GÜNCEL
Giriş Tarihi : 06-10-2022 11:29

Bursa'da dağcılık faaliyetlerine denetim

Bursa Valiliği, yaşanan kazalar nedeniyle tırmanışa kapatılan Bursa ve Uludağ’da yapılan dağcılık faaliyetleri konusunda genelde yayımladı.

Bursa'da dağcılık faaliyetlerine denetim

İZMİR-06.10.2022-HİBYA- Bursa Valiliği, yaşanan kazalar nedeniyle tırmanışa kapatılan Bursa ve Uludağ’da yapılan dağcılık faaliyetleri konusunda genelde yayımladı.

Bursa Valisi Yakup Canpolat’ın imzasını taşıyan genelgeye göre, yaşanan kazalar incelendiğinde; kazaların genellikle olumsuz arazi ve hava koşulları, çığ, sis, yıldırım düşmesi, oks jen miktarının yetersizliği, bilgi eksikliği, malzeme yetersizliği, aşırı güven, dikkatsizlik, fiziksel yetersizlik, kişisel sağlık sorunları, telaş ve panik, birlikte hareket etmeme, yabani hayvan saldırısı, yılan, akrep veya böcek sokması, kaya kopması ve düşmesi gibi nedenlerden meydana geliyor.

Genelge ile Bursa genelinde dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri esnasında yaşanan olayların en aza indirilebilmesi maksadıyla, Kaymakamlıklar, Belediyeler, İl/İlçe Emniyet Müdürlükleri, İl/İlçe Jandarma Komutanlıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı 2.Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlükleri başta olmak üzere, diğer kurum ve kuruluşların koordine içerisinde çalışmasını ve yukarıda belirtilen hususlara azami dikkat gösterilerek, tüm tedbir ve önlemlerin mevzuat çerçevesinde eksiksiz ve titizlikle yerine getirmesi talimatı verildi.

Genelgede kaza ve kaybolma gibi olayların yaşanmaması adına, valilikçe bu faaliyetleri gerçekleştirecek kişilerin can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması için tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulduğu söylenerek şu maddeler sıralandı;

“1. Dağcılık ve doğa yürüyüşü faaliyetleri için; kulüpler faaliyet programlarını hazırlayıp Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan taahhütnameyi de doldurduktan sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edecek ve Dağcılık Federasyonu tarafından da onaylandıktan sonra kendilerine verilecek resmi belge ile, Ferdi dağcılık faaliyeti yapacak olanlar ise, dağcılık lisansına sahip en az 3 kişi olmak kaydıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü resmi web sayfasında yer alan taahhütnameyi doldurduktan sonra faaliyetlerini yapabilecek, Dağcılık faaliyeti yapacak kulüplerin tüm üyeleri dağcılık lisansına sahip olacak, faaliyet esnasında antrenörlük belgesine sahip kişiler bulunacak, ilgili kurumlara yazışmaların yapılabilmesi için başvurularını en az 5 gün öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne yapacak, Ekip sayıları kış etkinliklerinde, (özel günlere dahil etkinlikler hariç) 15'i geçmeyecek, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından faaliyet alanına giren konulara göre İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü 48 saat öncesinden bilgilendirilecek, Yaz dağcılık faalliyeti için; Pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, Kış Dağcılık faaliyeti için; Pusula, GPS, ilk yardım çantası, her sporcunun yanında kaliteli düdük, karlı zemin durumuna bağlı olarak her sporcuya özel kazma, krampon, grup için ise kar küreği ve bivak torbası bulundurulacaktır.

Dağcılık ve doğa yürüyüşü icra eden şahıs, kurum ve kuruluşlar tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge / İl Müdürlüklerindeki uzman kişilerce hazırlanan dağ ve yayla yol rotaları temin edilerek faaliyetler esnasında bu rotalara titizlikle riayet edilecek, özelikle sisli havalarda kaybolmalar ve yüksek irtifalı dağlara yanlış ve riskli rotalardan çıkılmasının önüne geçilmesi için tedbir alınacak,

Faaliyetler esnasında katılımcılar tarafından; can güvenliği her zaman ön planda tutulacak, olası acil durumlara ekip içinde ilk müdahale edebilecek kişi ve acil yardım malzemesi bulundurulacak, acil durumlarda ilgili kurumlarla muhabereyi sağlayacak telsiz ya da uydu telefonu, uydu bağlantılı personel yer belirleme cihazı temin edilecek, yeterli eğitimi almayan kişiler ile özellikle küçük yaştaki çocukların dağ tırmanışları ve dağ aşma yürüyüşlerine katılımı engellenecek,

Katılımcılara; yürüyüş ve tırmanış esnasında kullanılacak yaşam malzemesi, kıyafet, teknik malzeme ve ekipmanların eksiksiz, standartlara uygun, çalışır durumda, sağlam, mevsime ve kullanım koşullarına uygun olması hususları bildirilecek,

Dağ tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşleri için faaliyetle ilgili kurumundan gerekli izinler alındıktan sonra ilgili kolluğa (Jandarma veya Polis) bildirim yapılmadan faaliyete geçilmeyecek,

Faaliyetlere katılanlar meteorolojik uyarıları takip edecek, bu konudaki tüm uyarılar dikkate alınacak ve gerektiğinde faaliyetlerini derhal sonlandıracak, güncel hava şartlarına bağlı olarak gerekli ekipmana (kask, kazma, krampon, biva, ip, temel teknik emniyet malzemeleri, çanta, bot v.b) sahip olacak, ihtiyacı karşılayacak kadar yiyecek ve içecek bulundurulacak, olumsuz hava koşulları ve yangın, çığ gibi riskli durumlarda gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlarca faaliyetlerin yapılması durdurulacak,

Dağ  tırmanışları, dağ aşma yürüyüşleri ve günübirlik doğa yürüyüşlerine ilişkin faaliyetler, alanına göre ilgili kurumlar tarafından denetlenecek,

Yapılacak faaliyetler esnasında can ve mal güvenliğinin korunması her zaman ön planda tutulacak, faaliyetler esnasında çevre, orman, göller, dereler ve dağların korunmasına azami dikkat gösterilecektir.

Bu itibarla; yüksek irtifalı dağlara çeşitli faaliyetler için gelen on binlerce yerli ve yabancı dağcının can ve mal güvenliğinin sağlanması, faaliyetlerini rahat ve huzur içerisinde geçirmeleri için alınan bu kararlara uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmedikleri takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi 'İl genel kurulu veya idari kuralları yahut en büyük mülki amir tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usülden tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amirler tarafından 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır.' hükmü ve ilgili diğer hükümler uyarınca işlem yapılacaktır."

Hibya Haber Ajansı

Mithat ÜNALMithat ÜNAL

Mithat ÜNAL Gazete Sahbi