BİYOGRAFİ
Giriş Tarihi : 16-02-2023 18:15   Güncelleme : 16-02-2023 20:03

Gençlerde Özgüven Duygusu Nasıl Olur?

RÖPORTAJ/Mithat Ünal-Gençlik dönemi, özgüvenin geliştiği önemli bir dönemdir. Özgüven, bir kişinin kendisine ve yeteneklerine duyduğu inanç, saygı ve güvendir. Gençlerin özgüveni, çocukluktan itibaren edindikleri deneyimler, aile, arkadaş çevresi ve toplumla olan etkileşimleri gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenir.

Gençlerde Özgüven Duygusu Nasıl Olur?

RÖPORTAJ/Mithat Ünal-Gençlik dönemi, özgüvenin geliştiği önemli bir dönemdir. Özgüven, bir kişinin kendisine ve yeteneklerine duyduğu inanç, saygı ve güvendir. Gençlerin özgüveni, çocukluktan itibaren edindikleri deneyimler, aile, arkadaş çevresi ve toplumla olan etkileşimleri gibi birçok faktöre bağlı olarak şekillenir. Gençlerde özgüven duygusu genellikle şu şekillerde kendini gösterir:
 Kendine güven duyma: Gençler, kendi becerilerine, yeteneklerine ve güçlü yönlerine güven duymaya başlarlar. Bu güven duygusu, onların hayatlarında başarılı olmalarına yardımcı olur.
 Kendini ifade etme: Gençler, düşüncelerini, duygularını ve fikirlerini açıkça ifade etmeyi öğrenirler. Bu, kendilerini daha iyi anlatmalarını ve başkalarıyla daha iyi iletişim kurmalarını sağlar.
 Risk alma: Özgüvenli gençler, hayatlarında risk almaktan korkmazlar. Bu, yeni deneyimler edinmelerine, öğrenmelerine ve büyümelerine yardımcı olur.
 Karar verme: Özgüvenli gençler, karar vermekte zorlanmazlar ve kendi kararlarını kendileri verirler. Bu, hayatlarında daha özerk olmalarını sağlar. Olumlu bir bakış açısı: Gençler, kendilerine ve hayata olumlu bir bakış açısı geliştirmeye başlarlar. Bu, kendilerine olan güvenlerini artırır ve daha başarılı olmalarına yardımcı olur.
 Gençlerde özgüven duygusu, onların hayatlarında çok önemli bir rol oynar. Ebeveynler, öğretmenler ve toplum olarak, gençlerin özgüvenlerini desteklemeli ve onlara güven veren bir ortam sağlamalıyız.
Özgüvenle Tecrübe Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulmalı?
Özgüven ve deneyim arasında sıkı bir ilişki vardır. Deneyimlerimiz, kendimize olan güvenimizi etkiler ve özgüvenimiz de bizim deneyimlerimizi nasıl ele aldığımızı etkiler. İşte özgüven ve deneyim arasındaki bağlantı hakkında bazı önemli noktalar:  Başarısızlık, özgüveni etkileyebilir: Başarısızlık, özgüveni azaltabilir. Ancak, başarısızlıkların öğrenme fırsatları olduğunu anlamak, özgüveni yeniden kazanmak için yardımcı olabilir. Başarısızlıkların ardından, özgüveni geri kazanmak için daha fazla deneyim kazanarak ve kendimizi geliştirerek çalışmamız gerekiyor. Deneyimler özgüveni artırabilir: Daha fazla deneyim kazanmak, kendimize olan güvenimizi artırabilir. Yeni beceriler öğrenmek, zorlukları aşmak ve sorunları çözmek, özgüveni artıran deneyimlerdir.  Başarı, özgüveni artırabilir: Başarı, özgüveni artıran bir deneyimdir. Başarılarımız, kendimize olan güvenimizi artırarak, daha fazla başarıya ulaşmak için motivasyon sağlayabilir.
Olumlu geri bildirim, özgüveni artırabilir: Olumlu geri bildirim, kendimize olan güvenimizi artırabilir. Başkalarının takdiri, işimize değer verildiği hissini vererek özgüveni artırabilir.  Özgüven, deneyimlerimizi şekillendirebilir: Özgüven, deneyimlerimizi şekillendiren bir faktördür. Kendimize olan güvenimiz, yeni deneyimleri aramamızı ve daha fazla risk almamızı sağlayarak, daha fazla deneyim kazanmamıza yardımcı olabilir.  Bu nedenle, özgüven ve deneyim arasındaki bağı anlamak ve özgüveni artırmak için yeni deneyimlere açık olmak, başarıları kutlamak ve olumlu geri bildirimleri almaya çalışmak önemlidir. Ancak, aşırı özgüven, gerçeklikten kopuk olabilir ve bazen riskli davranışlara yol açabilir, bu nedenle dengeli bir yaklaşım önemlidir.
Kadınların mı Yoksa Erkeklerin mi Özgüveni Daha Fazladır?
Özgüven, cinsiyete göre farklılık gösterebilir ve genellemeler yapmak zordur. Bazı durumlarda erkeklerin, bazı durumlarda ise kadınların daha fazla özgüvene sahip olabileceği söylenebilir.
 Birçok araştırma, erkeklerin genellikle daha yüksek bir özgüven seviyesine sahip olduğunu gösteriyor. Bu durum, erkeklerin toplumsal olarak daha özgüvenli olmaya teşvik edilmesi ve kendi yeteneklerine daha fazla güvenmelerine yardımcı olacak şekilde yetiştirilmesiyle açıklanabilir. Ancak, kadınların da özgüven seviyeleri farklı durumlarda yüksek olabilir. Örneğin, kadınlar sosyal etkileşimlerde daha başarılı olduklarını düşünürler ve bu da özgüvenlerini artırabilir.
Sonuç olarak, özgüven cinsiyete göre farklılık gösterebilir ve her bireyin özgüven seviyesi kişisel deneyimlerine ve yaşadığı topluma bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, özgüvenin cinsiyetle bağlantılı olması söz konusu olduğunda, genelleme yapmak doğru olmaz.
Özgüven ve cesaret nasıl ilişkilendirilebilir?
Özgüven ve cesaret, birbiriyle yakından ilişkili kavramlardır. Her ikisi de bir kişinin kendi yetenekleri, güçlü yönleri ve güvenilirliği hakkındaki algısını ifade eder.  Özgüven, bir kişinin kendine güven duyması ve kendine inanmasıdır. Kendine güvenen insanlar, karşılaştıkları zorlukları aşma konusunda daha fazla motivasyona sahip olur, daha az korku ve kaygı hisseder ve başarılı olma olasılıkları daha yüksektir.  Cesaret ise, özgüvenin eyleme dönüştürülmüş hali olarak tanımlanabilir. Yani, bir kişinin korkusuna rağmen bir şeyi yapmaya karar vermesi ve bunu cesaretlilikle yapmasıdır. Cesur insanlar, riskleri göze alır ve çoğu zaman kendilerini konfor alanlarının dışında zorlu durumlara sokarlar.  
Özgüven ve cesaret arasındaki ilişki şöyle açıklanabilir: Özgüven, cesareti besler ve cesaret, özgüveni geliştirir. Yani, kendine güvenen insanlar, daha fazla cesaret gösterme eğilimindedirler. Aynı şekilde, cesur davranan insanlar, bunun sonucunda kendilerine olan güvenlerini artırırlar. Ancak, aşırı özgüven ve aşırı cesaret de riskli olabilir. Aşırı özgüvenli insanlar, gerçeklikten kopuk bir şekilde kendi yeteneklerini abartabilirler ve hata yapma olasılıkları daha yüksektir. Aşırı cesur insanlar ise, bazen mantıksız veya tehlikeli kararlar alabilirler.
 Sonuç olarak, özgüven ve cesaret birbirine yakın kavramlar olmasına rağmen, dengeli bir yaklaşım ve gerçekçi bir bakış açısı önemlidir. Kendine güvenen ve cesur olmak, başarıya ulaşmak için faydalıdır, ancak aşırılıklara kaçmamak ve riskleri dengeli bir şekilde değerlendirmek de önemlidir.
Korku Özgüveni Nasıl Etkiler?
Korku, özgüveni olumsuz yönde etkileyebilen bir duygudur. Korku, bir kişinin belirli bir durumla veya faaliyetle ilgili endişe ve korku hissetmesine neden olabilir. Bu endişeler, kişinin kendine olan güvenini sarsabilir ve özgüven eksikliği oluşabilir.
 Örneğin, bir kişi, bir topluluk önünde konuşma yapmak zorunda olduğunda, konuşma sırasında hata yapacağı, tıkanacağı veya başarısız olacağı korkusuyla dolabilir. Bu korku, kişinin kendine olan güvenini azaltabilir ve özgüven eksikliği yaşamasına neden olabilir.
 Korku aynı zamanda, bir kişinin yeni bir deneyime veya duruma cesaret edememesine ve kendisine olan güvenini kaybetmesine de neden olabilir. Örneğin, bir kişi, yeni bir spor dalı ya da aktivite denemek istediğinde, bu deneyim hakkında bilgi sahibi olmadığı için korkabilir. Bu korku, kişinin kendine olan güvenini azaltabilir ve deneyimi denemekten vazgeçmesine neden olabilir. Ancak, korkunun olumsuz etkilerine rağmen, bazen korku aynı zamanda, kişinin özgüvenini artırabilir. Korku, bir kişinin daha fazla çalışmasına ve hazırlanmasına neden olabilir. Bu hazırlık, kişinin kendine olan güvenini artırabilir ve daha başarılı olmasını sağlayabilir.  Özetle, korku, özgüveni olumsuz yönde etkileyebilir ancak bu durum tamamen kişinin algısı ve tepkisine bağlıdır. Korkuyu doğru bir şekilde yönetmek ve hazırlanmak, kişinin özgüvenini artırabilir ve daha başarılı olmasına yardımcı olabilir.
Her Zaman Özgüvenli Olmak Doğru mudur?
Hayır, her zaman özgüvenli olmak doğru değildir. Özgüvenli olmak, kişinin başarısına ve mutluluğuna katkıda bulunabilir, ancak aşırı özgüven, birçok olumsuz sonuçla sonuçlanabilir.
 Aşırı özgüven, kişinin gerçekçi olmayan beklentilere sahip olması, risklerin boyutunu ve sonuçlarını yanlış değerlendirmesi, eleştirilere veya geri bildirimlere karşı duyarsız olması ve hatta başkalarını önemsememesi anlamına gelebilir. Bu durum, kişinin hayal kırıklığına uğraması, başarısız olması veya sosyal ilişkilerinde sorunlar yaşamasıyla sonuçlanabilir.
 Ayrıca, bazı durumlarda özgüvensizlik, kişiyi daha dikkatli, hazırlıklı ve öğrenmeye açık hale getirebilir. Kişi, bir duruma veya faaliyete karşı özgüvensiz olduğunda, daha fazla çalışmak, hazırlanmak ve öğrenmek için daha fazla çaba gösterir. Bu da kişinin başarısına ve özgüvenine katkıda bulunabilir.
 Sonuç olarak, sağlıklı bir özgüven seviyesi, kişinin başarısına ve mutluluğuna katkıda bulunabilir. Ancak, aşırı özgüvenli olmak, gerçekçi olmayan beklentilere sahip olmak ve riskleri yanlış değerlendirmek gibi olumsuz sonuçlara neden olabilir. Dolayısıyla, kişinin her durumda doğru özgüven seviyesini bulması ve gerektiğinde özgüven eksikliğinin üstesinden gelmek için çalışması önemlidir.
Özgüven Kararlı olmayı Nasıl Etkiler?
Özgüven, kararlılıkla yakından ilişkilidir ve birçok durumda birbirlerini tamamlayan özelliklerdir. Özgüvenli bir kişi, belirli bir hedefe ulaşmak için gereken kararlılık seviyesine sahip olabilir. Benzer şekilde, kararlı bir kişi, hedeflerine ulaşmak için özgüvene ihtiyaç duyar.  Özgüven, kişinin kendisine olan inancını ve başarısına olan güvenini ifade eder. Özgüvenli bir kişi, hedeflerini belirleyip bunları başarmak için gerekli adımları atar ve bu hedeflere ulaşmak için gereken kararlılığı gösterir. Bu nedenle, özgüven, kişinin hedeflerine ulaşmak için gerekli motivasyonu sağlar ve hedeflerine ulaşmak için atması gereken adımları belirlemesine yardımcı olur.
Öte yandan, kararlılık, kişinin hedeflerine ulaşmak için ne kadar süre ve çaba harcamak gerektiği konusunda net bir fikir verir. Kararlı bir kişi, hedefine ulaşmak için gereken zorluklarla karşılaşsa bile, bu zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan süreci ve çabayı gösterir. Bu nedenle, kararlılık, kişinin hedeflerine ulaşmak için gereken sabrı ve dayanıklılığı ifade eder. Özetle, özgüven ve kararlılık, birbirleriyle yakından ilişkili olan özelliklerdir ve birbirlerini tamamlarlar. Özgüven, kişinin kendisine olan inancını ve başarısına olan güvenini ifade ederken, kararlılık, kişinin hedeflerine ulaşmak için ne kadar süre ve çaba harcaması gerektiğini ifade eder. Bir kişi, özgüvenle kararlılığı bir arada kullanarak, hedeflerine ulaşmak için gerekli olan motivasyonu, sabrı ve dayanıklılığı sağlayabilir.
Özgüvenli Olmak akıllı Olmak mıdır?
Özgüvenli olmak ve akıllı olmak farklı kavramlar olmakla birlikte, genellikle birbirleriyle ilişkilendirilirler. Ancak, özgüvenli olmak akıllı olmak anlamına gelmez ve aynı şekilde, akıllı olmak da özgüvenli olmak anlamına gelmez.
Özgüven, kişinin kendisine olan inancını ve başarısına olan güvenini ifade eder. Bir kişi, kendine güveniyor olabilir, ancak bu kişinin gerçekten akıllı olup olmadığına dair bir kanıt sunmaz. Benzer şekilde, bir kişi akıllı olabilir, ancak bu kişinin kendine olan güveni olmayabilir.
 Bununla birlikte, özgüvenli olmak bazı durumlarda bir avantaj sağlayabilir. Örneğin, bir kişi özgüvenli olduğunda, kendine olan güveni yüksek olduğu için risk almakta daha cesaretli olabilir. Bu durum, bir kişinin öğrenme deneyimlerini arttırabilir ve yeni şeyler öğrenmek için daha fazla fırsat yaratabilir. Bununla birlikte, özgüvenli bir kişi, kendine güvenerek yanlış veya eksik bilgilerle hareket etme eğiliminde olabilir ve bu da hatalı kararlara ve sonuçlara yol açabilir. Özetle, özgüvenli olmak ve akıllı olmak farklı kavramlardır. Özgüven, kişinin kendisine olan inancını ve başarısına olan güvenini ifade ederken, akıllı olmak, zekâsının seviyesini ifade eder. Bir kişi özgüvenli olabilir, ancak gerçekten akıllı olup olmadığına dair bir kanıt sunmaz. Özgüvenli olmak bazı durumlarda avantaj sağlayabilir, ancak kendine güvenerek yanlış veya eksik bilgilerle hareket etmek hatalı kararlara yol açabilir.
Özgüven Doğru Karar almamıza Nasıl Yardımcı Olur?
Özgüven, doğru karar almamıza yardımcı olabilir çünkü özgüvenli insanlar, karar verirken daha az tereddüt eder ve daha hızlı hareket ederler. Ayrıca, özgüven, karar verme sürecinde kendine güvenen bir tavır sergilemenize ve kararınızı savunmanıza yardımcı olabilir.
Özgüvenli insanlar, zor kararlar verirken bile kendilerine güvenirler ve bu nedenle cesaretli kararlar alırlar. Özgüvenli olmak, karar verirken kendine güvenen bir tavır sergilemenizi sağlar. Bu, diğer insanların fikirlerine açık olmanızı ve onları dinlemenizi engellemese de, kendinizin de fikrini net bir şekilde ifade etmenizi sağlar. Bu, karar verme sürecinde daha net ve daha kararlı olmanızı sağlar. Özgüven ayrıca, başarılı kararlar alındığı zaman ödüllendirici bir döngü yaratabilir. Özgüvenli insanlar, doğru kararlar aldıklarında kendilerine olan güvenleri artar ve bu, gelecekte daha büyük ve daha önemli kararlar alırken kendilerine olan güvenlerini daha da artırır. Sonuç olarak, özgüven, doğru karar almamıza yardımcı olabilir çünkü karar verirken kendimize güvenli bir şekilde yaklaşmamızı sağlar ve karar verme sürecinde kendimizi ifade etmemize yardımcı olur. Ayrıca, doğru kararlar aldığımızda, özgüvenimiz artar ve bu, gelecekte daha büyük ve daha önemli kararlar alırken daha özgüvenli olmamıza yardımcı olur.


 

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi