EKONOMİ
Giriş Tarihi : 15-08-2022 16:37

Manas Enerji'de bedelsiz sermaye artırımı

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Manas Enerji'de bedelsiz sermaye artırımı

Manas Enerji Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş'de bedelsiz sermaye artırımı kararı alındı.

Kamuyu Aydnlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

''Şirketimiz yönetim kurulu 15.08.2022 tarihinde toplanarak, esas sözleşmesinin verdiği yetkiye istinaden ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.12.2013/28862 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliğinin 6/6. maddesinin 'Her tür iç kaynak ile kar payının sermayeye ilave edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve benzeri genel kurul kararı gerektiren işlemler neticesinde, her bir tavan kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir' hükmü çerçevesinde şirketimizin 60.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 19.800.000 TL olan çıkarılmış sermayeye ilaveten hisse senedi ihraç primlerinden 59.950.000 TL ve geçmiş yıl karlarından 3.014.000 TL olmak üzere toplam 62.964.000 TL artırılarak 82.764.000 TL'ye çıkartılmasına, söz konusu sermaye arttırımı nedeniyle oluşacak payların mevcut pay sahiplerine sahip oldukları pay grupları itibariyle ve şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, bu kapsamda iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin esas sözleşmenin sermaye ve paylar başlıklı 6. maddesinin yeni şekli başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine, idari süreçlerin tamamlanması ve ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi