YEREL
Giriş Tarihi : 23-09-2020 16:34   Güncelleme : 23-09-2020 16:47

Begüm Balcı; Eğer durdurulmazsa doğamız zarar görecek

Gülnar ve çevresi sonra Aydıncık, Bozyazı ve Anamur doğası ve tarımı çok zarar göreceğinden Belediye meclislerinde Nükleer santralin halk tarafından da istemiyoruz diyen balcı şunları kaydetti.

Begüm Balcı; Eğer durdurulmazsa doğamız zarar görecek

Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından , 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim hattının Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi sınırları içine isabet eden kısımların imar planlarına işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklif edilmişti, konu belediyeniz meclisinde görüşülerek 10.08.2020 tarihinde karara bağlanmıştır.Karar 26.08.2020 tarihinde askıya çıkarılmış olup yasal süresi içinde aşağıdaki nedenlerden KARARA İTİRAZ etmekteyiz. Çünkü Karara bağlanan imar planı değişikliği Mersin ili ,Gülnar İlçesi ,Akkuyu sahasında yapılmakta olan Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi’ne hizmet edecektir.

Anayasamız madde 56:” çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevrenin kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşın ödevidir”, demektedir.

Akkuyu Nükleer santralinin nükleer atıklarını yönetim şekli Avrupa ülkeleri tarafından onaylanmamışken, bölge çevre sağlığı ve ekonomisi için büyük tehdit oluşturmaktadır. !/ 50000 ölçekli harita kapsamına giren Bozyazı ve Anamur’ da bu durumdan etkilenmektedir. Öncelikle Gülnar ve çevresi sonra Aydıncık,  Bozyazı ve Anamur doğası ve tarımı çok zarar göreceğinden Belediye meclislerinde Nükleer santralin halk tarafından istenmediği kabul edilmiştir.

Ülkemizde halen enerji açığı yoktur. Enerji hatları altyapısı yenilendiğinde kayıp kaçak azalacak yüzde 20 tasarruf sağlanacaktır. Ayrıca, Mersin Büyükşehir Kent Konseyi tarafından yaptırılan resmi ankette Mersinlilerin %86 sının Akkuyu Nükleer santrali istemediği Haziran 2016 ‘da açıklanmıştır. Ayrıca Mart 2014 tarihinden önce, ilimizdeki İlçe Belediye Meclislerinde ve il genel idaresince alınan kararlarda Akkuyu Nükleer Santralinin yapımı kabul görmemiş, ret edilmiştir.
 


Yukarıda, açıklanan nedenlerle , Akkuyu nükleer santraline hizmet niteliğinde olan, 380 Kv Akkuyu NGS-Mersin 380 TM Enerji İletim hattının Gülnar İlçesi Büyükeceli Mahallesi sınırları içine isabet eden kısımların imar planlarına işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifinin kabul edildiği 10.08.2020 tarihli 411 sayılı meclis kararına, Bozyazı Kent Konseyi Çocuk Meclisi olarak itiraz ediyoruz.

 

Biz çocukların geleceğini yok etmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Biz eminiz ki Dost Rus halkının çocuklarının her yıl tatile geldikleri doğa cennetinin nükleer serpinti ile yok edileceğinden haberi olsaydı, çevre katliamına izin vermezlerdi.

Gereğinin yapılmasını büyüklerimizden rica ediyoruz.

Bozyazı Kent Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi  Çocuk Meclisi Sorumlusu ve DOKÜDER Dokuma ve Kültür Ürünleri koruma Derneği Yönetim kurulu Başkanı Begüm Balcı