GÜNCEL
Giriş Tarihi : 07-05-2019 12:18   Güncelleme : 07-05-2019 12:26

Binlik İmar Uygulama İptal

İmar Komisyonuna havale edilen, l/I000 ölçekli uygulama imar planının iptali konusu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

Binlik İmar Uygulama İptal


İmar Komisyonuna havale edilen, Anamur Belediyesi Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün 26 Mart 2019 tarih ve 2483, 24/04/2019 tarih ve 3259 sayılı yazılarına istinaden, ilçemiz Yeşilyurt Mahallesi 276 ada l sayılı Parseli kapsayan alanda; Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2017|l128 Esas numarası 2019/83 sayılı karan gereği. Anamur Belediyesi Meclisi'nin 07/0l/l988 tarih ve l sayılı ve 07/06/201l tarih ve 46 sayılı kararları ile onaylanan l/I000 ölçekli uygulama imar planının iptali konusu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.