GÜNCEL
Giriş Tarihi : 30-08-2019 18:02

Mehmet Gümüş'ten Duygulu Veda

Diyanet İşleri Başkanlığındaki başladığım 33 yıllıķ İmam Hatiplik  hayatimın 30 yılını Anamur Merkez Camiinde tamamladım. Büyük bir özveri ile severek devam ettirdiğim meslek hayatıma Emeklilik kararı alarak siz değerli dost ve sevenlerimize  veda etmek durumunda kaldım. Konuşma yapmak zordur, ama veda konuşması yapmak en zor olanıdır.

Mehmet Gümüş'ten Duygulu Veda

‘Sevgili  Anamurlular!’

Ey Nesîmi can Nesîmi,

Bil ki hâk aynındadır..

Cümle Halkın vebâli,

Ulemâ boynundadır..!

Konuşmaların en zor olanı veda konuşmalarıdır.

“İnsan bir yolcudur! Çocukluktan gençliğe, gençlikten ihtiyarlığa, ihtiyarlıktan kabre, kabirden haşre, haşirden ebediyet âlemine kadar yolculuğu devam eder.”

Diyanet İşleri Başkanlığındaki başladığım 33 yıllıķ İmam Hatiplik  hayatimın 30 yılını Anamur Merkez Camiinde tamamladım.
Büyük bir özveri ile severek devam ettirdiğim meslek hayatıma Emeklilik kararı alarak siz değerli dost ve sevenlerimize  veda etmek durumunda kaldım. Konuşma yapmak zordur, ama veda konuşması yapmak en zor olanıdır.

Bir oyun ve eğlence ve geçici bir aldanma, oyalanma hükmünde olan bu dünya hayatında yine fani bir varlık olan biz insanlar için ‘Din Hizmetleri’nden daha büyük bir mutluluk ve sermaye olamaz diye düşünüyorum.Onun için bizler “ah keşke” dememek için görevimiz içinde elimizden geldiģi kadar çalışıp gayret göstermeye çalıştık

Bizim üstlendiğimiz mukaddes vazifeyi üstlenen ve kendilerini ‘görevli’ olarak telakki eden hizmet tutkunu her bir kardeşimiz omuzlarında taşıdıkları yüklerden hiç gocunmazlar, hiç yorulmazlar. “Onlar, atanmış olmaları ile birlikte, adanmış din gönüllüsüdürler.” Üzerlerinden binlerce, yüz binlerce yolcu, yük, hayal, sevinç, ayrılık, kazanç ve kayıp geçer durur. Her hava şartlarına birlikte karşı koyarlar. Ama hiç yılmazlar. Sonra bir kavşağa gelirler. İşte bu kavşak onları ayıran kavşaktır.

Ben yaşantım boyunca pişman olmayacağım şeyleri yapmaya çalıştım ve de yaptım. Sadece yapmak da yetmiyor, zamanlama da çok önemli. Zaman kutsaldır ve ben bunu iyi değerlendirmeye çalıştım, sizlerle beraber. Bir şeyi geç olmadan yapmak, yapabilmek… Galiba bu; o işi yapmaktan, o kararı uygulayabilmekten daha zor. İşte bizler de yeni başlangıçlara yer açabilmek, yeni yolculuklara çıkmak, yeni yerler, yeni yolcular tanıyabilmek, sadece kendimize değil başkalarına da bu imkânı verebilmek için veda zamanını, hüzünle ve aynı zamanda da sevinçle yaşayabilme cesaretini gösterdim

Şerefli bir kurumun mensubu olarak  ’Anamur Merkez Camiindeki ' sürdürmeye devam ettiğim vazifemi bundan böyle daha 15 yıl  devam ettirme imkanım olmasına rağmen tadında bırakmak ve bir gencimizin önünü açmak adına Emeklilikle noktalıyorum. Bizim mesleğimiz kutsaldır. Maddi ve manevi yönleri vardır. Bunlardan bazıları; insanları sevmek, insanlarla kaynaşmak, geride “hoş bir seda” bırakmaktır.  30  yıldır sizinle beraber sizin soluduğunuz havayı teneffüs ettim. Sevinçlerinize sevindim, acılarınızı acım bildim. Fıtratım icabı halkla kaynaşan bir insanım ben.kürsüde vaaz eden, mihrapta namaz kıldıran, minberde hutbe okuyan,  kaynaşan bir kimseyim.

Ama insanız; hata yapabiliriz, hata sahibiyiz. “Hatasız dost arayan dostsuz kalır.” felsefesini benimserim. Bilerek hata yapmamaya, bilerek birilerinin kalbini kırmamaya, bilerek insanların gönlünü kırmamaya çalıştım. Bizim inancımızda, ahlakımızda ve örfümüzdeki “kırma insan kalbini yapacak ustası yok” görüşüne itibar ederim. Size alıştım, sizi sevdim, sizinle kaynaştım. Dinim nasıl emrediyorsa öyle sevdim, inancım size karşı nasıl muamele etmemi istiyorsa öyle davrandım, Peygamberimin bana öğrettiği öğretilerle size yaklaştım. Sizden de aynı karşılığı gördüm. Çünkü sevgiler karşılıklıdır. Kalpten kalbe ince bir yol bizleri buluşturur, bunu gördüm. Aykırı davrananlar olmayacak mıdır? Elbette olacaktır. Ama ben hepsini unuttum. Sizler dinde kardeşim, camide safdaşım, keder ve sevinçte ortağımsınız. Velhasıl-ı kelam; ANAMUR benim için bereketli ve verimli bir İlçe oldu. Sevginizi ve duanızı kazandım. “Yaratılanı severiz yaratandan ötürü” düsturunu kendime rehber edindim.
Biz inançlıyız, Allah’a tevekkül ederiz. Gelir ve gideriz. Kısmetimiz, rızkımız, yaşantımız, hayatımız ve ölümümüz nerede olacaksa oraya gideriz. Allah’ın kaderinden Allah’ın kaderinin çizdiği noktaya gideriz. Aynı zamanda bizim görevimiz bir nöbettir ve bu gün gerçekleşen de nöbet değişimidir.

“Cevahir var iken pul neye yarar, aczini bilmeyen kul neye yarar, herkes bir yol tutturmuş gidiyor Mevla’ya varmayan yol neye yarar.” Önemli olan, yürüyüşümüzün şuurunda olabilmektir.

Bir insanın gerçek zenginliği bu dünyada yaptığı iyiliklerdir.

Bu günden sonra artık yolunuza başka bir İmam hatip arkadaşla devam edeceksiniz. Bana verdiğiniz destek ve güven için ayrıca teşekkür ederim. Yarın, hepimiz için yeni bir gün… Hava şartları ne olursa olsun yürümeye devam… Yolunuz, yolumuz hep açık olsun… Sevgiyle ve duayla kalın.

Sözlerimi burada bitirirken, bütün ANAMURLU kardeşlerime teşekkür ediyorum, Varsa haklarım can-u gönülden helal ediyor, sizlerden de helal etmenizi istirhâm ediyorum.

Selam ve dualarla arz-ı veda ediyor, sizleri Allah’a emanet ediyorum...