EKONOMİ
Giriş Tarihi : 12-06-2021 19:54

Dünya’da İlk Patentli Dönüşüm Modeli Enerjisa'dan

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerine 7/24 sağladığı hizmet ve çözümlerini dijitalleştirerek her gün güçlenmeye devam ediyor. Şirket, dijitalleşme sürecini tüm dünyada enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan ‘E-TERNAL’ adıyla markalaştırarak tasarladı ve yürürlüğe koydu..

Dünya’da İlk Patentli Dönüşüm Modeli Enerjisa'dan

Elektrik dağıtım ve perakende satış sektöründe Türkiye'nin lider şirketi Enerjisa Enerji, müşterilerine 7/24 sağladığı hizmet ve çözümlerini dijitalleştirerek her gün güçlenmeye devam ediyor. Şirket, dijitalleşme sürecini tüm dünyada enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan ‘E-TERNAL’ adıyla markalaştırarak tasarladı ve yürürlüğe koydu. 2009’dan bu yana bünyesindeki geniş teknoloji ekosistemi ile birlikte gerçekleştirdiği dijital dönüşüm sürecini 1,5 milyar TL’nin üzerinde yatırımla hayata geçiren Enerjisa Enerji, şimdiye dek olduğu gibi bundan sonra da tüm paydaşları ile birlikte değer yaratmaya devam edecek.

 20’si halka açık olan ve ana sermayedarları Sabancı Holding ve E.ON SE olan, Türkiye’nin lider elektrik dağıtım ve perakende satış şirketi Enerjisa Enerji, faaliyet gösterdiği bölgelerde yaşayan 21 milyonu aşkın nüfusa yönelik 7/24 sürdürdüğü hizmet ve çözümleri dijitalleştirerek, yarattığı değeri her gün daha da güçlendirmeye devam ediyor. Dijitalleşme vizyonunda “Müşterilerimize Enerji Ulaştırırken, Dünyamıza, İnsanımıza ve İşimize, Teknolojinin Gücü ile Daima Değer Katmak” anlayışıyla hareket eden Enerjisa Enerji, 2009’dan beri bünyesindeki geniş teknoloji ekosistemi ile birlikte sürdürdüğü ve 1,5 milyar TL’nin üzerinde yatırımla hayata geçirdiği, tüm dünyada enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modelini markalaştırarak E-TERNAL adıyla yürürlüğe koydu. Enerjisa Enerji’nin itici gücü olan ve olmaya devam edecek bir yapıda tasarlanan E-TERNAL, ismindeki E harfi ile bir üçlemeyi temsil ediyor; Elektron, Enerji ve Enerjisa Enerji.

 Geleceğe Taşıyan Dijital Dönüşüm Modeli

Enerjisa Enerji’nin vizyonundaki en önemli noktalardan biri olan dijitalleşmenin global trendler ile güçlenerek atılan her adımda verimliliğin de artırılması hedefleniyor. Bu anlamda, enerji sektörü için sürdürülebilirlik göz önünde tutularak şirketin dijitalleşme yolculuğu sürecinde  farklı departmanlar ve  iş alanları için özgün programlar oluşturuldu. Dijital dönüşümün tüm detayları gözetilerek ortak çalışma alanları ve iş yapış doğası da düşünüldü. Müşteri, operasyon, enerji piyasası ve teknolojiyi odağına alan 4 temel yapıya yayılan 12 boyutlu bir model çerçevesinde oluşturulan 14 program altında, önümüzdeki 5 yıl için 500 yeni dijital inisiyatif kapsama alındı. Enerjisa’nın dünü, bugünü ve geleceğini şekillendirecek bu programlarda, kendi coğrafyamızdan ve dünyada büyük etkiler yaratmış bilim insanlarının ilgi alanlarına paralel olarak adlarıyla eşlik edilmesi sağlandı.

 Dijital dönüşüm projesi E-Ternal’ın tüm şirket yapısına sirayet eden bir değişim sağladığını belirten Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada; ‘Hayatımıza dokunan ve bizleri geleceğe taşıyacak dijitalleşme modelimizin merkezinde ve yaptığımız her şeyin içinde, dünyamız, insanımız ve işimizi kapsayan şirketimizin üst amacı yer alıyor. Varoluş amacımız elektrifikasyon ve şehirleşme gibi global trendler ile güçlenirken, attığımız her adımda verimliliği sağlayarak ilerliyoruz. Uzun vadeli planlarımızda ve alacağımız konumda, enerji sektörü için dekarbonizasyon, dağıtık üretim, dijitalleşme, demokratikleşme ve deregülasyon olmak üzere 5D olarak adlandırdığımız trendleri dijital dönüşüm bakış açımızda da değerlendiriyor olacağız’ dedi.

 Projenin özünde çalışanları ve şirket kültürünü konumlandırdıklarını belirten Fırat, sözlerine şöyle devam etti: ‘İşimizin özü iç kanatlarında yer alan 4 temel yapıdan oluşurken, her bir yapı içinde 3’er olmak üzere toplam 12 boyutlu bir model kurduk. Bugünden geleceğe gitmek için, 500’ü aşkın yeni dijital inisiyatif, bu boyutlar ile ilişkilendirilerek, uzun vadede gitmek istediğimiz yolu somutlaştırdı. Tüm bu kanatları bir arada tutan çerçevede ise çalışan ve kültür yer alırken, geleceğin işimize etkilerini ve gelecekteki iş yapma biçimlerimizi şimdiden hayal ederek, veri odaklı organizasyon odağında ilerliyoruz. Yaptığımız her işte olduğu gibi, her adımımızı, üst çerçeve olarak sürdürülebilirliği düşünerek atmaya devam edeceğiz’.

 Paydaş katkıları ile zenginleşen proje yapısı 

 2009 yılından beri atılan tüm dijital inisiyatifleri kapsayan projenin kapsamında iç ve dış paydaşların katkıları da yer alıyor. Bu anlamda global karşılaştırmalar yapılarak farklı proje modellemeleri değerlendirilmiş ve danışman şirketlerle yapılan geçmiş çalışmalar göz önüne alınmış. Eşzamanlı olarak şirket içi çalışmalar ile organizasyon geneline yayılmış ve tüm birimlerce sahiplenilen, global ve yerel trendlere uygun bir proje yapısı geliştirilmiş. 

 Dünyada ilk kez enerji alanında patent koruması alınan ilk dijital dönüşüm modeli olan ‘E-TERNAL’, çalışanlar ve şirket kültürü merkeze konularak, operasyon, müşteri, enerji piyasası ve teknoloji dikeylerine yayılan 14 programa yerel ya da küresel anlamda büyük etki yapmış bir ismin adı verildi.  

 Operasyon Ayağında

  • İbn-i Sina programı ile dijital kabiliyetler güçlendirilerek iş kazaların ve çevreye gelebilecek zararların engellenmesi amaçlanıyor. İSG alanındaki çalışmalar ise teknoloji ile daha da güçleniyor. Görüntü işleme teknolojileriyle iş güvenliği artırılarak, yapay zeka çözümleri sunuluyor. İSG-Ç saha uygulamalarında dijital sistem ve altyapı güçlendirilerek, mobil denetim, e-zimmet, dijital imza, dijitalleşen çevre ve İSG Web hizmetleri veriliyor. 

 Nicola Tesla programı ile 21 milyonu aşkın tüketici için kesinti süreleri en aza indirilip arz sürekliliği sağlanıyor. Uçtan uca veriye dayalı arıza yöneyimi gerçekleştirilerek, bakım, aydınlatma, sistem optimizasyonu gibi alanlarda yeni dijital inisiyatifler hayata geçiriliyor. Ayrıca SCADA’nın yayılımımım da artırılması ve şebekenin akıllandırılması hedefleniyor.

 Michael Faraday programı ile enerji şebekelerinin uçtan uca yönetimi yapılıyor. Enerjisa Enerji varlıklarının hayat döngülerinin sahada takip ve sistemsel olarak yönetimi sağlanıp, yatırım süreçleri, saha operasyonları, coğrafi bilgi Sistemleri güçlendiriliyor. Dijital kanallar ile yatırım talep yönetimi, e-kabul, e-devir gibi hizmetler ile süreçler hızlandırılıyor. 

 Marie Curie programında yeni teknolojiler ve analitik kabiliyetleri kullanarak operasyonel ihtiyaçlar çerçevesinde, her seviyede bakımı etkin bir şekilde organize etmek amaçlanıyor. Yeni teknolojiler kullanılarak dijital ve drone keşifleri sa