DÜNYA
Giriş Tarihi : 12-10-2020 18:18

Doküder Nükleer Bildiri

Haber Merkezi-DOKÜDER Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği Basın Bildirisi Yayınladı.

Doküder Nükleer Bildiri

Haber Merkezi-DOKÜDER Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme Derneği Basın Bildirisi Yayınladı. Bildiri Şöyle: Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından , 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim hattının Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi sınırları içine isabet eden kısımların imar planlarına işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif edilmişti, konu belediyeniz meclisinde görüşülerek 10.08.2020 tarihinde karara bağlanmıştır.Karar 26.08.2020 tarihinde askıya çıkarılmış olup yasal süresi içinde aşağıdaki nedenlerden KARARA İTİRAZ etmekteyiz. Çünkü Karara bağlanan imar planı değişikliği Mersin ili ,Gülnar İlçesi ,Akkuyu sahasında yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’ne hizmet edecektir. Anayasamız madde 56:” çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir”, demektedir.
Akkuyu Nükleer santralinin nükleer atıklarını yönetim şekli Avrupa ülkeleri tarafından onaylanmamışken, bölge çevre sağlığı ve ekonomisi için büyük tehdit oluşturmaktadır. !/ 50000 ölçekli harita kapsamına giren Bozyazı ve Anamur’ da bu durumdan etkilenmektedir. Öncelikle Gülnar ve çevresi sonra Aydıncık,  Bozyazı ve Anamur doğası ve tarımı çok zarar göreceğinden Belediye meclislerinde Nükleer santralin halk tarafından istenmediği kabul edilmiştir.
Ülkemizde halen enerji açığı yoktur. Enerji hatları altyapısı yenilendiğinde kayıp kaçak azalacak yüzde 20 tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Kent Konseyi tarafından yaptırılan resmi ankette Mersinlilerin %86 sının Akkuyu Nükleer santrali istemediği Haziran 2016 ‘da açıklanmıştır. Ayrıca Mart 2014 tarihinden önce, ilimizdeki İlçe Belediye Meclislerinde ve il genel idaresince alınan kararlarda Akkuyu Nükleer Santralinin yapımı kabul görmemiş, ret edilmiştir. Yukarıda, açıklanan nedenlerle , Akkuyu nükleer santraline hizmet niteliğinde olan, 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim hattının Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi sınırları içine isabet eden kısımların imar planlarına işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabul edildiği 10.08.2020 tarihli 411 sayılı meclis kararına, Bozyazı  Dokuma ve Kültür Ürünleri Geliştirme derneği olarak itiraz ediyoruz.
Bölge halkının % 95 i geçimini tarım ve tarım ve orman ürünlerinden sağlamaktadır. Bölgede gelişmekte olan Deniz ve Kültür Turizmi yöre halkının alternatif geçim kaynağıdır. Doğaya bağlı bu üretim alanlarının Nükleer serpinti ile kirletilmesi ve Nükleer serpinti alanı içine girmesi bölge ekonomisinin bitmesi demektir. Dost Rus halkı bölgemize her yıl sağlıklı deniz suyundan ve doğadan yararlanmak için gelmektedirler. Onların  da bu duruma izin vermeyeceklerini düşünerek  Nükleer santralin yapımının hemen durdurulması dileğimizdir.

                                   DOKÜDER

Dokuma ve Kültür Ürünleri koruma Derneği Yönetim kurulu Başkanı

                                   Begüm Balcı