GÜNCEL
Giriş Tarihi : 02-02-2023 20:51

Dijital Ortam Gençlerin Hayatını Nasıl Etkiler?

Mithat ÜNAL-Dijital platformlar, gençler üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, onların sosyal yaşamlarını, ruh sağlıklarını, eğitimlerini ve iletişim alışkanlıklarını etkilemektedir. Olumlu etkiler, bilgiye erişimin artması ve küresel olarak başkalarıyla bağlantı kurma becerisini içerir. Ancak aşırı ekran süresi, siber zorbalık ve yanlış bilgilerin yayılması olumsuz etkiler arasında yer alıyor.

Dijital Ortam Gençlerin Hayatını Nasıl Etkiler?

Mithat ÜNAL-Dijital platformlar, gençler üzerinde önemli bir etkiye sahip olup, onların sosyal yaşamlarını, ruh sağlıklarını, eğitimlerini ve iletişim alışkanlıklarını etkilemektedir. Olumlu etkiler, bilgiye erişimin artması ve küresel olarak başkalarıyla bağlantı kurma becerisini içerir. Ancak aşırı ekran süresi, siber zorbalık ve yanlış bilgilerin yayılması olumsuz etkiler arasında yer alıyor.
Neden Dijital Platforma Yöneliyorlar?
Gençlerin dijital alışkanlıklarına dikkat etmeleri, teknolojiyi dengeli ve sorumlu bir şekilde kullanmaları önemlidir. Ebeveynlerin, eğitimcilerin ve teknoloji şirketlerinin de dijital okuryazarlığı ve çevrimiçi güvenliği teşvik etmede oynayacağı bir rol vardır. Ayrıca dijital platformların kullanımı, gençlerin medyayı ve eğlenceyi tüketme şeklini de değiştirmiştir. Akış hizmetleri, sosyal medya ve çevrimiçi oyunlar, TV ve filmler gibi geleneksel biçimlerin yerini alarak başlıca eğlence kaynakları haline geldi. Bu, şirketlerin dijital kanallar aracılığıyla gençleri hedef almasıyla reklamcılıkta bir değişime yol açtı. Dahası, sosyal medya gençler için önemli bir baskı ve karşılaştırma kaynağı haline geldi. İnsanların hayatlarının idealize edilmiş versiyonlarına maruz kalırlar ve kendilerini başkalarıyla kolayca karşılaştırabilirler, bu da yetersizlik duygularına ve düşük özgüvene yol açar.
Gençlerin Dijital Platforma Yönelmeleri Nasıl Karşılanıyor?
 Öte yandan dijital platformlar, gençlerin kendilerini ifade etmelerine ve yeteneklerini daha geniş kitlelere sergilemelerine de olanak sağlamıştır. Benzer düşünen kişilerle bağlantı kurabilir ve ortak ilgi alanlarına dayalı çevrimiçi topluluklara katılabilirler.  Sonuç olarak, dijital platformların gençler üzerindeki etkisi karmaşık ve çok yönlüdür. Teknoloji birçok fayda sağlarken, gençlerin yaşamları üzerindeki potansiyel etkisini anlamaları ve onu sağlıklı ve sorumlu bir şekilde kullanmaları çok önemlidir.
Dijital Platform Eğitimi Nasıl Etkiliyor?
Ek olarak, dijital platformlar gençlerin öğrenme ve eğitime erişme şeklini de değiştirdi. Çevrimiçi öğrenme, öğrencilere eğitimlerini geliştirmek için esnek ve kullanışlı seçenekler sunarak daha yaygın hale geldi. Bununla birlikte, teknolojiye ve internete erişim, özellikle dezavantajlı geçmişe sahip olanlar olmak üzere birçok öğrenci için bir sorun olmaya devam etmektedir. Dikkate alınması gereken bir diğer husus, dijital platformların gizlilik ve güvenlik üzerindeki etkisidir. 
Hayatımızdaki Olumsuz Etkileri Nelerdir?
Kişisel bilgilerin şirketler tarafından kolayca toplanıp paylaşılabilmesi, mahremiyet ve veri koruma konusunda endişelere yol açıyor. Ayrıca, siber suç ve çevrimiçi dolandırıcılık riski de, özellikle tehlikelerin daha az farkında olabilecek gençler için artan bir endişe kaynağıdır. Gençleri teknolojinin sorumlu kullanımı konusunda eğitmek ve çevrimiçi gizlilik ve güvenliğin önemini anlamalarına yardımcı olmak önemlidir. Düzenli çevrimiçi güvenlik eğitimi ve ebeveynler ile çocuklar arasındaki açık iletişim, teknolojiyle ilişkili risklerin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, dijital platformların gençler üzerindeki etkisi, hem olumlu hem de olumsuz yönleri olan karmaşık bir konudur.
Sanal Platformun Hayatımızdaki Etkileri  Ne Zaman Anlaşılır?
Gençlerin teknolojinin yaşamları üzerindeki etkisini anlamaları ve toplumun dijital platformların sunduğu zorlukları ve fırsatları ele alması çok önemlidir. Ayrıca dijital platformların istihdam ve iş fırsatları üzerindeki etkisini de dikkate almak önemlidir. Esnek ekonominin ve çevrimiçi platformların yükselişi, özellikle gençler için yeni iş fırsatları ve esnek çalışma düzenlemeleri yarattı. Bununla birlikte, iş güvenliği ve bu işlerle ilgili faydaların olmaması da giderek artan bir endişe kaynağıdır. Ayrıca, işyerinde teknolojinin kullanılması birçok işin otomasyona geçmesine yol açmış ve ayrıca yeni beceriler ve teknik uzmanlık için talep yaratmıştır. Bu, gençlerin iş piyasasında rekabet edebilmek için dijital okuryazarlık ve teknik beceriler geliştirmelerini her zamankinden daha önemli hale getirdi. Sonuç olarak, dijital platformlar gençleri derinden etkiliyor, hayatlarının birçok yönünü etkiliyor. Toplumun teknolojinin sunduğu zorlukları ve fırsatları ele alması ve gençlerin hızla değişen dijital dünyada başarılı olmak için dijital okuryazarlık ve çevrimiçi güvenlik becerileri geliştirmesi önemlidir.
Dijital Platform Siyasi Yaşamımızı Nasıl Etkiliyor?
Ayrıca, dijital platformların sosyal ve politik aktivizm için güçlü bir araç olma potansiyeline sahip olduğunu kabul etmek önemlidir. Gençler, sosyal ve politik meseleler hakkında farkındalık yaratmak ve önemsedikleri amaçlar için harekete geçmek için sosyal medyayı kullandılar. Bununla birlikte, bireylere ve bir bütün olarak topluma zarar verebilecek yanlış bilgi ve propagandanın yayılma riski de vardır. Bu nedenle, gençlerin çevrim içi ortamda karşılaştıkları bilgileri etkili bir şekilde yönlendirebilmeleri ve anlayabilmeleri için medya okuryazarlığını ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek önemlidir. Bu, bilinçli kararlar vermelerine ve dijital çağda aktif ve katılımcı vatandaşlar olmalarına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, dijital platformların gençler üzerindeki etkisi geniş kapsamlı ve karmaşıktır. Teknolojinin sunduğu zorluklara ve fırsatlara hitap etmek ve gençleri teknoloji ile güçlendirmek esastır.

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi