EKONOMİ
Giriş Tarihi : 24-11-2022 14:43

Koza Altın'da kayıtlı sermaye tavanı işlemleri

Koza Altın İşletmeleri A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Koza Altın'da kayıtlı sermaye tavanı işlemleri
607fdc1f6" class="taglink" title=" Haberleri">

Koza Altın İşletmeleri A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasası Kurulunun II-18.1 seri nolu Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliğine göre, şirketimizin 500.000.000 TL olan mevcut kayıtlı sermaye tavanı tutarının 5.000.000.000 TL'ye yükseltilmesine, geçerlilik süresinin 2022 - 2026 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına, esas sözleşmemizin amaç ve konu başlıklı 3. maddesine 'Konsantre veya ikincil hammaddeden ham metal üretimi yapmak, tehlikeli veya tehlikesiz atık geri kazanımı yapmak, metal atıkların veya cüruf, tufal vb. atıklardan metal üretimi yapmak, bununla alakalı tesis kurmak, geliştirmek, işletmek ve bu atıkların ticaretini yapmak' ibaresinin eklenmesine, söz konusu hususlar doğrultusunda hazırlanan esas sözleşmemizin amaç ve konu başlıklı 3. maddesi ve sermaye ve hisselerin nevi başlıklı 6. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin kabulüne, tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığına başvuruda bulunulmasına, esas sözleşme değişikliği için gerekli olan izinlerin alınmasıyla, esas sözleşme tadilinin genel kurul sıfatıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fon Kurulunun onayına sunulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi