KÜLTÜR - SANAT
Giriş Tarihi : 10-04-2020 12:08   Güncelleme : 10-04-2020 12:21

Hüseyin Demir'in Kaleminden Anamur’un 1,6 Asırlık Geçmişi

Haber Merkezi-Anamur kazasının 144 yıl önce (1876)’na ait bilgiler ile yönetici ve memurları, Anamur ve Selendi (Gazipaşa) nahiyelerinden ibaret olan Anamur kazasının merkezi Çorak (bugünkü olduğu yer) köyüdür. Köye bir saat uzaklıkta ve deniz kenarında Mamuriye Kalesi denilen bir kale olup içerisinde tamire muhtaç cami ve hamam ile Hüseyin Gazi namında bir zatın mezarı mevcuttur....

Hüseyin Demir'in Kaleminden Anamur’un 1,6 Asırlık Geçmişi

            Haber Merkezi-Anamur kazasının 144 yıl önce (1876)’na ait bilgiler ile yönetici ve memurları, Anamur ve Selendi (Gazipaşa) nahiyelerinden ibaret olan Anamur kazasının merkezi Çorak (bugünkü olduğu yer) köyüdür. Köye bir saat uzaklıkta ve deniz kenarında Mamuriye Kalesi denilen bir kale olup içerisinde tamire muhtaç cami ve hamam ile Hüseyin Gazi namında bir zatın mezarı mevcuttur. Bu kalenin ikinci defa olarak Sultan Alaaddin tarafından tamir ettirildiği çevre halk tarafından bilinmektedir. Çorak köyünde Konya’da kabri bulunan Selçuklu Sultanlarından Sultan Alaaddin’in yaptırdığı bir kubbe üzerinde taş bir cami (Akcami) halen mevcut ve mamurdur. Tarihi eser olarak Çorak köyüne iki saat uzaklıkta Eski Anamur (Anamuryum / Ören) denilen yerde bir kale ve etrafında yaklaşık bin hanelik bir kasaba harabesi olduğu gibi iki saat uzaklıkta dağ başında Softa Kalesi ve Selendi (Gazipaşa Selinus Kalesi) nahiyesinin deniz kenarında Hacı Musa Kalesi denilen iki adet kale harabesi daha vardır. Selendi nahiyesinin Küre (Gevinde / Ilıca mı) köyünde kükürt suyu tabir olunan bir su vardır ki yel ve sızıya gayet faydalıdır. Hasta olanlar girip bununla şifa bulurlar. Denize yedi sekiz saat uzaklıkta dağ aralarından çıkan Dragonda isimli nehir Mamuriye Kalesi civarında denize dökülür. Bu nehirle Bozyazı nehri üzerinde birer köprü vardır. Kaza dâhilinde bu nehirlerden başka Güzelce (Bozyazı - Gözsüzce), Aksaz, Sultan, Kaleviran (Kaledran), İnceağrı (Hasdere-Gazipaşa) Hacımusa, Baltacı ve Kâhyalar ( bu üçü de Gazipaşa'da) adlarıyla irili ufaklı nehirler akmaktadır. Kazanın Kürtün (Bozyazı Gürlevik mi acaba) denilen yerinde Şeyh Mehmet isminde bir zat yatmaktadır. Anamur kazasının arazisi verimli ve bereketli olduğundan buğday, arpa, fazlasıyla mısır buğdayı, susam, fasulye, tütün, limon, portakal, nar, harnup ve çeşitli sebze yetişir. Bu ürünlerden ihtiyaçtan fazlası Kıbrıs ve Beriyyetüşşam taraflarına nakledilip satılır. Yünden kilim, çul, çuval aba ile pamuktan kaliteli bez dokunup imal olunur.  Kazanın yerleşme mahalli sahil tarafları olup yayla tarafları çam, katran, ladin, ardıç ve meşe ağaçlarıyla dopdoludur. Sahile üç beş saat ve daha uzak mahaller ahalisinin tek geçim kaynakları kereste olduğundan çeşitli keresteler kesilip nehirler vasıtasıyla denize indirilir. Sahil tarafının tohum ekme mevsimi eylülden ocağa, yayla taraflarının ise eylülden nisana kadar olup mayıs ayı içinde sahil tarafının hasadı olur.
Pazartesi günleri Pazar kuruluyordu.
Kazanın genelinde yirmi beş cami ve mescit, bir han, bir kilise, yetmiş dükkân ve mağaza, bir hamam, üç fırın, on iki değirmen ve on sekiz çeşme vardır. Kaymakam Şükrü Efendi, Kaymakam Naibi Ahmed Efendi, Müftü Abdullah Efendi, Mal Müdürü Sinan Efendi ve Tahrirat Kâtibi Rıza Efendi idi.  Kaza İdare Meclsinin Reisi Kaymakam Şükrü Efendi; Tabi Azaları Kaymakam Naibi Ahmed Efendi, Müftü Abdullah Efendi, Mal Müdürü Sinan Efendi ve Tahrirat Kâtibi Rıza Efendi; Seçilmiş Azaları da Abdulkerim Bey, Hacı Arslan Ali Ağa ve Halil Efendi idi. Kaza Devai Meclisi Reisi Kaymakam Naibi Ahmed Efendi; Azaları da İsa Efendi, Halil Efendi, Ahmed Ağa, Çil Ağa ve Kâtip Abdurrahman Efendi idi. Belediye Reisi Ali Efendi; Azaları da Hasan Efendi, Arslan Ali Ağa, Bayram Ali Ağa, Memiş Çavuş olup, Kâtip Ali Efendi; Sandık Emini Ali Efendi idi. Selendi Gazipaşa) nahiyesi müdürü Sadullah Efendi; Kâtibi Mustafa Efendi; Sandık Emini İbrahim Efendi; Tapu kâtibi Mehmed Efendi idi.  Anamur Karantina Memurluğuna Şeyh Ali Efendi bakıyordu.  Rüsumat memuru Osman Efendi; Kâtibi Rıfat Efendi idi.
Kaynak: Hüseyin Demir (Olay Matbaası)