GÜNCEL
Giriş Tarihi : 09-05-2019 13:45   Güncelleme : 09-05-2019 19:21

Kapalı Antalya Mersin Şeridi Nasıl Açıldı?

Anamur D-400 karayolunun açılması nasıl oldu. Alınan bilgilere göre, mahkemece şu an yol olarak kullanılan yer önceden şahısların tapulu mülkü olmasına rağmen fiilen asfalt dökülüp yol yapılmıştı. Kamulaştırmanın yapıldığı ifade edilen kararda, Hak sahiplerine de para ödenmemişti. Taşınmaz sahipleri, keyfi olarak işgal edilen taşınmazlarını mecburen kullanıma kapattılar. Bu kapatma eyleminden sonra 2942 sayılı kanunun 10. Madde uyarınca karayolları kamulaştırma yapmak zorunda kaldı.

Kapalı Antalya Mersin Şeridi Nasıl Açıldı?

Anamur D-400 karayolunun açılması nasıl oldu. Alınan bilgilere göre, mahkemece şu an yol olarak kullanılan yer önceden şahısların tapulu mülkü olmasına rağmen fiilen asfalt dökülüp yol yapılmıştı.  Kamulaştırmanın yapıldığı ifade edilen kararda, Hak sahiplerine de para ödenmemişti.  Taşınmaz sahipleri, keyfi olarak işgal edilen taşınmazlarını mecburen kullanıma kapattılar. Bu kapatma eyleminden sonra 2942 sayılı kanunun 10. Madde uyarınca karayolları kamulaştırma yapmak zorunda kaldı. 
Bu nedenle Anamur Asliye Mukuk Mahkemesi:
1-Mersin İli, Anamur İlçesi, Çarıklar/Kocadut mahallesi çubuk mevki 223 ada 17 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 216.948,53 TL olduğunun tespitine,
2- Mersin ili, Anamur ilçesi Çarıklar/KocadutKöyü , Çubuk Mevkiinde kain 223 Ada 1 parsel sayılı taşınmazdan ifrazen gelen 223 ada 16 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 539.070,00 TL olduğunun Tespitine,
3-Dava konusu Mersin ili, Anamur ilçesi Çarıklar/KocadutKöyü , Çubuk Mevkiinde kain 223 Ada 1 parsel ve 223 ada 17 parsel sayılı taşınmazların tapu malikleri adına olan Tapu Kayıtlarının İptali ile davacı kurum adına tüm şerh ve takyidatlardan ari olarak Tapuya Kayıt Ve Tesciline ve yol olarak Terkinine, Karar verdi.
2942 sayılı kanunun 10. Madde uyarınca para mahkeme veznesine bloke edilince  karayolları yolun sahibi oldu ve yolu açtı.