EKONOMİ
Giriş Tarihi : 23-06-2022 09:31

Piyasadan haberler

BRKO… Şirket, maddi duran varlıkları üzerinde Gayri Menkul Geliştirme projeleri kapsamında, Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde mevcut 458 Ada 2,3,4,5,6,7 parsellerde bulunan toplam 450.000 metrekare büyüklükdeki gayri menkullerini, kismi veya tam bölünme yoluyla ikinci bir şirket uzerinde toplamaya karar vermistir.

Piyasadan haberler

EMNIS…’’Konkordato projemiz, 22 Haziran 2020 tarihinde Gebze Ticaret Asliye Mahkemesi tarafından tastik edilmiştir.Konkordato projesi kapsamında;konkordato borçlarımız, 1,5 yıl geri ödemesiz, 72 ay eşit taksitlerle ödenmesi suretiyle yeniden yapılandırılmış ve bu yapılandırma mahkeme tarafından onaylanmıştır.Konkordato süreci, konkordato öncesinden gelen tüm borçlarımızın ödenmesi sonrasında, tamamlanacaktır. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Konkordato projesi kapsamında ilk taksit bedeli 22.12.2021 tarihinde, ikinci taksit bedeli 21.01.2022 tarihinde, üçüncü taksit bedeli 22.02.2022 tarihinde, dördüncü taksit bedeli 22.03.2022 tarihinde, beşinci taksit bedeli 22.04.2022 tarihinde ve 18.05.2022 tarihinde altıncı taksit bedeli ödenmiştir. Bilgisi kamuoyuyla paylaşılmıştı. Yedinci taksit bedeli 884.997,86TL ödeme, projeye uygun olarak bugün (22.06.2022 tarihinde) yapılmıştır.’’

MERIT…Şirketin de içinde bulunduğu Net Grubu şirketlerinden Voyager Kıbrıs Limited'in mal sahibi olduğu, KKTC / Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel'in 07.07.2022 tarihinde kısmi olarak ön açılışı (soft opening) yapılacak olup müşteri kabulüne başlanacaktır. Otelin tam kapasite çalışmaya başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Merit Royal Diamond Hotel, şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından işletilecektir. Merit Royal Diamond Hotel faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin, Şirketimizin Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir.

NTHOL…’’KKTC'de bulunan bağlı ortaklığımız Voyager Kıbrıs Limited'in mal sahibi olduğu, Girne'de yapılan Merit Royal Diamond Hotel'in 07.07.2022 tarihinde kısmi olarak ön açılışı (soft opening) yapılacak olup müşteri kabulüne başlanacaktır. Otelin tam kapasite çalışmaya başlaması için çalışmalar devam etmektedir. Merit Royal Diamond Hotel, grup şirketimiz Merit Turizm Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından işletilecektir. Merit Royal Diamond Hotel faaliyetlerinden elde edilecek gelirlerin, Şirketimizin Vergi Faiz Amortisman Öncesi Kar (VFAÖK) rakamlarını olumlu etkilemesi beklenmektedir. Net Holding yeni yatırımları ile büyümeye devam etmektedir.’’

RALYH…Şirket Bağlı Ortaklıklarından RAL YAPI MÜH.A.Ş. 22.06.2022 tarihinde 2 Oturum şeklinde yapılan Samsun Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından düzelenen "Kentpark Havuz Yapımı" ihalesine katılmıştır. 2022/612749 nolu ihale kayıt numarası ile katılmış olduğumuz yapım işi 1.601.000,00 TL bedelle şirketimizin uhdesinde kalmıştır. Sözleşme için idareden davet yazısı beklenmektedir

DENGE…Bağlı Ortaklık Fer Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş ; Antalya ili, Serik ilçesi, Eminceler Mahallesi, 101 ada 42 ve 102 ada 63 parsellere kain toplam 259.404 m2 taşınmazda, PEARL EMLAK ve İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ. ile Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat sözleşmesi imzalamıştır.

SNKRN…’’Borsa İstanbul tarafından 20/06/2022 tarihinde Pazar geçişi başvurumuzla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaya istinaden şirketimiz tarafından 21.06.2022 tarihinde özel durum açıklaması olarak bildirimi yapılan Yönetim Kurulu kararında şirket borçlarının 15/08/2022 tarihine kadar ödenerek akabinde gecikmeksizin pazar değişikliği için tekrar başvuru yapacağımız belirtilmiş, ancak 22.06.2022 tarihinde Borsa İstanbul tarafından şirketimize iletilen yazıda belirtildiği şekli ile Kotasyon Yönergesi'nin 36/4. maddesinde, kabul edilmeyen pazar değişikliği başvurularında karar tarihinden itibaren 1 yıl geçmeden yeniden başvuru yapılamayacağı hükmü yer almakta olduğundan,söz konusu hüküm kapsamında pazar değişikliği için en erken 20/06/2023 tarihinden itibaren başvuru yapılabileceği tarafımıza bildirilmiştir. Pazar değişikliği için Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen şartlar dahilinde 20/06/2023 tarihinden itibaren yeniden başvuru yapılacaktır.’’

EYHO…’’Bağlı ortaklığımız Işıklar Ambalaj Pazarlama A.Ş. ‘nin Yönetim Kurulu bu gün yaptığı toplantısında , Kazakistan'ın Shymkent şehrinde, kağıt torba üretim ve satışını yapmak üzere, % 100 iştirak oranıyla 10.000 USD sermayeli Shymkent Paper Sack Ltd unvanlı bir şirket'in kuruluş işlemlerinin başlatılması, kurulacak Şirket'e , aynı zamanda Işıklar Paper Sack Ltd şirketi'nin müdürü olan Sn.Hüseyin Oka'nın atanması ve kendisine Şirketin kuruluşuna ilişkin tüm belgeleri imzalama , kurum ve kuruluşlar nezdinde tüm prosüdürleri takip ve sonuçlandırma konusunda yetki verilmesi kararı almıştır.’’

IEYHO…’’Bağlı ortaklığımız Işıklar Holding A.Ş. 21.06.2022 tarihinde elinde bulunan 13.000.000 lot Çemaş Döküm Sanayi A.Ş.(CEMAS) hisselerinin tamamını 17.791.456,75 TL bedelle Borsa İstanbul A.Ş. de satmıştır.Yapılan satış sonunda Işıklar Holding A.Ş. nin CEMAS sermayesinde payı kalmamış olup, Şirketimizin % 5,58, bağlı ortaklığımız Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic.A.Ş.'nin % 6,02 iştirak oranı ile CEMAS ' ta konsolide iştirak oranımız % 11,60 a inmiştir.’’

MIATK…Yurt içerisinde güvenlik sektöründe faaliyet gösteren özel bir firmadan; "Özel Güvenlik Teknolojileri Ürünleri Alımı" kapsamında 129.229.039,00 TL (Türk Lirası) bedel ile sipariş onayı alınmıştır. İlgili ürünlerin teslimatının 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

GEDIK…Şirketin 29 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden sermayesinin %15'ine sahip olduğumuz Finar İletişim Teknolojileri A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 18.530 adet payın 1.000.000 TL bedel ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine karar verilmiştir.

GEDIK…Şirketin 26 Ağustos 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden kurulan, sermayesinin %85'ine sahip olduğumuz Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.'deki paylarımızın tamamı olan 1.742.500 adet payın 1.742.500 TL bedel ile Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fintech Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na devredilmesine ve Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.'ye 18.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden verilen 425.000 TL tutarındaki sermaye avansının Startup Bilişim Teknoloji ve Danışmanlık A.Ş.'den geri alınmasına karar verilmiştir.

INVEO…Şirketin %100'üne sahip olduğu Inveo Delta Uluslararası İş Geliştirme Yönetim ve Yatırım A.Ş.'deki paylarının tamamı olan 156.210 adet payın toplam 156.210 TL bedel ile Şirketimizin %100'üne sahip olduğu ICHAIN Yatırım Holding A.Ş.'ye devredilmesine karar verilmiştir.

EMNIS…’’Mevcut 389.853,51$ plastik kova ihracat siparişleri için başvurulmuş bulunan, Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) onaylanmıştır. Bu belge kapsamında öngörülen ithalat 200.159,68 $'dır. Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.Bilgisi duyurulmuştu. İhracat siparişlerdeki artışa istinaden Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) madde revizesi talebi 21.06.2022 tarihinde yapılmıştır.22.06.2022 tarihinde revize talebimiz onaylanmış ve Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında 503.606,10USD tutarında ihracat ve 257.348,16USD tutarında ithalat için belge revize edilmiştir. Belge kapama tarihi 18.01.2023'dir.’’

CMENT…’’Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in bağlı ortaklığı olan Ege Kırmataş Madencilik İnşaat Lojistik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin 7 Nisan 2022 tarihinde alınan karar uyarınca hazırlanan ve 22 Haziran 2022 tarihinde imzalanan Birleşme Sözleşmesi ile Duyuru Metni ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuş olup, onay için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru aynı tarih itibarıyla yapılmıştır.’’

BIOEN…‘’21.06.2022 (dün) tarihinde yapılan açıklamamız ile Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları A.Ş.'nin (Şirket) sermayesinde %85 pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Biyomek") Şirketimize ait olmayan paylarının %5'i (300.000 adet) Ertegün Ünal'dan, %5'i (300.000 adet) Mustafa Abak'tan ve %5'i (300.000 adet) Mustafa Üretmen'den Şirketimiz tarafından devir alındığını ve devir sonrasında Şirketimiz'in Biyomek Elektrik Enerjisi Üretimi Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de %100 pay sahibi olduğunu bildirmiştik. Şirketimiz tarafından Biyomek'in toplamda %15'ine tekabül eden nominal değeri 1 TL olan toplamda 900.000 adet payı, pay başına 24,44 TL bedel üzerinden toplamda 22.000.000 TL'ye satın alınmıştır. Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, Biyomek'e ait piyasa değerinin tespitine ilişkin 31.12.2021 değerleme tarihli rapor hazırlanmıştır. Şirketimizin Biyomek'teki payı %85'ten %100'e çıkmıştır.’’

BRKO… Şirket, maddi duran varlıkları üzerinde Gayri Menkul Geliştirme projeleri kapsamında, Niğde İli Merkez İlçesi sınırları içerisinde mevcut 458 Ada 2,3,4,5,6,7 parsellerde bulunan toplam 450.000 metrekare büyüklükdeki gayri menkullerini, kismi veya tam bölünme yoluyla ikinci bir şirket uzerinde toplamaya karar vermistir. Kismi bölünme islemleri icin 22 Haziran 2022 tarihinde Niğde Asliye Hukuk Mahkemesine değerleme tespiti talebinde bulunulmuştur. Mahkeme bilirkişi raporu ve Yeminli Mali Müşavir raporu ile bölünme oranları tespit edilerek iki farklı şirket olarak ayrı işlem sırası açılması için kamu otoritelerine gerekli başvurular yapılacaktır. Önemli nitelikde işlem olması nedeniyle ayrılma hakkı doğması durumunda Genel Kurul onayına sunulacaktır. Gayrı Menkul Geliştirme şirketi kurulumu ve ünvanı bu süreç içerisinde belirlenecek olup, arazi üzerinde gerçekleştirilecek projeler için ruhsat ve imar çalışmaları yeni şirket üzerinden yapılacaktır.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

AdminAdmin