EKONOMİ
Giriş Tarihi : 15-05-2022 10:30

Sarkuysan'da sermaye artırımı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Sarkuysan'da sermaye artırımı

Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Ticaret A.Ş, sermaye artırımına ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

"Şirketimizin 06.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 1) Şirketimizin 15.04.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kar dağıtımı kararı doğrultusunda, Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. madde hükmü kapsamında, 600.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 300.000.000.-TL'lik çıkarılmış sermayesinin % 33,3333333334 oranında 100.000.000,-TL artırılarak 300.000.000,-TL‘den 400.000.000,-TL'ye çıkartılmasına,

Artırılan 100.000.000,-TL'lik sermayenin tamamının 2021 Yılı Dönem Kârından (Geçmiş Dönem Kârı hesabından) olmak üzere tamamının iç kaynaklardan karşılanmasına,

Artırım karşılığında 100.000.000,-TL'lik sermayeyi temsilen 9.999.999.500 adet 99.999.995,- TL'lik B grubu hamiline paylar 14. Tertip olarak ve 500 adet 5,-TL'lik A grubu nama paylar 11. tertip olarak çıkartılmasına,

Yüzde  33,3333333334 oranında gerçekleştirilecek sermaye artırımında ortaklarımıza sahibi oldukları hisseleri oranında yeni payların bedelsiz olarak verilmesine,

Sermaye artırım tarihinin, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan artırımla ilgili alınacak izni müteakiben yasal süresi içinde açıklanmasına,

Artırımın sermaye piyasası mevzuatına göre yapılmasına, ilanların KAP'ta ve internet sitemizde yayınlanmasına, ayrıca esas sözleşme gereğince Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ile mahalli gazetede ilan edilmesine, İş bu yönetim kurulu kararının KAP'ta yayınlanmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Şirketimizin 10.05.2022 tarih ve 1659/22.14 sayılı yönetim kurulu kararı ile; çıkarılmış sermayesinin 300.000.000,- TL'den 400.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 2021 yılı dönem karından (Geçmiş Dönem karı hesabından) olmak üzere tamamının , iç kaynaklardan tamamlandığına dair karar alınarak gerekli izinlerin alınması için 13.05.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır."


Hibya Haber Ajansı

AdminAdmin