EĞİTİM
Giriş Tarihi : 30-11-2020 16:11   Güncelleme : 30-11-2020 16:25

4 Ocak’a  Kadar Okullar Yüzyüze Eğitime Kapalı

Haber Merkezi-Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verildi.

4 Ocak’a  Kadar Okullar Yüzyüze Eğitime Kapalı

Haber Merkezi-Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi” konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik konuları görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.  Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine karar verildi. Kararda; “ Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun Kararı Gereği; 30.11.2020 - 04.01.2021 tarihleri arasında ilimizdeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında (özeller hariç) eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine, karar verilmiştir.” denildi
 Karar Şöyle:

 

MERSİN İL UMUMİ HIFZISSIHHA KURULU KARARI

 

KARAR TARİHİ : 29/11/2020
KARAR NO        : 2020 /104

           

Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 29/11/2020 tarihinde saat 18:00’da Mersin Vali Yardımcısı İbrahim KÜÇÜK başkanlığında; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve E.17375679 sayılı “Okul Öncesinde Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi”konulu Genelgesinin uygulanmasına yönelik konuları görüşmek ve bu doğrultuda gerekli kararları almak üzere olağanüstü toplandı.

 

Covid-19 salgını sürecinde Milli Eğitim Bakanlığının 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısı ile resmî ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararı alınmış, Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmî ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitime devam edilmesi Milli Eğitim bakanlığının 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazılarıyla Valiliklere bildirilmiştir.

Ancak; Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid-19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 04 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda;

Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30.11.2020 – 04.01.2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıflarıile uygulama sınıflarında (özeller hariç)  eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine,

            Kaymakamlar başta olmak üzere ilimiz genelinde yetkili tüm kişi ve kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda hareket edilmesi, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesihususu;

            İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin oybirliği ile kabul edilmiştir.       
 

News Center-Mersin Provincial General Hygiene Board convened extraordinarily to discuss the 
issues regarding the implementation of the Circular of the Ministry of National 
Education dated 27.11.2020 and numbered E.17375679 on 
"Interrupting Pre-School Education Face to Face" and to take the necessary decisions in this 
direction. Considering the course of the Covid-19 outbreak, 
it was decided to continue 
education activities through distance education in official 
kindergartens and kindergartens and practice classes (except private) between 
30.11.2020 - 04.01.2021. In the decision;
“Requirement of the Decision of Mersin Provincial 
General Hygiene Board; Between the dates of 30.11.2020 - 04.01.2021, it has been decided 
to continue education-training activities through distance education in official kindergartens 
and kindergartens and practice classes (except private) in our city. " it was said