EKONOMİ
Giriş Tarihi : 05-08-2020 21:39

Bilimden Sonra, İş Dünyası da Aynı Formülü Uyguladı

Haber Merkezi- Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye’nin en büyük iş örgütleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek için adındaki işadamları ibaresini iş insanları olarak değiştirdiklerini açıkladı.  Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, son gelişmeler ışığında kadına yönelik şiddete ilişkin açıklamada bulundu.

Bilimden Sonra, İş Dünyası da Aynı Formülü Uyguladı

Haber Merkezi- Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, Türkiye’nin en büyük iş örgütleri arasında yer alan ve geçtiğimiz sene kadın erkek eşitliğine dikkat çekmek için adındaki işadamları ibaresini iş insanları olarak değiştirdiklerini açıkladı.  Ege Genç İş İnsanları Derneği EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, son gelişmeler ışığında kadına yönelik şiddete ilişkin açıklamada bulundu. Kadına şiddetin vahşi bir yaklaşım olduğunu belirten Aslan, aile içi şiddetin de dikkat çekilmesi gereken önemli bir başlık olduğunu hatırlattı. Aile içinde kadının ekonomik statüsünün yükseltilerek birçok sorunun baştan toplumsal olarak bertaraf edilebileceğini vurguladı. EGİAD Başkanı Aslan, “Kadına yönelik şiddet, insan haklarının en yaygın ihlallerinden biri olarak, sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel hayata katılan kadınları etkiliyor. Türkiye'de her 10 kadından 4'ü hayatları boyunca şiddetin en az bir formuyla karşı karşıya kalıyor. İş dünyası olarak kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmayı ve kadınların iş dünyasına katılımını daha etkin ve verimli hale getirmek için destek mekanizmaları ve yöntemleri oluşturmayı hedefliyoruz.Kadınların iş dünyasında daha aktif rol almaları, yaşam standartlarını yükseltmeleri ve kadına yönelik şiddete son verilmesi için de iş dünyası olarak ortak projeler yürütmeyi planlıyoruz. Kadınların iş hayatında daha aktif olmalarının, ülkelerin gelişmişlik düzeyi üzerinde çok önemli etkileri olduğu artık herkes tarafından kabul ediliyor.Ancak biliyoruz ki kadınlara yönelik öncelikli çözülmesi gereken konulardan biri özellikle şiddettir. Böylesi vahşi bir yaklaşımı kınıyor, acil çözüm planlarının arkasında olduğumuzu vurguluyoruz” dedi.Aslan sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kadına yönelik aile içi şiddet, boyutu ve türleri değişmekle beraber tüm dünyada kadınlarınyaşadığı ortak ve önemli bir toplumsal sorundur. Kadına yönelik aile içi şiddet kadınları sadecefiziksel ve psikolojik olarak etkilememekte aynı zamanda hukuki, sosyal, siyasal ve ekonomikstatülerinin gelişmesini de engellemektedir.Kadına yönelik aile içi şiddetin önlenebilmesine ilişkin vurgulanması gereken önemli bir hususkadının işgücüne katılımıyla ilgilidir. Kadının işgücüne katılımının aile içi şiddete etkisineilişkin farklı bakış açıları olmakla birlikte bu konudaki ilk yaklaşım, kadın istihdamınınşiddetten koruyucu etkilerine işaret etmektedir. Kadının işgücüne katılımıyla birlikte gelir eldeetmesine bağlı olarak sağladığı ekonomik güç aile içindeki şiddeti azaltıcı etkiler yaratacaktır.Kadınların ekonomik hayata tam ve etkin olarak katılımı güçlü ekonomilerin inşası ve yaşamkalitesinin geliştirilmesi için son derece önemlidir. Kadınların mevcut durumlarıiyileştirilmeden kalkınma, sürdürülebilirlik ve insan haklarına yönelik hedeflere ulaşılmasınaimkân bulunmamaktadır.”