TANITIM
Giriş Tarihi : 01-02-2021 15:46   Güncelleme : 01-02-2021 15:46

Gayrimenkul Davaları ve Gayrimenkul Dava Çeşitleri

Gayrimenkul davaları; arazi, arsa, tarla, apartman, ev, işyeri gibi taşınması mümkün olmayan değerler hakkında görülen davalardır.

Gayrimenkul Davaları ve Gayrimenkul Dava Çeşitleri

Eşya hukukuna bağlı olan gayrimenkul hukuku, taşınması mümkün olmayan mülkiyeti ilgilendiren dava türleri olarak kabul edilebilir. Açılan davalarda, davanın kişilerin lehine sonuçlanabilmesi için Bakırköy gayrimenkul avukatı ile iletişime geçerek yardım alınması çok önemlidir.

Gayrimenkul hukuku, çok geniş bir alanı kapsadığından uzmanlaşmış avukatlardan hukuki yardım alınması gerekir. Gayrimenkul avukatları; davanın ilerleyişi, kişilerin hakları ile ilgili konularda yardımcı olmaktadır.

Gayrimenkul davaları, genellikle çok uzun süren davalar olduğundan uzman bir gayrimenkul avukatı tarafında takip edilmesi davanın kişi lehine olumlu yönde sonuçlanmasına yardımcı olacaktır Hukuki davalarda, profesyonel destek alınmadan davanın yürütülmesi çok zordur. Gayrimenkul dava türleri şunlardır:

  • Tapu davaları
  • Tapu iptal ve tescil davası
  • İstihkak davaları
  • Kamulaştırma davaları
  • İzaleyi şuyu davaları
  • Kira davaları

Gayrimenkul hukuku, bu davalarda kişiler ve kurumların gayrimenkul ilişkilerini değerlendirir. Ancak davanın türüne ve kişiler arasındaki duruma bağlı olarak gayrimenkul hukuku ile birlikte farklı yasalar ile birlikte değerlendirme yapılabilir.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

Tapu davaları, genel olarak kişilerin ve kurumların tapu konularında anlaşamadığı durumlarda açılan dava türleridir. Avukatların temel görevlerinden birisi, kişilerin tapu tescil ve tapu iptali gibi durumlarda haklarını koruyabilmeleri amaçlanır. Gayrimenkul davası ile ilgili diğer bir dava konusu ise istihkak davalarıdır. Bu davalarda kişilerin arsa, ev, arazi gibi yerlerine başka kişiler tarafından haksız yere kullanılması, işgal edilmesi durumlarında Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne açılan dava türleridir.

 Kamulaştırma davaları ise özel mülk, arazi gibi gayrimenkullerin kamulaştırma işlemlerinde yapılan anlaşmazlıklara karşı açılan dava türleridir. Gayrimenkul hukukunda; kira davaları, kiracı ve mal sahibi arasındaki uyuşmazlıklar için açılan dava türüdür. İzaleyi şuyu davaları; ortaklık bulunan arazi, arsa, ev gibi taşınmaz mallardaki ortaklığı bitirmek amacıyla açılan davalardır. Ayrıca izaleyi şuyu davaları, taşınır malları da kapsar.

Gayrimenkul Dava Süresi

Gayrimenkul davalarında, prosedüre uygun şekilde hareket edilebilmesi ve gerekli evrakların ve belgelerin hızlı bir şekilde tamamlanması ile ilgili ayrıntılı bilgi için Gayrimenkul avukatı ile iletişime geçerek hizmet alabilirsiniz. Gayrimenkul davaları, günümüzde en çok görülen dava türlerinden birisidir. Gayrimenkul dava süresi; mahkemenin yoğunluğuna, davanın içeriğine göre farklılık gösterir. Davaların türüne göre gayrimenkul davaları, çok uzun süren davalar arasında yer alır.

 Sürecin daha hızlı ilerleyebilmesi için deneyimli ve profesyonel gayrimenkul avukatı ile iletişime geçerek, danışmanlık hizmeti alınması gerekir. Tapu davalarında, gerekli görüldüğü durumlarda yerinde tespit de yapılabilir. Davanın durumuna uygun şekilde bazı durumlarda bilirkişi raporuna göre karar verilebilir. Davacı kişilerin, gayrimenkul davalarında mağduriyetlerini mahkeme en iyi şekilde kanıtlaması ve anlatması gerekir. Bunun için hukuki destek verecek nitelikli avukat ile sürecin takip edilmesi gerekir.