DÜNYA
Giriş Tarihi : 09-10-2020 08:52

Cumanız Mübarek Olsun

Haber Merkezi-Cuma’nın mübarek olması için yapılan milyonlarca dua zaten o günün mübarek kılınmasına yeter.Allah kullarına eziyet etmemek için nasıl duyu organlarına hissetmeyi, bilgisine de uyarma ve uyarılma duygusunu katmışsa, Öbür cihanda Bugün işlenen günahlar da iki kat olarak yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır!

Cumanız Mübarek Olsun

Haber Merkezi-Cuma’nın mübarek olması için yapılan milyonlarca dua zaten o günün mübarek kılınmasına yeter. Öyle ki içten söylensin içten dilensin büyük bir tevazuu ve samimiyetle. Cuma günü, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Allah’ın cömertliğine bir örnektir Cuma’nın bereketi, feyzi ve afiyeti. Allah kullarına eziyet etmemek için nasıl duyu organlarına hissetmeyi, bilgisine de uyarma ve uyarılma duygusunu katmışsa, Öbür cihanda Bugün işlenen günahlar da iki kat olarak yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer. Cuma, müminlerin bayramıdır. Cuma günü yapılan ibadetlere iki kat sevap verilir. Bugün işlenen günahlar da iki kat yazılır. Bilhassa Cuma gününü, günahlardan kaçarak ibadetle geçirmeye çalışmalıdır! Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Cuma günü günah işlemeden selametle geçerse, diğer günler de selametle geçer.) [İmam-ı Gazali] Cuma günü, Müslümanların toplanma ve kaynaşma günleridir. İnsanların, kişisel işlerinin yoğunluğu nedeniyle birbirlerini görmekte zorlandıkları büyük şehirlerde, Cuma namazı buluşma ve kaynaşma için anlamlı bir neden olmaktadır. Bunun farkında olanlar; kişisel programlarını Cuma namazına göre ayarlar.
Bugünün kutsallığı hakkında Yüce Allah şöyle buyurur: “Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfünden rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10)
Neden Cuma Günü Mübarek Bir Gündür?
Cuma; cem olmak, toplanmak manalarına gelir Cuma günü, Müslümanlar için çok önemli bir gündür.Bu günde Müslümanlar camide toplanıp birlikte Cuma namazını kılarlar Topluca yapılan bu ibadet, o günü bayram günü değerine yükseltir. Bu sebeble Cuma gününe Seyyidü`l-eyyam, yani, günlerin itibarlısı,efendisi de denir.Bütün hayırlı işlerin Cuma günü meydana geldiği; tarih boyunca pek çok kudsî hâdiselerin hep Cuma günü zuhur ettiği rivayet edilir.

(Hayırlı Cumalar)