GÜNCEL
Giriş Tarihi : 16-09-2020 17:08   Güncelleme : 16-09-2020 17:26

İmar İptali İçin İtiraz Dilekçesi Topluyorlar

Mithat Ünal-Mersin Akkuyu Nükleer Santrali enerji İletim Hattının Gülnar sınırları içerisinden geçeceği yerlerin imar  planında yerlerinin gösterileceği yerleri için önceden alınan karara itiraz dilekçesi toplanıyor.

İmar İptali İçin İtiraz Dilekçesi Topluyorlar

Mithat Ünal-Mersin Akkuyu Nükleer Santrali enerji İletim Hattının Gülnar sınırları içerisinden geçeceği yerlerin imar  planında yerlerinin gösterileceği yerleri için önceden alınan karara itiraz dilekçesi toplanıyor. Çevrecilerin Mersin Büyükşehir Belediyesine göndermek için topladığı dilekçede, 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim Hattı ile ilgili 10.08.2020 tarihli 411 sayılı meclis kararına itiraz hakkında şu ifadelere yer veriliyor.

“Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından, 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim hattının Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi sınırları içine isabet eden kısımların imar planlarına işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif edilmiş, konu belediyeniz meclisinde görüşülerek 10.08.2020 tarihinde karara bağlanmıştır. Karar 26.08.2020 tarihinde askıya çıkarılmış olup yasal süresi içinde aşağıdaki nedenlerden KARARA İTİRAZ etmekteyim. Çünkü Karara bağlanan imar planı değişikliği Mersin ili ,Gülnar İlçesi ,Akkuyu sahasında yapılmakta olan Ak kuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’ne hizmet edecektir. 

Anayasamız madde 56:” çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir”, demektedir.

1986 yılındaki, Çernobil/Ukrayna, 2011 yılındaki Fukuşima /Japonya nükleer kazaları göstermiştir ki, güvenli santral yoktur ve bu kazaların çevreye ve on binlerce insanlara verdiği zararların geri dönüşü yoktur. Yarattığı radyasyon ve çevre zararları yüzlerce yıl sonra bile etkisini göstermektedir. Nükleer Güç Santralleri’nin çevreye ve canlı yaşamına verebileceği zarar sadece olası bir felaket anı ile sınırlı değildir. Yapımından, işletilmesine ve sökümüne kadar tüm aşamalarda eko sistemin geri dönüşü olmayan zararlar vereceğini yapılan tüm bilimsel araştırmalar hemfikirdir.  Araştırmalar göstermiştir ki, kazasız işletme halinde bile çevreye yayacağı radyasyon tüm ekosistemi bozacak olup; tüm canlıların doğal yaşamını, sağlığı,tarımı, turizmi, sosyal yaşamı tehdit edecek düzeyde etkileyecektir. Bölgemiz ve ülkemiz nükleer atık deposuna dönüşecektir. Sürekli bir radyasyon tehdidi altında yaşam sürdürülecektir. Tarım ürünlerinin ihracatı kısıtlanacak, bölgemiz tarımı, turizmi ve Mersin ekonomisi kan kaybedecektir. Ülkemizde halen enerji açığı yoktur. Enerji hatları altyapısı yenilendiğinde kayıp kaçak azalacak yüzde 20 tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Kent Konseyi tarafından yaptırılan resmi ankette Mersinlilerin %86 sının Akkuyu Nükleer santrali istemediği Haziran 2016 ‘da açıklanmıştır. Ayrıca Mart 2014 tarihinden önce, ilimizdeki İlçe Belediye Meclislerinde ve il genel idaresince alınan kararlarda Akkuyu Nükleer Santralinin yapımı kabul görmemiş, ret edilmiştir.
 


Yukarıda, açıklanan nedenlerle , Akkuyu nükleer santraline hizmet niteliğinde olan, 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim hattının Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi sınırları içine isabet eden kısımların imar planlarına işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabul edildiği 10.08.2020 tarihli 411 sayılı meclis kararına, T.C olarak imzaladığımız 1992 Rio Sözleşmesi ve Anayasamızın 56. Maddesinin yurttaşlara verdiği hak ve yetki nedeniyle itiraz ediyoruz.”  Bozyazı Doku-Der Başkanı Begüm Balcı, dilekçeleri Mersin Büyükşehir Belediye Meclisine sunabilmek için çok kısa bir zamanda Doku-Der’e ulaştırılması gerektiğini söyledi.