TANITIM
Giriş Tarihi : 01-02-2021 15:47   Güncelleme : 01-02-2021 15:47

Sendikal Tazminat Hakkının Kapsamı ve İşe İade Davaları

6356 sayılı Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi Kanunu’nda sendika güvencesi yer almış olup; işçilerin işe alınmaları ve işten çıkartılmaları gibi hususlarda yasal düzenlemeler yapılmıştır. İşçi veya işverenleri temsil eden tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardan biri de sendikalardır.

Sendikal Tazminat Hakkının Kapsamı ve İşe İade Davaları

 

Sendikalar sayesinde işçiler, işveren ile yaşadıkları uyuşmazlıklarda haklarının korunması sağlanır. İşçilerin haklarının korunması konusunda önemli bir konuma sahip sendikalar, işçilerin haklarına ilişkin her türlü açılan davada destek verir.

İşçilerin sendika üyesi olmaları, anayasal bir haktır. İşçi ile işveren arasında oluşan uyuşmazlıklarda, tazminat davası açabilmek ve açılan dava sonucunda tazminatı alabilmek için hukuki sürecin profesyonel destek alınarak yürütülmesi çok önemlidir.

Sendikal Tazminat Nedir?

Yasal düzenlemelerle sendikal tazminat, işçilere sağlanan haklardan birisidir. Sendikal tazminat davası açabilmek için geçerli bir gerekçenin bulunması gerekir. Sendikal tazminat, sendikaya üye olan işçilerin işveren tarafından sendikaya üye oldukları gerekçesiyle ayrımcılığa tabi tutulmaları neticesinde oluşan bir tazminat türüdür. Hâlbuki yasal mevzuatta işçilerin sendikal faaliyette bulunmaları ve işçileri sendikaya teşvik etmelerinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Yapılacak sendikal faaliyetlerde işçi, işine ait sorumlulukları ihmal etmemek zorundadır. İşverenler, işçilerin gösterdikleri bu faaliyetler neticesinde negatif ayrımcılık yapıyorlarsa açılacak dava neticesinde sendikal tazminata hükmedilebilir. Ancak sendikal tazminatın alınabilmesi için işçinin, işinin gereklerini ihmal etmemesi ve işçilik statüsünden doğan yükümlülüklerini yasal mevzuata uygun olarak yerine getirmesi zorunludur. Aksi takdirde işveren, geçerli bir sebebe bağlı olarak iş sözleşmesini fesih etme yetkisine sahip olacaktır.

Ankara iş avukatı işçilerin sendikal tazminat taleplerine ilişkin davalarında profesyonel destek sağlayarak, tüm sürecin hızlı ve etkin bir şekilde tamamlanarak kişi lehine sonuçlanmasını sağlayacaktır.

İşe İade Davaları

İş ile işveren arasında, çalışma koşullarının belirlendiği ve yasal hakların yer aldığı sözleşme imzalanır. İmzalanmış sözleşme ile hem işçinin hem de işverenin uyması gereken kurallar ile birlikte yasal hakları güvence altına alınır. İş sözleşmesinin kanuna aykırı bir şekilde feshedilmesi durumunda çeşitli, tazminat davaları açılabilir.

 Özellikle işverenlerin mevzuata aykırı olarak yaptıkları işlemler neticesinde işçilerin çalışmalarına son vermeleri halinde işçi tarafından işe iade davası açması hakkı doğar. İşe iade edilebilmesi için işçinin yasal mevzuata uygun olarak bütün yükümlülükler yerine getirmesi ve geçerli bir sebebinin bulunması gerekir. İşe iade davaları aşabilmek için belirli şartlar vardır. Bu şartlar ise şunlardır:

  • İşçi ile işveren arasında yapılan sözleşmenin, belirsiz süreli sözleşme olması gerekir.
  • İşçinin, iş yerinde en az 6 ay çalışmış olması istenir.
  • İşverene ait işyerinde, en az 30 işçi çalışmalıdır.
  • İşçi konum itibarıyla işveren vekilliği gibi bir statüde çalışmıyor olmak.
  • İşverenin, işçiyi işten çıkarmasının sebebi olarak hukuka aykırı bir işlem tesis etmiş olması

İşe İade Dava Açma Süresi

İş Kanunu’nda iş hukuku ile ilgili yapılan düzenleme ile işçi ile işveren arasında imzalanan iş sözleşmesinin feshedilmesi halinde işçi, kanuna aykırı olarak işi sonlandırılmış ise fesih bildiriminin işçiye tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde dava açılmalıdır. Aksi takdirde belirlenen zaman aşımı süresi geçtikten sonra hukuk mahkemelerine yapılan başvuru, mahkeme tarafından reddedilecektir.