlara adaletsizlik yapılırken, yazı da belirtilen birimlerde çalışanların bile adil bulmadığı bu düzenlemeyi alkışlamamızı bizden kimse beklemesin. Sağlık Bakanlığı bu kararını düzeltsin ve ayırt edilmeden herkesin memnun kalacağı yeni bir düzenleme yapılsın. 

Bu Düzenleme İş Barışını Bozar

Bu düzenleme sağlık teşkilatlarında iş barışını bozacaktır. Halbuki düzenleme iş barışını sağlayacak şekilde olmalıdır.”