SAĞLIK
Giriş Tarihi : 14-08-2020 16:04

Ehliyet ve Liyakat Olmadığı Müddetçe Sağlık Personeli Mağdur Olacaktır

Haber Merkezi-Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının mağdur olmalarının birçok nedeni olduğunu söyledi. Birincisinin ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticilerin atanması,  diğerinin ise yıllardır üye sayısının çokluğu ile övünen ve yetkiyi elinde bulunduran sendikanın sağlık çalışanlarının haklarını savunamadığından kaynaklandığına dikkat çekti.

Ehliyet ve Liyakat Olmadığı Müddetçe Sağlık Personeli Mağdur Olacaktır

Haber Merkezi-Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sağlık çalışanlarının mağdur olmalarının birçok nedeni olduğunu söyledi. Birincisinin ehliyetsiz ve liyakatsiz yöneticilerin atanması,  diğerinin ise yıllardır üye sayısının çokluğu ile övünen ve yetkiyi elinde bulunduran sendikanın sağlık çalışanlarının haklarını savunamadığından kaynaklandığına dikkat çekti.
Yetkili sendikanın, bugüne kadar çalışanların ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantılarında ciddi bir iyileştirme sağlayamadığını belirten Taşkın, her ne kadar sağlık çalışanlarının mağduriyetinden yetkili sendika sorumlu ise de en az onlar kadar bu sendikaya yetkiyi veren sağlık çalışanlarının da sorumlu olduğunu ve başarısızlığa ortak olduklarını belirterek şunları söyledi: “Sağlık çalışanlarının işyeri, ekonomik ve sosyal sorunları çözülemeden başarıdan söz edilemez. İşyerinde yöneticilerin baskılarına maruz kalan, birim birim gezdirilen, geçici görevlendirmeler ile baskı uygulanan, gerek döner sermaye ödemelerinde, gerek komisyonlardan yöneticilere yakın olanların yararlandırılmaları, referansı olanların masa başında ve daha rahat birimlerde rahat ettirilmeleri vs. gibi olumsuzlukları sağlık çalışanları gördüğü halde bu adaletsizliğe dur demedikleri müddetçe sorunları büyüyecek, beklentilerine asla kavuşamayacaklardır. Biz, bu nedenle diyoruz ki, bunlara göz yummak suretiyle yetkili sendikaya üye olarak destek veren sağlık çalışanları da en az yetkili sendika kadar sorumludur.
Kurum içinde yapılacak sınav sonucunda başarılı olanların hastane yöneticisi olarak atanması sağlanmalıdır. Sınavlara girip başarılı olanların kendi alanlarında görevlendirilmesi başta sağlık çalışanlarının adil yönetim vs. beklentilerinin karşılanmasını ve sağlık hizmetinin öncelikli ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesi, etkili, verimli hizmet sunulmasını sağlayacaktır. Mevcut atama sisteminde mevzuatı bilmeyen, otelcilik hizmetlerinden anlamayan, hiç idarecilik yapmamış tecrübesiz memurlarla sözleşme yapılarak bunlara yüksek maaşlar veriliyor. Personel özlük işlerinden anlamayan, mali, teknik ve hukuki konuları çok iyi bilmeyen memurlarla sözleşme yapılması pek çok sorunu beraberinde getirmektedir.
Türkiye’deki resmi kurumlar içinde en çok mobbing sağlık çalışanlarına uygulanmaktadır. Pandemi döneminde de kendilerine yakın olanları koruma ve kollamaya devam ediyorlar, referansı olmayanlar ise daha riskli birimlerde ve ağır çalışma koşullarında görevlendiriliyorlar.Karşı gelen ve hakkını aramak isteyenleri geçici görevlendirme ile tehdit ediyorlar.Diğer sendika üyelerine her türlü baskıyı yapıyorlar. İdareciler, sağlık çalışanlarının kâbusu haline gelirken, moral ve motivasyonun bozulmasına, işyerinin huzurunun ve çalışma barışının bozulmasına neden olan sonuçların ortaya çıkmasına neden oluyorlar.İnsan odaklı sağlık hizmeti sunan bir kurumda bunların kabul edilebilmesi mümkün değildir.  
Anadolu Sağlık Sen olarak sağlık çalışanlarına sesleniyorum: Kimseyi efendiniz yapmayın. Adaletten, ehliyet ve liyakattan ödün vermeyin. Haklarınızın korunması noktasında sessiz kalan sendikalara üye olmayın. Sağlık çalışanlarının problemlerinin çözülmesini, beklentilerinin karşılanmasını, siyaset yerine haklarınızın korunmasını istiyorsanız üye olacağınız sendikayı iyi değerlendirin.”