SAĞLIK
Giriş Tarihi : 16-04-2020 16:58   Güncelleme : 16-04-2020 17:32

Ameliyathane Görevlileri Sağlık Bakanı Koca’ya Böyle Sesleniyor

Mithat Ünal-Ameliyathane hizmetleri bölümü mezunları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Atama taleplerini Türkiye’nin dört bir yanından çektikleri video ile duyurmaya çalışıyorlar.  Görev tanımında ”Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder.” maddesi olmadığı için 20 bin Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olduklarını dile getiren Ameliyathane görevlileri mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor.

Ameliyathane Görevlileri Sağlık Bakanı Koca’ya Böyle Sesleniyor

Mithat Ünal-Ameliyathane hizmetleri bölümü mezunları, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya Atama taleplerini Türkiye’nin dört bir yanından çektikleri video ile duyurmaya çalışıyorlar.  Görev tanımında ”Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder.” maddesi olmadığı için 20 bin Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olduklarını dile getiren Ameliyathane görevlileri mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyor. Görevlerinin  ölüm, sakat kalma ve iyileşme dönemini aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkartmak olduğunu hatırlatan ve yaklaşık Türkiye'de 53 üniversitede Ameliyathane Hizmetleri adı altında eğitim verildiğini kaydeden Ameliyathane Görevlileri; “Bize ilk olarak üniversitelerin labaratuvarlarında daha sonra gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.  Ameliyathanenin fiziki yapısı ve fonksiyonel özellikleri, ameliyathanede kullanılan teknolojik araç-gereçleri ve kullanım alanları öğretilir. Anatomi, ilk yardım, sterilizasyon, farmakoloji, cerrahi hastalıklar, ameliyathane teknolojisi, aneztesi, fizyoloji, tıbbi terminoloji ve uygulamalı ameliyathane dersleri ile hem dönem içi hem de yaz stajları ile cerrahi alan için yetiştirilir.  Ameliyathaneyi öğrenmek çok uzun bir süreçtir. Bundan dolayı ameliyathane teknikerlerinin ameliyathaneye uyum süreci çok çok hızlı olmaktadır ve uygulamalar standart hale getirilerek kalite yükseltilip, zaman kaybı ortadan kalkmaktadır.” Diyerek sorumluluklarının ne kadar hayat kurtarıcı ve önemli olduğuna dikkat çekiyorlar.
 


 


Sayın Bakan; ‘Tanımsızlıktan Heba Oluyoruz’
Statülerinin Sağlık Bakanlığı Ameliyathane teknikerleri görev tanımını da hatırlatan Ameliyathane Görevlileri; ‘Cerrahi İşlem Sırasında Hekimin Uygun Gördüğü Durum Ve Şekilde Cerrahi Ekibe Yardım Eder.’ maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin insiyatifine bırakılmış https://t.co/W2XrW7gsCdğlık Bakanlığı görev tanımı üniversite eğitim müfredatına uygun olmadığı için mezun olan öğrenciler mesleki birikimleri heba olmaktadır. Bu da ameliyathane teknikerleri ve ülkemiz için ciddi bir kayıptır. Bu derece donanımlı bir eğitimden geçen ameliyathane teknikerleri bazı hastanelerde kardiyovasküler cerrahi ameliyatlarında, transplantasyon ameliyatlarında asiste de görev alarak bu başarıya ortaklık ederken ya da sorumluluk düzeyinde ameliyathanelerin başarısında birinci derece mesul olurken maalesef yoruma dayalı bazı hastanelerde geri planda görevlendirilmektedir.” Diyerek Bakan Koca’ya sesleniyorlar.

 


Ameliyathane Görevlileri Taleplerini Şu şekilde Sıralıyor:
1) 1219 sayılı Tababet ve Şubatı sanatlarının tarzı icrasına dair kanunun ek 13'üncü maddesi ile 11.10.2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararnamenin 40. maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan ek-1/b'de ,''iş ve görev tanımları ''maddesine müteakip tanımlanan ameliyat teknikerliği bölümü görevleri sayımındaki ğ bendinde,''Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder''ibaresinin,''Ameliyat esnasında steril olarak ekipte yer alır''.ibaresi ile değiştirilmesi ve cerrahın iki dudağının arasına bırakılmadan ekibe dahil edilmesini,
 2) Özel hastanelerde bulundurulacak asgari personel listesinde her ameliyat masası için en az bulundurma zorunluluğu getirilmesini arz ederiz.  Ekte, ameliyathane teknikerlerinin avrupadaki konumu hakkında bilgi vermek isteriz. Türkiye'ye  bu bölüm sağlık reformu adı altında getirilerek hemşireliği branşlaştırmak amacıyla getirilmiş olup,uygulanma aşamasında sıkıntı yaşanmıştır.sorunlarımızın mecliste dile getirip mevzuat üzerindeki düzenlemelerin hızlandırılmasını talep ediyoruz saygılarımla

Görev tanımı değişmeli
“Maalesef Ameliyathane Teknikerleri görev tanımında “Cerrahi işlem sırasında hekimin uygun gördüğü durum ve şekilde cerrahi ekibe yardım eder” maddesinden dolayı steril vakaya girmeleri tamamen hastane yönetiminin inisiyatifine bırakılmış durumdadır. Görev tanımında değişiklik yapılarak “ Ameliyathane Teknikerleri Steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder “ maddesinin eklenmesi gerekmektedir. Görev tanımında ”Ameliyathane Teknikerleri steril olarak ameliyata dahil olur Cerrahı asiste eder” maddesi olmadığı için 20 bin Ameliyathane Teknikerleri özel sektörde iş bulamayarak mağdur olmaktadır. Bazı devlet hastanelerinde de steril olarak ameliyata dahil edilmeyerek mesleğinin gereğini yapamamakta ve geri planda heba olmaktadır.